Yritykset mukana Keski-Suomen hyvinvointialuetta kehittämässä

Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski ja Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomen Yrittäjät ja Keski-Suomen kauppakamari ovat varmistamassa, että yritysten ääni kuuluu koko alueelta hyvinvointialueen valmistelussa. Alkavan hankkeen tarkoituksena on tuoda yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa hyvinvointialueen toimintojen organisoimiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että palveluntuottajien ja hyvinvointialueen välille syntyy hyvä ja kestävä, vastuullinen kumppanuus. Hanke on saanut hakuvaiheessa suosituksen hyvinvointialueen johdolta.

Tällä hetkellä olemme rakentamassa palveluntuottajien ja hyvinvointialueen yhteistyömalleja ja käytäntöjä. Tavoitteena on organisoida pysyvä vaikuttamistoimielin sekä ”lattiatasolla” toimivia yhteistyöfoorumeita. Tavoitteemme on, että syntyy hyvä ja kestävä, vastuullinen kumppanuus palveluntuottajien ja hyvinvointialueen välille – laaditun strategian mukaisesti.

”Hienoa, että olemme mukana hyvinvointialueen valmistelussa. Keski-Suomessa on yli 800 sote-alan yritystä, joilla on valtava alan osaaminen ja resursseja. Toivottavasti löydämme yhdessä toimivat, kannattavat ja kustannustehokkaat tavat siihen, että sote-sektori pystyy palvelemaan keskisuomalaisia ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla terveyden ja hyvinvoinnin haasteissa. Työvoima ratkaisee tällä hetkellä. On tärkeää, että hyvinvointialue on houkutteleva työpaikka alan osaajille”, toteaa Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

”Tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään samalla, kun hoitoon päästään sujuvammin ja laatu paranee. On hienoa, että olemme mukana valmistelussa ja yritysten rooli tunnistetaan palveluiden tuottamisessa – meillä on Keski-Suomessa runsaasti sote-alan yrityksiä ja osaamista”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Tämän syksyn aikana olemme hankkeena mukana vaikuttamassa palveluseteleiden päivittämiseen, lähiajan hankintamallien ja -periaatteiden luomisessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisessä, henkilöstön saatavuuden parantamisessa, innovaatioiden edistämisessä sekä hyvinvointialueen menossa olevien hankkeiden kehitystyössä. Tavoitteemme on vuoropuhelu laaja-alaisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Kuukausittain järjestämme hyvinvointialueen kanssa yrittäjäfoorumeita, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja.

Kevään 2023 aikana painopiste tulee olemaan palveluprosessien ja kumppanuuden kehittämisessä.

Hankkeen vetäjänä toimii Keski-Suomen Yrittäjien Veli Puttonen, johon voi olla aktiivisesti yhteydessä kaikesta hyvinvointialueen valmisteluun liittyvästä.

Keski-Suomen Yrittäjät on saanut AKKE-rahoituksen Keski-Suomen liitolta hyvinvointialueen kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön. Hankkeen toteutukseen osallistuu Keski-Suomen kauppakamari. Hanke on saanut hakuvaiheessa suosituksen hyvinvointialueen johdolta.


Yhteystiedot:

Veli Puttonen, veli.puttonen@yrittajat.fi, p. 0500 646 0793