Arvonlisäverokannat muuttuvat – valmistaudu tulevaan ajoissa!

Orpon hallitus on kesäkuun 2023 hallitusohjelmassa sopinut korottavansa nykyiseen 10 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvia hyödykkeitä 14 prosenttiin. Lisäksi kevään 2024 kehysriihessä hallitus päätti nostaa yleisen arvonlisäverokannan 25,5 prosenttiin. Lecklén arvonlisäveroasiantuntija Noora Koskimäki nostaa esiin artikkelissaan keskeisimmät asiat, jotka organisaatioiden tulisi huomioida muutoksissa.

Miten valmistautua verokantamuutoksiin?

Tulevat muutokset koskevat ihan jokaista ja organisaatioiden on tärkeä alkaa valmistautua niihin välittömästi. Väärä verokanta on aina myyjän tai ostajan riski – puhumattakaan siitä, että pahimmassa tapauksessa verokannan nousu on pois omasta katteesta.


Käytännössä verokantamuutoksilla on vaikutusta organisaatiossa erityisesti:

  • kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmiin sekä myynti- ja ostosopimuksiin. On olennaista huolehtia, että verokanta käsitellään oikein aina sopimuksista Verohallinnolle tehtäviin ilmoituksiin saakka.


Lisäksi käytännön haasteita voi liittyä:

  • laskutukseen ja hinnoitteluun sekä arvonlisäveron ajalliseen kohdistamiseen. Huomionarvoista on, että oikean verokannan määrittäminen riippuu mm. luovutetun hyödykkeen luonteesta (tavara vai palvelu) sekä laskutusajankohdasta. Erityistä valppautta organisaatioilta vaaditaan keskeneräisten projektien ja urakoiden, ennakkomaksujen, osamaksukauppojen, erilaisten oikaisuerien sekä kansainvälisen kaupan tilanteiden osalta.


Avainasemassa arvonlisäveron laskentajärjestelmiin sekä sopimuksiin tehtävien päivitysten lisäksi on:

  • henkilöstön riittävän osaamisen varmistaminen esimerkiksi arvonlisävero-ohjeita päivittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla. Henkilöstön asianmukaisella osaamisella sekä tiedonkululla myynti- ja ostolaskujen käsittelijöille ja tarkastajille, voidaan varmistua siitä, että ostoihin ja myynteihin on sovellettu oikeaa verokantaa eikä virheellinen tieto verokäsittelystä johda turhiin riskeihin.


Tärkeimpien asioiden joukkoon on nostettava myös:

  • tällä hetkellä voimassa olevien verokantojen hyödyntämismahdollisuuksien tunteminen.


Milloin muutokset tulevat voimaan?

Tämänhetkisen tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan viimeistään 1.1.2025, mutta on mahdollista, että ne tulevat voimaan jo alkusyksystä. Tätä ennen muutos tulisi organisaatiossa ehtiä viedä järjestelmiin ja käytäntöön.

Organisaatioille aikataulu on joka tapauksessa tiukka, sillä kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmäpäivitysten sekä sopimus-, tarjous- ja muihin vastaaviin asiakirjoihin mahdollisesti tehtävien muutosten lisäksi henkilökunnan kouluttaminen ja ohjeistaminen asiaan liittyen on erittäin tärkeässä roolissa.

Verokantojen muutokset vaativat vielä virallisen hallituksen esityksen ja eduskunnan vahvistuksen, ennen kuin ne tulevat voimaan.

Mistä tarkalleen on kysymys?
  • Hallitus on kevään 2024 kehysriihessä päättänyt, että yleinen arvonlisäverokanta nousisi 24 %:sta 25,5 %:iin. Vastaava korotus on tarkoitus tehdä myös vakuutusmaksuveroon. Samassa yhteydessä sovittiin makeisten arvonlisäverokannan nostamisesta aikaisemmasta alennetusta 14 %:n verokannasta yleisen verokannan piiriin.
  • Hallitus on jo aiemmin kesäkuun 2023 hallitusohjelmassa sopinut siirtävänsä alennetun 10 % verokannan piirissä olevat hyödykkeet 14 %:n arvonlisäverokannan alaisiksi (pl. sanoma- ja aikakauslehdet).
    • Käytännössä korotus koskee mm. lääkkeitä, henkilökuljetuksia, liikuntapalveluja, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä majoituspalveluja.
  • Nykyisin yleisen verokannan piiriin kuuluvat inkontinenssi- ja kuukautissuojat sekä lasten vaipat on tarkoitus siirtää alennettuun 14 %:n arvonlisäverokantaan.


Noora Koskimäki
Arvonlisäveroasiantuntija
Lecklé


Maksuton neuvontapalvelu jäsenille

Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä saat maksutonta neuvontaa liiketoiminnan eri kysymyksissä. Lähetä kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi tai ole suoraan yhteydessä yhteistyökumppaneihimme.