100 tarinaa kasvusta: Jykia – ketterä asiantuntijayritys palveluksessanne

Jykia on luonut ja säilyttänyt työpaikkoja Jyväskylän seudulla auttamalla yrityksiä toimitila-asioissa jo 40 vuoden ajan. Se rakennuttaa, vuokraa ja omistaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja Jyväskylässä, Muuramessa ja Laukaassa. Toimitilahankkeet ovat yhtiön ydinosaamista ja viiden hengen tiimi haluaa jakaa osaamistaan yritysten hyväksi. Yhteistyö on kevyimmillään vuokrasopimuksen allekirjoitus ja avainten ojennus, kattavimmillaan se huolehtii koko toimitilahankkeen toteuttamisesta tontin hankinnasta ja lupien hakemisesta rakennusprojektin johtamiseen.

"Mahdollistamme yritysten menestyksen luomalla tarpeenmukaisia toimitiloja ja työolosuhteita. Lisäämme alueen elinvoimaa auttamalla alueella jo olevia ja tänne sijoittuvia yrityksiä toimitila-asioissa. Kuntien omistamana yhtiönä meillä on vahva elinkeinopoliittinen tavoite saada yritykset menestymään alueella ja työllistämään alueen asukkaita", kertoo Jykian markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Helsingius.

Tavoitteena hyvinvointia yrityksille ja työntekijöille

Jykia perustettiin vuonna 1983, kun huomattiin, että alue tarvitsee kipeästi myös uusia toimialoja, jotka mahdollistavat kaupungin kasvamisen ja hyvän työllisyyden alueella. Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan omistamana yhtiönä Jykian tavoite on tukea alueen kasvua kiinteistökehityksen avulla. Vuonna 2017 myytiin uuden strategian mukaisesti merkittävä osuus yhtiön omistamista kiinteistöistä. Myynti mahdollisti yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen ja uusiin työpaikkahankkeisiin investoimisen.

Vahva asiakasymmärrys yhdistettynä ammattitaitoiseen henkilöstöön auttaa Jykiaa paremmin vastaamaan yritysten toimitilatarpeisiin. Se on viime vuosina rakennuttanut tuotanto- ja toimitiloja mm. Flenderille, DB Santasalolle, Kuljetusliike Ville Silvastille sekä Spinnovan ja Suzanon yhteisyritys Woodspinille. Kumppanuus yritysten kanssa on toiminut ja asiakastyytyväisyys on ollut huippua.

"Kehitämme palveluitamme ja toimintatapojamme aina asiakaslähtöisesti. Tarjoamme asiakasyritykselle eri toteutusvaihtoehtoja niin sijaintiin kuin hankkeen toteutustapaan ja omistusmalleihin liittyen. Näin yritys pystyy valitsemaan juuri heidän tarpeeseensa parhaiten sopivan mallin."

Osa yrityksistä haluaa omistaa omat toimitilansa ja siinäkin Jykialta löytyy malleja, joilla omistus voidaan toteuttaa.

"Meille onnistuminen on sitä, että asiakasyritys saa itselleen tilat, jotka tukevat heidän menestystään nyt ja tulevaisuudessa. Menestyvät yritykset luovat työpaikkoja ja se on yksi Jykian menestyksen mittareista", Helsingius jatkaa.

Menestys on pitkäjänteisen työn tulosta. Toiminnan ja yrityksen strategian ohjaaminen suuntaan, joka on tähdännyt yritysten kannattavuuden tukemiseen, on tuottanut tulosta. Yhteinen tahtotila tukea alueella jo olevia ja tänne sijoittuvia yrityksiä toimitila-asioissa on ollut ratkaiseva. Jykiassa toimitaan kumppanuusmallilla asiakkaan parhaaksi. Avoimuus ja yhteiseen maaliin tähtääminen on pohja luottamukselle, jota ilman ei menestystä saavuteta.

ESG osana liiketoimintaa

"Rakennuttajana tiedostamme vastuullisuusasiat ja nostamme nämä näkökulmat esille keskusteluissa asiakkaan kanssa ja suunnittelemme uudet hankkeet vastuullisuusnäkökulmia korostaen. Tiedostamme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia", Helsingius kertoo.

Jykian hankekehitys ottaa aina huomioon vastuullisuusperiaatteet ja noudattaa niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Jykia Oy kohtelee asiakkaitaan, työntekijöitään ja kumppaneitaan oikeudenmukaisesti, ihmisoikeuksia ja ihmisten välistä tasa-arvoa kunnioitetaan.

Taloudellinen vastuu on tehokkuudesta, kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Jykia huomioi toimintansa taloudelliset vaikutukset, pitää huolta taloutensa vakaudesta sekä hallitsee taloudelliset riskit. Yritysvastuun olennaisin näkökohta niin sidosryhmien kuin liiketoimintannan näkökulmasta on kestävä taloudellinen kasvu. Jykia vaatii vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltaan.


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike.