Webinaarisarja EU:n ja Britannian välisen kaupan muutoksista

EU:n ja Britannian välinen kauppa muuttui 1.1.2021, kun Britannia erosi EU:n sisämarkkinoilta ja tulliunionista. Kauppa- ja yhteistyösopimus ei korvannut sisämarkkinoita, vaan tavaroiden ja palveluiden vientiin ja tuontiin sekä liikematkailijoiden maahantuloon tuli merkittävässä määrin uusia muodollisuuksia. Ulkoministeriö järjestää yhdessä valtionhallinnon yhteistyökumppanien sekä Britannian Suomen-suurlähetystön kanssa neljän webinaarin sarjan, jossa käsitellään kaupan uusia muodollisuuksia.

Webinaarien ajat ja teemat


Tiistai 11.5.2021: Tavaratuonti Britanniasta EU:hun

Webinaarisarjan toisessa osiossa käsitellään teollisuus- ja maataloustuotteiden tuontia Britanniasta. Esillä on muun muassa tullausmenettelyt, tullittoman ja kiintiöttömän kohtelun hyödyntäminen (alkuperäsäännöt), tuonnin arvonlisäverotus sekä tuotteiden EU-vaatimustenmukaisuus.

Tiistai 18.5.2021: Palveluiden vienti ja tuonti Britanniaan ml. digitaalinen kauppa

Webinaarisarjan kolmannessa, palveluiden kauppaa koskevassa osiossa käydään läpi palveluiden vapauden päättymisen vaikutuksia vientiin ja tuontiin. Mitä digitaalisten palveluiden viennissä ja tuonnissa tai arvonlisäverotuksessa tulee huomioida? Millaisia vaikutuksia Britannian EU-erolla on rahoitusmarkkinoihin?

Tiistai 25.5.2021: Yritystoimintaan liittyvien henkilöiden maahantulo

Webinaarissa käsitellään liikematkailijoiden maahantulovaatimuksia niin Suomessa kuin Britanniassa. Voiko asiantuntija lähteä työmatkalle pelkän viisumivapauden nojalla vai tarvitaanko oleskelu- tai työlupaa?