Aluevaalit tulee – olemmeko valmiina?

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen muistuttaa Keskisuomalaisen Vieralija-kirjoituksessa aluevaalien tärkeydestä. Aluevaltuusto tulee päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta. Kauppakamarit ovat julkaisseet aluevaaliteesit, joita toteuttamalla hyvinvointialueet onnistuvat uudistuksessa.

Aluevaalit lähestyvät vauhdilla. Tulee joulunpyhät ja sitten onkin jo vuodenvaihde. Sitten tammikuu.

Tammikuussa koittaa aluevaalit. Ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022 kaikilla hyvinvointialueilla. Aluevaaleista kannattaa jokaisen kiinnostua viimeistään nyt, sillä aluevaltuusto tulee päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamisesta.

Tämän vuoden heinäkuun alussa Suomeen perustettiin 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta. Siirtyvien tehtävien joukossa ovat nykyisin kuntien järjestämisvastuulla olevat sosiaalihuollon palvelut sekä avoterveydenhuollon palvelut, kuten terveyskeskusten palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikäihmisten asumispalvelut sekä kotihoito.

Ehdokkaiden kampanjoinnin ja ehkä myös äänestysaktiivisuuden kannalta vaalit ovat hankalaan aikaan. Monen mieli on joulussa ja moni lomailee joulun väliviikkoina. Kampanjointiaika voi jäädä hieman lyhyeksi.

Kauppakamarit ovat julkaisseet aluevaaliteesit, joita toteuttamalla hyvinvointialueet onnistuvat uudistuksessa.

Kun näin massiivinen uudistus toteutetaan, tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään samalla, kun hoitoon päästään sujuvammin ja laatu paranee.

Hyvinvointialueen on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain mukaan laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia. Palvelustrategiassa hyvinvointialue asettaa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus huomioon ottaen.

Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse, vaan yritykset ja järjestöt on otettava tuottamaan palveluita nykyistä enemmän. Meillä on Keski-Suomessa runsaasti sote-alan yrityksiä ja osaamista. Palveluseteli on ennen kaikkea asiakkaan etu, sillä se mahdollistaa asiakkaan valinnanvapauden tulotasosta riippumatta. Yrittäjyyttä edistävän vaikutuksen lisäksi palveluseteli helpottaa kuntia palveluiden tuottamisessa.

Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia. Hyvinvointialueilla tulisi olla yhtenäinen kustannusten laskentamalli.

Maakuntaveroa ei tule ottaa käyttöön. Uusi vero aiheuttaisi todennäköisesti veronkorotuksia ja lisäisi byrokratiaa ja kustannuksia. Ansiotuloverotusta on kevennettävä, ei kiristettävä, jotta työnteko on aina kannattavaa. Alhaisemmalla verotuksella voimme myös kilpailla paremmin kansainvälisistä osaajista. Väestön ikääntyminen aiheuttaa hoivan tarpeen kasvamista, mutta samaan aikaan työikäisten määrä vähenee. Osaava työvoima on varmistettava.

Koska henkilöstön saatavuus vähenee, on vääjäämätöntä, että tarvitaan uudenlaisia, tehokkaampia toimintatapoja ja palveluiden uudistamista.

Näiden sanojen myötä Keski-Suomen kauppakamari toivottaa hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2022!

Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari