Vuoden aktiivisin valiokunta on Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta

Juniorikilta palkitsee vuosittain Keski-Suomen kauppakamarin aktiivisimman valiokunnan. Tänä vuonna palkinnon sai Keski-Suomen kauppakamarin Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta. Valiokunta on muun muassa aktiivisesti edistänyt Keski-Suomen asemaa tulevien hävittäjähankintojen osalta.
Kuvassa Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan puheenjohtaja Kari Aho ja Juniorikillan varapuheenjohtaja Katariina Vuorela.

Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikuttamistyö tapahtuu noin 200 luottamushenkilön voimalla 7 valiokunnassa sekä Maakunta- ja Juniorikillassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita.

Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikilta valitsee vuosittain aktiivisimman valiokunnan. Tänä vuonna palkinnon syyskokouksessa sai Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta. Kyseessä on entinen ICT-valiokunta, jonka nimi vaihtui vuoden alusta valiokuntauudistuksen myötä.

”Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta on vuoden aikana omaksunut hyvin roolinsa digitalisaation ja liiketoiminnan edistäjänä ja edelläkävijänä. Valiokunta on menestyksekkäästi edistänyt Keski-Suomen asemaa kansainvälisesti tulevien hävittäjähankintojen osalta. Lisäksi valiokunta on kotimaisen ja paikallisen yhteistyön edistämiseksi rakentanut luotettavan toimintaympäristön, joka mahdollistaa jäsentensä yhteistyöhankkeiden ja toimittaja-asiakassuhteiden luonnin sekä on edistänyt osaltaan IBM:n ja alueen toimijoiden yhteenliittämistä. Valiokunta on myös ollut mukana Kankaan kyberturvallisen älykaupunkialustan kehittämisessä”, perustelee Juniorikillan puheenjohtaja Jani Lehtinen valintaa.

Palkinnon vastaanotti Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan puheenjohtaja Kari Aho.

”Tänä vuonna saavutetut konkreettiset toimenpiteet antavat hyvän pohjan kehittää edelleen valiokunnan toimintaa alueellisena vaikuttajana ja mahdollistajana. Valiokunnan ensi vuoden toimintaan on alustavasti suunnitteilla mm. yhteistyö muiden Kauppakamarin valiokuntien kanssa, tuoda yrityksiä ja oppilaitoksia entistä tiiviimmin yhteen, rakentaa alueellinen digiekosysteemi sekä ottaa käyttöön työkalut ja tavat valiokunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostamiseksi myös valiokunnan kokousten välillä. Valiokunta jatkaa myös tänä vuonna listattujen teemojen edistämistä”, kertoo Aho.

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikutustyö tapahtuu noin 200 luottamushenkilön voimalla 7 valiokunnassa sekä Maakunta- ja Juniorikillassa. Muut valiokunnat ovat Finanssiala, Kasvu ja kansainvälistyminen, Liikenne ja aluerakenne, Osaaminen, Valmistus ja tuotanto ja Matkailuhallitus.