100 tarinaa kasvusta: TietoAkseli

TietoAkseli on vuonna 1991 perustettu suomalainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon, tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden ratkaisuja pk-yrityksille ja organisaatiolle. Keväällä 2021 TietoAkseli sai omistajaksi pääomasijoittajan MB Rahastot, joka mahdollisti TietoAkselin mukanaolon taloushallintoalan konsolidaatiossa. Yrityksen historiassa oli jo aiemmin tehty pienempiä yrityskauppoja, mutta merkittävät liikevaihdon tuplaavat yrityskaupat tehtiin vuosien 2021 ja 2022 aikana.

”Yrityskaupat eivät liene ikinä mutkattomia”, pohtii TietoAkselin toimitusjohtaja Mika Niiniketo ja jatkaa: ”Tekemämme yrityskaupat ovat vaatineet odotettua enemmän työtä ja myös yritysten integroinnissa on mennyt pidempään, kuin alun perin ajattelimme.”

Yksittäinen ihminen ei voi tehdä yrityksen kasvua, vaan kasvaminen on tiimityötä.

"Olemme mahdollistaneet kasvulle leveämmät hartiat sen myötä, että jokainen johtoryhmässä kantaa selkeämmin ja itsenäisemmin omasta toiminnastaan vastuun, ja tiedonkulkuun organisaation eri osien välillä on panostettu. Meillä on todella osaava henkilöstö, jonka mukanaolo muutoksissa on ollut korvaamatonta kasvun kannalta. Kasvu vaatii aina investointeja ja välillä kasvun nimissä täytyy tehdä siinä hetkessä ikävältä tuntuvia ratkaisuita. Kannattavuuden kasvattaminen yhtä aikaa muun liiketoiminnan kasvun kanssa on hyvin haastavaa – usein ei ole realistista odottaa, että kasvetaan ja samanaikaisesti myös kannattavuus kasvaa", Niiniketo kuvailee.

Keski-Suomen alue tarjoaa hedelmällisen maaperän kasvulle. Sen takaa työvoiman saanti ja riittävä taloudellinen aktiviteetti eli asiakaskunta, joille tuottaa palveluita.

'"Alueella on yrittäjäystävällinen politiikka ja aktiivisia järjestöjä edesauttamassa yrittäjyyttä ja kasvua", Niiniketo toteaa.

ESG osana TietoAkselin toimintaa

E=Edistämme paikkariippumatonta palveluidemme tuottamista.

Noin puolet TietoAkselin henkilöstöstä toimii kokoaikaisesti etätyössä. Yritys on vähentänyt hiilijalanjälkeään muun muassa pienentämällä toimitiloja ja välttämällä tarpeetonta matkustamista.

"Olemme sähköisen taloushallinnon edelläkävijöinä kestävän kehityksen mahdollistajia. Pyrimme automatisoimaan ja käyttämään nykyaikaisinta luotettavaa tekniikkaa ja hyödyntämään tietojärjestelmien integrointia asiakkaillemme tarkoituksenmukaisimmalla tavalla", Niiniketo kertoo.

S=Kohtelemme henkilöstöämme tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti.

"Olemme laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Emme salli syrjimistä, häirintää tai epäasiallista käytöstä. Pyrimme johtamisessa oikeudenmukaisuuteen", sanoo Niiniketo.

G=Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuotamme palveluillamme, jotka mahdollistavat yritystoiminnan tehokkaan ja oikeanlaisen hallinnan.

"Tunnistamme ja tunnemme asiakkaamme käytössämme olevan KYC-prosessin (Know Your Customer) avulla ja käytössämme on whistleblowing-kanava, joka antaa kaikille mahdollisuuden raportoida anonyymisti havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Toimimme aktiivisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi Aluehallintoviraston valvonnan alaisina. Maksamme ylpeinä veromme, mutta ennen kaikkea mahdollistamme verojen keräämisen yhteiskunnalle kaikilta tuhansilta asiakkailtamme ja heidän palkansaajiltaan. Verojalanjälkemme on siis merkittävä", Niiniketo kuvailee.

Niiniketo kertoo, että merkittävimmässä roolissa kasvun mahdollistajana ovat olleet asiakkaat.

"Asiakkaidemme luottamus on säilynyt kasvavaa toimintaamme kohtaan ja he kokevat, että olemme heille oikeanlainen kumppani. Olemme siitä heille erittäin kiitollisia – haluamme kasvaa ja menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa", Niiniketo päättää.


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike.