100 tarinaa kasvusta: Ceili Oy

Salesforce-palvelua tarjoava Ceili on kasvanut muutamassa vuodessa 35 asiantuntijaa työllistäväksi ja 2,5 miljoonaa euroa vaihtavaksi yritykseksi. Näiden vuosien aikana Ceili on palvellut yli 70 asiakasta aina teollisuudesta ja rakentamisesta media-, energia- ja terveydenhuoltoaloihin. Ceilin tavoite on olla yksi Suomen tunnetuimpia ja halutuimpia Salesforce-kumppaneita.

Jyväskylässä sijaitseva Ceili on aloittanut Salesforce-liiketoimintansa vuonna 2014 ja liittynyt Salesforcen Partner-ohjelmaan 2015. Vuonna 2018 päätettiin investoida vahvemmin kasvuun, jolloin Ceilin liiketoiminta yhtiöitettiin Ceili Groupista. Tästä lähtien Ceili Oy on keskittynyt ainoastaan Salesforce-liiketoimintaan. Vuonna 2019 Ceilin liikevaihto oli 0,64 Meur ja vuoden 2023 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa. Asiantuntijoita Ceilillä on 35 ja toimipisteitä nykyään Jyväskylän lisäksi myös Tampereella ja Vantaalla.

Ceili on näiden vuosien aikana palvellut yli 70 asiakasta ja lähes kaikkien kanssa yhteistyö jatkuu edelleen tiiviinä kumppanuutena. Samalla projektien ja asiakkuuksien keskikoko on noussut vahvasti.

Yhtiön vahvuutena on palveluhaluinen, sitoutunut ja osaamisen syventämiseen keskittynyt yrityskulttuuri. Ceilin palveluihin lukeutuvat Salesforcen käyttöönotot, jatkokehitys ja tukipalvelut sekä räätälöidyt ratkaisut. Ratkaisut keskittyvät erityisesti asiakkuudenhallintaan (CRM), markkinoinnin automaatioon, asiakaspalveluun, asiakas- ja jälleenmyyjäportaaleihin sekä verkkokauppoihin Salesforcen päälle rakennettuna.

Asiakkaidemme toimialoja ovat mm. teollisuus, rakennus, media, energia, jätteiden käsittely, hyväntekeväisyys ja terveydenhuolto. Toimimme laajasti eri toimialoilla ja keskitymme Salesforcen optimointiin erilaisten tarpeiden pohjalta. Tämä strategia toimii hyvin – asiakkaidemme liiketoiminnat ovat hyvin erilaisia, mutta myynti, asiakaspalvelu, asiakkuuksien hallinta ja markkinointi toimivat eri organisaatioissa kuitenkin usein samojen lähtökohtien pohjalta.

Haluamme varmistaa projektien onnistumisen ja pitkäaikaisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa syventämällä asiakkaan omaa ymmärrystä Salesforcesta. Lisäksi panostamme paljon henkilöstömme hyvinvointiin ja huolehdimme siitä, että heidän työkuormansa ei kasva liian suureksi. Tämä varmistaa asiantuntijoidemme jaksamisen sekä projektien onnistumisen. Panostamme lisäksi henkilökuntamme monimuotoisuuteen ja osaamisemme jatkuvaan syventämiseen. Haluamme palkata organisaatioomme sekä pitkän linjan IT-ammattilaisia että nuoria tulevaisuuden tähtiä. Erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset tuovat työhömme rikasta antia ja auttavat paremmin ymmärtämään asiakkaidemme erilaisia tarpeita.

Haluamme olla mutkaton ja mukava yhteistyökumppani. Salesforcen tyytyväisyyskyselyissä keskiarvomme on huikea 4.9/5.0 eli olemme onnistuneet tässä tavoitteessa erittäin hyvin.

Ceilin tavoite on olla yksi Suomen tunnetuimpia ja halutuimpia Salesforce-kumppaneita. Tavoite on edistynyt hyvin, mutta työ tavoitteen eteen jatkuu edelleen.

Ceili käynnisti Salesforce-konsultoinnin vuonna 2014. Toiminta oli useita vuosia varsin pienimuotoista. Isompi strateginen kasvusuunnitelma käynnistettiin vuonna 2018, jonka jälkeen liiketoiminta on saatu vahvalle kasvu-uralle. Ceilin suunnitelmana on tasainen ja vastuullinen kasvu, jossa huomioidaan henkilöstön hyvinvointi ja tarpeet. Uusia osaajia rekrytoidaan noin 10-15 tilikauden aikana markkinatilannetta jatkuvasti arvioiden. Rekrytointeja on osattava tehdä tarpeeksi ajoissa, jotta uudet osaajat ehtivät hyvin perehtyä toimintaan ennen asiakasprojekteja, mutta toisaalta ei voida rekrytoida liian ajoissa, jotta kaikille riittää sopivasti töitä.

Ceili tekee merkittäviä panostuksia myyntiin ja markkinointiin nyt ja tulevaisuudessa, ja nämä panostukset ovat tuottaneet hienosti tulosta. Samalla on kehitettävä Ceilin toimintatapoja merkittävästi, jotta isompien projektien ja asiakkuuksien hoitaminen onnistuu.

