Keski-Suomen kauppakamari: Yli neljäsosa keskisuomalaisyrityksistä uskoo Brexitin vaikuttavan liiketoimintaan

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kauppakamareiden kyselyn mukaan jopa 29,1 prosenttia keskisuomalaisyrityksistä ilmoittaa Britannian EU-eron vaikuttavan suoraan niiden liiketoimintaan. Vastaavasti 48,1 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, ettei Brexitillä ole vaikutusta niiden toimintaan. Peräti 22,2 prosenttia keskisuomalaisyrityksistä ei kuitenkaan vielä osaa sanoa, vaikuttaako Brexit niiden liiketoimintaan.

”Brexit-vaikutusten suhteen epävarmojen yritysten määrä 22,2 prosenttia kertoo siitä, että joko yritykset eivät ole riittävästi varautuneet Brexitiin tai sitten ne aidosti eivät vielä osaa arvioida tilannetta”, arvioi Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Suomalaisista yrityksistä jopa 26,5 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että Brexit on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan yrityksen liiketoimintaan. Vastaavasti 48,4 prosenttia suomalaisista yrityksistä on sitä mieltä, ettei Brexitillä ole vaikutusta niiden liiketoimintaan. Peräti 25,1 prosenttia ei vielä osaa sanoa, vaikuttaako Brexit niiden liiketoimintaan.

Kauppakamarien kysely yrityksille tehtiin syyskuun lopussa. Kyselyyn vastasi 700 eri alojen yritystä ympäri Suomen. Kolmannes yrityksistä oli teollisuuden alan yrityksiä. Puolet vastanneista yrityksistä työllistää 10-49 henkeä, 30 prosenttia vastanneista yrityksistä kuului kokoluokkaan 50-249.

Kova Brexit uhkana mutta ei tavoitteena

Kauppakamarikyselyn mukaan 12,6 prosenttia suomalaisyrityksistä nostaa Brexitin tällä hetkellä kolmen suurimman markkinahaasteen joukkoon hiipuvan markkinakysynnän ja orastavan osaajapulan ohella.

Britannian osuus Suomen kokonaisviennistä on noin 4,5 prosenttia ja kokonaistuonnista noin 3 prosenttia, joten Brexit huolestuttaa muitakin kuin vain perinteistä tavarakauppaa brittien kanssa käyviä vienti- ja tuontiyrityksiä. Erityisesti kova Brexit olisi isku laajemmin Britannian, mutta myös Euroopan taloudelle.

”Brexit-sovun junailu onkin nyt Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkeimpiä tehtäviä. Jos sovun löytyminen vaatii vielä lyhyen aikalisän, on se parempi vaihtoehto kuin kova Brexit”, muistuttaa Hiltunen.

Britannian jääminen EU:n tulliliiton ulkopuolelle voi ruuhkauttaa kaikki satamat ja niiden varastot sekä sekoittaa lentorahteja.