Yleistunnelmat taloudessa edelleen heikot, mutta pohjakosketus todennäköisesti nähty

Valtakunnallisesti yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkkiä, selviää vuoden ensimmäisestä kauppakamarien suhdannekyselystä. Keskisuomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat hieman heikentyneet lokakuusta. Työllisyysnäkymät puolestaan pysyvät keskisuomalaisissa yrityksissä vakaina.

Valtakunnallisesti yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkkiä, selviää vuoden ensimmäisestä kauppakamarien suhdannekyselystä. Arviot eivät kuitenkaan ole heikentyneet lisää vaan elpyneet hieman suhteessa lokakuussa tehtyyn edelliseen kyselyyn. Usealla kyselyn osa-alueella nähdään lievää paranemista, mutta kasvun eväät ovat toistaiseksi hentoja. ”Voi olla, että pohjakosketus on nyt nähty”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

”Aiempiin kyselyihin verrattuna vallitseva tilanne näyttäytyy edelleen lähes yhtä haastavana kuin syksylläkin. Vaikka kasvunäkymä on vaisu, ei romahdusta silti ole näköpiirissä”, Appelqvist sanoo.

Keskisuomalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat hieman heikentyneet lokakuusta. Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä 53 prosenttia kuvailee yleistä tunnelmaa toimialallaan pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Edellisessä kyselyssä lokakuussa vastaava luku oli 48 prosenttia.

Keskisuomalaisista yrityksistä 65 prosenttia ennakoi seuraavan kuuden kuukauden aikana liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, kun lokakuussa vastaava luku oli noin 80 prosenttia.

Työllisyysnäkymät puolestaan pysyvät keskisuomalaisissa yrityksissä vakaina. Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä 84 prosenttia arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärän kasvuun uskoo 12 prosenttia vastaajista ja 72 prosenttia uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan.

”Vaikka joillakin kyselyn osa-alueilla keskisuomalaisten yritysten vastaukset poikkeavat valtakunnan tuloksista, ovat työllisyyden osalta näkymät lohdullisemmat. Lähikuukaudet näyttävät, mihin suuntaan yritysten tilanne kehittyy. Synkkyyteen ei pidä vaipua”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisten yritysten toimintaa rajoittaa tällä hetkellä eniten riittämätön kysyntä (63 %). Tilauskanta on nyt pienempi 46 prosentilla vastaajista kuin vuosi sitten. Kun yrityksiltä kysyttiin arvioita tilauskannan kehityksestä seuraavan kuuden kuukauden aikana, odottaa keskisuomalaisista vastanneista 20 prosenttia tilauskannan kasvamista. 46 prosenttia odottaa tilauskannan pysyvän nykyisellä tasolla ja 23 pienenemistä. Vastaajista 65 prosenttia odottaa kannattavuutensa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Talouden pessimistiset tunnelmat heijastuvat keskisuomalaisten yritysten investointeihin. Vajaalla puolella vastanneista (42 %) investoinnit tulevat olemaan pienemmät kuin viime vuonna.

Näkymät vuodelle 2024 ovat synkät erityisesti rakennusalalla. Hiltusen mukaan rakennusalan tilanteella on heijastavia vaikutuksia muuhun talouteen ja työllisyysnäkymiin dominoefektin lailla.

”Tarvitaan rakennusalaa elvyttäviä toimia. Nyt on hyvä aika esimerkiksi kuntien investoida ja nopeuttaa luvitusta ja kaavoitusta. Rohkaisen kaikkia käynnistämään mahdollisimman paljon jo suunniteltuja investointeja. Pitäisi luoda uskoa siihen, että rakentaminen lähtee uudelleen liikkeelle ja uskon, että korkotason lasku edesauttaa asuntokauppaa”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.