Kasvusuunnitelman toteuttaminen on käynnistynyt Ceilillä odotusten mukaisesti ja rekrytoinnit ovat onnistuneet. Lisäksi yhteistyö Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen kanssa on auttanut osaavien työntekijöiden löytämisessä. Sen sijaan yllätyksinä tulivat korona ja sotien leimaamat viime vuodet, jotka ovat hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa ja sitä kautta Ceilin kasvua. Kasvua kuitenkin onnistuttiin tekemään ja rekrytoinneissa otettiin huomioon epävarmempi markkinatilanne. Valmiiden Salesforce-konsulttien rekrytointi on hyvin haastavaa, jonka takia on tärkeää panostaa myös nuorien osaajien kasvattamiseen.

Ceilillä on onnistuttu hienosti asiantuntijoihin panostamisessa ja heidän työtyytyväisyytensä takaamisessa. Asiantuntijoille on onnistuttu luomaan kasvua, oppimista ja osaamisen syventämistä tukeva ympäristö. Nuorten osaajien palkkaaminen ja heidän osaamiseensa uskominen pitkän linjan asiantuntijoiden rinnalla on kannattanut. Vaativien projektien myynnissä toimitusjohtajan sekä yhtiön partnereiden aikapanoksen suuntaaminen myyntiin on ollut keskeinen menestystekijä. Haasteina puolestaan ovat olleet kasvun myötä tulevien sisäisten toimintamallien kehittäminen. Ratkaisuna toteutettiin organisaatiomuutos, joka sisälsi mm. uuden tiimirakenteen, tiiminvetäjien muutoksia, operatiivisen johtajan valinnan ja toimitusjohtajan suorien alaisten vähenemisen. Kasvavan asiakaskoon myötä tulevien vaatimuksien lisääntyminen ja laajentuminen sekä näihin vastaaminen ovat myös tulleet ratkaistaviksi haasteiksi kasvun myötä. Ratkaisuna pystytettiin sisäiset tiimit, jotka syventyvät tarvittaviin aiheisiin ja luovat uudet toimintamalliehdotukset, jotka hyväksytään sisäisesti. Esimerkkinä tällaisista kokonaisuuksista voisi mainita ulkomailla työskentelyn rajoittamisen EU/ETA-maihin tietoturvasyistä sekä isojen asiakkaiden hyvin tiukat tietoturvavaatimukset ja niiden täyttäminen.

Jos jotain tulisi tehdä toisin, voitaisiin panostaa vielä vahvemmin myyntiin ja markkinointiin osana kasvustrategiaa. Organisaatiorakenteen kehittäminen olisi voitu aloittaa jo aikaisemmassa vaiheessa, ja näin vapauttaa yrityksen johdolle enemmän aikaa asiakkaiden tapaamiseen. Samalla tavalla Ceilillä puolestaan ennakoitaisiin markkinan ja kasvun tuomat haasteet ja mahdollisuudet, panostettaisiin työntekijöiden hyvinvointiin ja oppimiseen, kuunneltaisiin asiantuntijoiden toiveita ja ajatuksia, panostettaisiin myyntiin ja markkinointiin sekä sisäiseen kehitystyöhön ja oppimiseen.

Sijainnista plussaa

Keskeinen sijainti Suomessa on etu, sillä Ceili palvelee asiakkaita ympäri Suomea. Keski-Suomessa on myös paljon muita kasvuyrityksiä ja yrityksiä eri toimialoilta, joka mahdollistaa tuen saannin ja verkostoitumisen. Lisäksi Keski-Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet palkata nuoria tulevaisuuden tähtiä. Muita menestyksen takana olevia tekijöitä ovat olleet henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen panostaminen ja henkilöstön kuunteleminen, markkinan muutosten ennakointi ja mahdollisiin muutoksiin nopea, mutta harkittu reagointi. Rohkeus kokeilla uusia asioita ja kumppanuuksia, mutta myös kyky arvioida niiden toimivuutta ja jatkokehittämistä ovat menestyksen takana. Ihmisläheinen johtamisote ja johto työskentelemässä tiiviisti kaikkien yrityksen asiantuntijoiden kanssa, yhdessä tiiminä toimiminen ja toisten tukeminen niin asiakasprojekteissa kuin sisäisessä toiminnassa ja yrityksen kehittämisessä sekä vahvat panostukset myyntiin ja markkinointiin ovat tärkeitä tekijöitä onnistumisessa.

ESG-vaatimukset kehittyvät kaikessa liiketoiminnassa jatkuvasti. Tämä näkyy erityisesti isoja organisaatioita palveltaessa, sillä heillä ESG-vaatimukset ulottuvat myös palveluita tarjoaviin kumppaneihin. Ceili tulee tekemään oman ESG-raporttinsa lähiaikoina, jotta asiakkaiden vaatimukset kumppaneiden läpinäkyvyydestä voidaan täyttää.

Vetoapua kasvuun kumppanuuksista

Ceilin kasvussa on ollut mukana hienoja kumppaneita, kuten strateginen partner Salesforce, jonka teknologian päälle Ceilin liiketoiminta on rakentunut. Digitaalisessa markkinoinnissa kumppanina on toiminut Suomen Digimarkkinointi. Markkinoinnissa ja valokuvissa kumppanina on toiminut Visual Friday. Johtamismallien ja hyvän esimiestyön kehittämisessä puolestaan kumppanina on toiminut Balentor.

Ceilin vinkit kasvua suunnitteleville yrityksille olisivat rohkeus kokeilla, henkilöstöön panostaminen ja kuunteleminen, vahva panostus myyntiin ja markkinointiin, markkinan ennakointi ja muutoksiin nopea reagointi, ihmisläheinen johtamisote sekä yhdessä tiiminä toiminta ja toisten tukeminen.

Sami Kettunen

CEO, Ceili Oy


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike.