Aktiivista vaikuttamista kärkihankkeisiin Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnassa

ICT-valiokunta on vuoden 2017 Keski-Suomen kauppakamarin strategiauudistuksen myötä vaihtanut nimensä ja Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnaksi. Valiokunta on vuoden aikana omaksunut hyvin roolinsa digitalisaation ja liiketoiminnan edistäjänä ja edelläkävijänä. Valiokunnan toimintasuunnitelma päättyvälle vuodelle sisälsi teemat yhteistyön edistämiseen, alueen kärkihankkeisiin osallistumiseen sekä näkyvään vaikuttamiseen.

Kansainvälisellä tasolla valiokunta on ollut aktiivinen toimija yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n kanssa edistämässä Keski-Suomen asemaa tulevien hävittäjähankintojen (HX) osalta. Hävittäjähankintoihin liittyy paljon toimintoja ja osakokonaisuuksia, joita hävittäjien toimittajat tulevat hankkimaan kohdemaasta. Ilmavoimien esikunnan ja ilmasotakoulun ollessa Tikkakoskella on luonnollista tuoda myös keskisuomalaisen elinkeinoelämän osaamista vahvasti näiden hävittäjätoimittajien sekä Suomen puolustusvoimien tietoisuuteen yhteistyön mahdollistamiseksi. Valiokunta on ollut osaltaan tuomassa HX-hankintoihin soveltuvia toimijoita yhteen, rakentanut vaikuttamisideoita sekä sen jäsenyritykset ovat osallistuneet myös itse yhdessä rakennettuun keskisuomalaiseen tarjoamaan. Vuoden tärkeimpänä tapahtumana hankkeen tiimoilta järjestettiin Jyväskylän kaupungin vetoisena HX-rally tapahtuma Neste Rally Finlandin yhteydessä. Tapahtumaan osallistui neljä maailman suurimpiin yrityksiin kuuluvaa hävittäjävalmistajaa BAE Systems, Boeing, Dassault ja Lockheed Martin (USA) sekä hieman alle 20 keskisuomalaista yritystä ja oppilaitosta. HX-rally tapahtumassa toimijoiden tarjoama esiteltiin Arctic Hell, Digital hub, Cleanest internet, Autonomous systems ja Education, Research and Innovation Wonderland -teemojen alla. HX-hankinnoista ja sen teeman ympärillä tapahtuvista toiminnoista on muodostunut yksi alueen uusista kärkihankkeista.

Kotimaisen ja paikallisen yhteistyön edistämiseksi valiokunta on rakentanut luotettavan toimintaympäristön, joka mahdollistaa jäsentensä yhteistyöhankkeiden ja toimittaja-asiakassuhteiden luonnin. Valiokunnan jäsenet ovat muodostaneet yhteenliittymiä niin energiasektorille tarjottaviin tuote- ja palvelukokonaisuuksiin, Jyväskylän kaupungin toimintojen digitalisointiin, kuten myös perinteisempiä alihankintaketjuja isompiin asiakastoimituksiin mm. ohjelmistokokonaisuuksien toimituksien osalta. Valiokunta on ollut myös osaltaan mukana teettämässä alueen TOP100 ICT-yritysten listausta ja korostamassa heidän näkyvyyttään niin rekrytointien kuin liiketoiminnan osalta eri tapahtumien kautta. Keskisuomalaisilla digitalisaation ympärillä toimivilla yrityksillä on selkeä nousukausi menossa, mikä näkyy myös jatkuvana rekrytointitarpeena ja -haasteena alueen osalta. Tästä johtuen valiokunta on pitänyt toiminnassaan aktiivisesti mukana myös alueen opiskelijajärjestöt sekä oppilaitokset, mikä mahdollistaa suoran keskusteluyhteyden ja tarpeisiin reagoinnin myös valiokunnan toiminnan yhteydessä.

Muutoin alueen kärkihankkeiden osalta valiokunta on edistänyt osaltaan IBM:n ja alueen toimijoiden yhteenliittämistä, huomioiden erityisesti IBM:n Watson -tekoälyteknologian ja sen soveltamiskohteet mm. tulevan Hippos 2020 -hankkeen osalta, jossa rakennetaan maan johtavaa hyvinvointi- ja liikuntakeskusta sekä käynnissä olevan Jyväskylän uuden sairaalan toimintaympäristön osalta. Valiokunta on ollut osaltaan mukana Kankaan kyberturvallisen älykaupunkialustan kehittämisessä ja sen monistamisessa laajemmin hyödynnettäväksi mm. järjestämällä yhdessä Jyväskylän kaupungin ja Suomen Yrityskehitys Oy:n kanssa rakentamisen digitalisaatio -tapahtuman, jossa tuotiin esille rakentamisen digitalisaatioon liittyviä tarpeita sekä erilaisia ratkaisuja. Valiokunta on lisäksi edistänyt jäsenistönsä yhteistyömahdollisuuksia yhden alueen isoimman ICT-puolen toimijan, Kelan, kanssa. Kela työskentelee Keski-Suomessa mm. SOTE-digin, asiakaspalvelun automatisoinnin ja robotiikan parissa. Kela työllistää suoraan yli 200 henkilöä ja lisäksi Kela hankkii vuosittain noin 10 miljoonalla eurolla asiantuntemusta ulkopuolisilta toimijoilta kilpailutuksien kautta.

Tänä vuonna saavutetut konkreettiset toimenpiteet antavat hyvän pohjan kehittää edelleen valiokunnan toimintaa alueellisena vaikuttajana ja mahdollistajana. Valiokunnan tämän vuoden toimintaan on alustavasti suunnitteilla mm. luoda yhteistyötä muiden Kauppakamarin valiokuntien kanssa, tiivistää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa, rakentaa alueellinen digiekosysteemi (osaamisprofiilit, brändäys, näkyvyys) sekä ottaa käyttöön työkalut ja tavat valiokunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostamiseksi myös valiokunnan kokousten välillä. Valiokunta jatkaa myös viime vuonna listattujen teemojen edistämistä.

Kirjoittaja:

Kari Aho
puheenjohtaja, Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta
Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen jäsen

Valiokunnat

Kiinnostaako osallistua valiokuntatyöhön? Valiokuntiemme kautta pääset vaikuttamaan yrityksesi toimintaympäristöön ja edunvalvontaan toimialakohtaisesti sekä verkostoitumaan muiden valiokuntalaisten kanssa. Lue lisää


Kommentit