100 tarinaa kasvusta: Schaeffler

Monikansallisen teknologiajätti Schaefflerin menestyksekäs tuotekehitystiimi Jyväskylässä on osoittanut, että Keski-Suomella on paljon annettavaa uusien liiketoimintojen kehitykselle. Viisi vuotta sitten kolmen hengen ydintiimillä aloittaneen yksikön tarkoituksena oli suunnitella uudenlainen IoT:ta hyödyntävä tuote, joka monitoroi ja tunnistaa teollisuuslaitteiden kunnossapitotarpeita. Normaalisti tällaisen tuotteen kehittämiseen kuluu noin 3–4 vuotta, mutta Jyväskylässä OPTIME-tuotteen kehittämiseen meni noin vuosi.

Käyttäjälähtöinen kehitysprosessi tuotti yksinkertaisen sekä hintatasoltaan mullistavan tuotteen, jota on käytössä ympäri maailmaa jo kymmeniä tuhansia kappaleita.

”Tähän mennessä Lifetime Solutions -yksikkö on kasvanut lähes kolmeenkymmeneen työntekijään ja moninkertaistanut liikevaihtonsa neljässä vuodessa”, raportoi yksikön vetäjä Jarno Suomela.

Avaimia nopeutettuun tuotekehitysprosessiin olivat Jarnon mukaan olleet Suomen laaja ja syvä teknologiaosaaminen; paikalliset teolliset asiakkaat, joilla on halua kehittää toimintaansa digitalisaation avulla, sekä asiakaslähtöinen ja verkostomainen toimintatapa. Myös sopivien osaajien palkkaaminen Keski-Suomesta on onnistunut.

”Täällä uraan kansainvälisen liiketoiminnan etujoukoissa on mahdollista yhdistää mielekäs vapaa-aika ja puhdas luonto. Se on aika ainutlaatuista”, kuvaa eräs työntekijöistä.

Menestyksekkään Lifetime Solutions -yksikön toiminnan edelleen kasvaessa, on Schaeffler aloittanut uuden liiketoiminta-alueiden avaamisen Suomeen avaamalla Pohjoismaiden elektrolyyseriliiketoiminnan Jyväskylään.

”Pohjoismaissa on hyvät lähtökohdat vetytalouden rakentamiseen, ja Schaeffler haluaa olla veturina tässä kehityksessä. Uskon, että pystymme rakentamaan Keski-Suomesta käsin toimivan partneriverkoston elektrolyyserilaitosten toimittamiseen kasvavaan vetymarkkinaan. Haluamme myös olla mukana rakentamassa paikallista vetyosaamista, ja toivoisinkin näkeväni Keski-Suomessa uusia vetyhankkeita jo lähiaikoina”, toteaa Industrial Hydrogen -yksikön Senior Business Developer Pirita Huotari.

Mahdottomasta mahdollista vuodessa

Jyväskylän yksikön ensimmäinen työntekijä Jarno Suomela aloitti tyhjästä - hankkimalla toimiston, ostamalla kalusteet ja tulostimen ja palkkaamalla kaksi ensimmäistä henkeä ydintiimiin.

Tavoitteena oli kehittää toimiva IoT-ratkaisu vuodessa. Industry 4.0. -yksikön vetäjä Rauli Hantikainen oli päättänyt antaa tiimilleen haastavan tehtävän kehittää markkinat mullistava sovellus ennätysajassa Jyväskylässä.

Ydin mahdottoman tehtävän suorittamiseen oli omien ydinvahvuusalueiden tunnistaminen, verkostomainen toimintatapa ja asiakaslähtöisyys kehityksessä. Läheinen yhteistyö kehitysprosessissa motivoituneen pilot-asiakkaan kanssa auttoi kohdentamaan tuotekehtyksen suuntaa ja suunnittelemaan käyttäjäystävällisen sovellutuksen.

Suomalaiseen huippuosaamiseen nojaava partneriverkosto rakennettiin nopeasti tukemaan omia puuttuvia osaamisalueita toimivan tuotteen kehittämiseksi. Johdon tuki täysin uuden tuotekehitysprosessin kehittämiseksi oli olennainen onnistumisen edellytys. Johdon sitoutumista edistettiin esimerkiksi tuomalla divisioonan johtoa tekemään asennusta pilot-asiakkaille ja näin kokemaan uuden tuotteen ensiaskeleita. Osaajien palkkaaminen on onnistunut suorarekrytoinnin avulla ja näin on saatu tiimiin motivoituneita osaajia.

Schaefflerin avaimet onnistumiseen ja kasvuun ovat olleet:

1 Asiantuntemus ja osaajat
2 Vahva teknologiaosaaminen
3 Asiakasarvo ja käyttäjäkokemus keskiöön
4 Motivoitunut asiakas- ja partneriverkosto
5 Johdon tuki ja lupa toimia uudella tavalla


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike.