100 tarinaa kasvusta: Suomen korttipiste

Suomen Korttipiste on yli 50-vuotias designtukku ja Suomen suurin tunteiden välittäjä, joka syntyi vuonna 2023, kun yli 100-vuotias Paletti yhdistyi Karton kanssa. Korttipiste kuuluu Tradekan omistamaan Lehtipiste-konserniin, johon se liittyi keväällä 2021. Korttipiste on läsnä arjessa ja juhlassa, elämän merkkihetkissä, vastoinkäymisissä ja uusissa aluissa, tai silloin, kun halutaan kertoa läheiselle että välittää. Ennen Korttipisteen kasvua markkinatilanne oli ollut kohtuullisen vakaa mutta hieman laskeva. Kilpailutilanne oli muuttunut ja markkinamuutokset olivat aiempaa nopeampia ja suuurempia. Toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi vaadittiin toimenpiteitä. Tänä päivänä Suomen korttipiste toimii alansa markkinajohtajana. Lue yrityksen tarina!

Suomen Korttipiste on yli 50-vuotias designtukku ja Suomen suurin tunteiden välittäjä, joka syntyi vuonna 2023, kun yli 100-vuotias Paletti yhdistyi Karton kanssa. Korttipiste kuuluu Tradekan omistamaan Lehtipiste-konserniin, johon se liittyi keväällä 2021.

Tätä ennen Karto on ollut Minella-säätiön omistuksessa. Korttipisteen päätoimisto sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaalla. Toimiston yhteydessä toimii iso logistiikkakeskus, johon tehtiin juuri mittava investointi edistämään muun muassa automatisointia.

Korttipisteen tuotevalikoima on laaja ja monipuolinen. Siihen kuuluvat kortit, adressit, paketointituotteet, askartelutarvikkeet, koulu- ja toimistotarvikkeet, kodin kattaustuotteet ja juhlatarvikkeet.

Korttien osuus on noin 50 % Korttipisteen liikevaihdosta. Korttipisteen tuotteet ovat saatavilla Suomessa yli 2 500 päivittäistavaran ja erikoiskaupan myymälässä.

"Tuotevalikoimasta kohdennetaan parhaat ja osuvimmat tuotteet eri tyyppisiin myymälöihin huomioiden myös paikalliset erityispiirteet ja -toiveet, vakio- ja kausituotemallistojen uusiutuessa jatkuvasti", kertoo toimitusjohtaja Kalevi Koistinen.

Tuotemallistot sisältävät kotimaisia klassikkoja, kuten Vallila ja Marimekko, ja lukuisten kotimaisten kuvittajien ja valokuvaajien kuva-aiheita sisältäviä tuotteita, uusia kiinnostavia löytöjä ja trendikkäitä nostoja niin meiltä kuin maailmaltakin – perinteisiä ja nostalgisia kuva-aiheita sekä modernimpia ja kokeileviakin kuvitustyylejä. Korttipiste on läsnä arjessa ja juhlassa, elämän merkkihetkissä, vastoinkäymisissä ja uusissa aluissa, tai silloin, kun halutaan kertoa läheiselle että välittää.


Kasvua laskevassa markkinassa

Ennen Korttipisteen kasvua markkinatilanne oli ollut kohtuullisen vakaa mutta hieman laskeva. Kilpailutilanne oli muuttunut ja markkinamuutokset olivat aiempaa nopeampia ja suurempia. Yhtiön kulurakenne alkoi käydä liian suureksi ja kankeaksi. Toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi vaadittiin toimenpiteitä, joten yhtiön kulurakennetta päätettiin muuttaa joustavammaksi. Päätöksen seurauksena sekä tuotanto että omat kenttätoiminnot ulkoistettiin ja yhtiö keskittyi ainoastaan ydintekemiseensä; designtukkuun, tuotteisiin ja niiden jakeluun.

Yhtiö kävi myös laajat keskustelut yrityksen asiakkaista, ja loppukuluttajat otettiin huomattavasti aiempaa keskeisempään rooliin kehittämistyössä. Vähittäiskauppakumppaneiden osalta yhtiö keskittyi palvelumallien läpikäyntiin.

"Muutos oli välttämätön mutta kivulias, koska yhtiön oma tuotanto ja kenttä olivat aiemmin pitkään olleet olennainen osa yhtiön DNA:ta. Tänä päivänä Suomen korttipiste toimii alansa markkinajohtajana", Koistinen sanoo.

Korttipisteen matkan varrelle on kuulunut niin oppeja ja koppeja kuin haasteitakin. Ydintoimintojen ulkoistamisessa piilee aina riski onnistuneen kumppanin valinnassa, mutta niissä Korttipiste on onnistunut ja toimintaa on pystytty kehittämään yhdessä uusien kumppanien kanssa.

Muutosten myötä yhtiön on pitänyt opetella aiemmin itse tuotettujen toimintojen ostamista niin, että on saatu aikaan toiminnan joustoa. Vaikka Korttipisteen ydintekemisen kirkastamiseen ja sanoittamiseen on käytetty myös ulkoista tukea, muutos on rakentunut oman osaavan tiimin kautta.


Ei oikeaa ilman väärää

Yhtiön matkaan on kuulunut myös vääriä päätöksiä ja riskejä on realisoitunut. Riskejä on kuitenkin laskelmoitu etukäteen ja niihin on yritetty varautua, jotta koko yhtiön laiva ei ole päässyt osumista keikahtamaan. Koska muutoksen tarve on ollut merkittävä, päätöksiä on pitänyt pystyä tekemään – lopputulemasta huolimatta. Korttipisteen kehitysmatkalla erittäin olennaista on ollut pitää katse koko ajan sekä asiakkaissa, kuluttajissa että vähittäiskaupassa.

Menestyksekkääseen Korttipisteen kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa sijainti, osaaminen, työvoiman saatavuus ja sitoutuminen, laaja verkosto sekä omistajien tuki ja luotto yhtiöön.

"Keski-Suomi on ollut hyvä ja keskeinen paikka yhtiön kasvulle. Osaavaa työvoimaa on ollut alueella hyvin saatavilla ja olemassa olevat tiimit ovat olleet hyvin sitoutuneita. Myös lähialueen verkostot ovat olleet tukena muun muassa oppilaitosten kanssa tehdyin oppisopimuskoulutuksin. Yhtiön omistajat, niin aiemmat kuin nykyisetkin, ovat tukeneet ja luottaneet yhtiöön sekä tehtyihin liiketoiminnallisiin päätöksiin oleellisena toiminnan veturina", Lahtinen summaa.


Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa

Korttipisteessä on ymmärretty aina omistaja- ja konsernitasolta lähtien vastuullisuuden kasvava merkitys ja haluttu panostaa siihen. Tradeka julkaisee vuosittain laajan vastuullisuusliitteen, johon kuuluu osaksi myös Korttipiste. Osana Lehtipistettä yhtiö laskee hiilijalanjälkeään ja on ylpeä tuloksistaan. Vuonna 2023 hiilijalanjälki laski 4,3 prosenttia.

"Käytännön toimia Jyväskylän päätoimistolla ovat olleet muun muassa investoinnit led-valaistukseen sekä siirtyminen vihreään kaukolämpöön ja sähköön. Yhtiö pyrkii tuomaan markkinoille entistä enemmän myös ympäristöystävällisiä tuotteita, joista esimerkkinä ovat kierrätettävät ekopaketointituotteet", Korttipisteen liiketoiminnan kehitysjohtaja Katriina Lahtinen kuvailee.

Sosiaalisesti suurien muutosten vallitessa yhtiön tiimin jaksamista on koeteltu, mutta tiimin jaksamiseen on kiinnitetty huomiota muun muassa säännöllisillä tyytyväisyyskyselyillä, toimenpideohjelmilla ja hyvän, keskinäisen yhteydenpidon välityksellä. Korttipisteessä koetaan, että sosiaalisesti vastuullista toimintaa on ollut myös tarjota työkokeilu- ja oppisopimuspaikkoja sekä koululaisille TET-paikkoja heidän omien resurssiensa puitteissa.

"Kaiken lisäksi Korttipiste on pystynyt työllistämään ei ainoastaan useita eri työkokeilu- ja oppisopimuspolulla yhtiöön tulleita ihmisiä, mutta myös ukrainalaisia, sotaa paenneita ja Keski-Suomeen asettuneita henkilöitä", Lahtinen jatkaa.

Ennen muutosta ja kasvua Korttipiste teki tappiota ja oli selvää, että yhtiön saaminen kannattavaksi oli yksi perusedellytyksistä sen olemassaolon oikeutukselle. Yhtiö on pysynyt koko kasvumatkallaan maltillisena ja toimintaa on käännetty kannattavaksi pitkäjänteisellä työllä, mikä on myös nykyomistaja Tradekan tavoite.


Kasvu omistajien tahtotilana

Korttipisteen kasvutahto on lähtenyt ja ollut mahdollista ennen kaikkea omistajien ansiosta. Korttipiste on ollut asemassa, jossa omistaja on halunnut yhtiön kasvavan. Aina kun mielenkiintoisia mahdollisuuksia on löytynyt, omistaja on ollut halukas ja valmis investoimaan kasvuun.

"Merkittävässä osassa kasvun onnistumisessa on ollut myös henkilöstö, sen tahtotila ja ymmärrys. Tiimit ovat tehneet kovasti töitä pitääkseen tunteiden välittämisen markkinan vahvana ja olleet myös iloisia uusista mahdollisuuksista. Uuden oppiminen ja uteliaisuus ja kehittymisen halu ovat nyt entistäkin tärkeämpää, jotta suuntautuminen uuteen kasvuun toteutuu."

Korttipisteen kumppaneita on Suomessa ja maailmalla lukuisia ja saumaton ja joustava yhteistyö kaikkien kumppaneiden kanssa alihankkijoista logistiikkakumppaneihin taiteilija-, brändi- ja järjestökumppaneihin järjestelmä- ja IT-toimittajiin ja media- ja markkinointikumppaneihin on taannut kestävän ja kannattavan liiketoiminnan Korttipisteelle.

"Näiden yhteyksien on toimittava ja tiedon on kuljettava tehokkaasti kumppaneiden, henkilöstön ja yrityksen johdon välillä. Yhteinen suunta ja motivoivat tavoitteet ovat jatkossakin Korttipisteen suunnannäyttäjät", Lahtinen päättää.


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan käynnistämää 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike. Kasvutarinat ansaitsevat tulla kuulluksi. Näitä meillä kyllä riittää, joten nyt annetaan kuulua ja kovaa – Keski-Suomessa osataan rakentaa kasvua, joten tuodaan se esiin!