Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajentui 1.7.2021 One Stop Shop -järjestelmäksi

Kuvituskuva: Pexels

EU:n jäsenvaltioihin kuluttajille tehtävien kuljetettavien tavaroiden myynnin arvonlisäverotus muuttui olennaisella tavalla 1.7.2021 alkaen, kun uudet etämyyntiä koskevat säännöt tulivat voimaan. Muutokset koskevat kaikkia niitä EU-toimijoita, jotka myyvät tavaroita toimitettuina kuluttajille jäsenvaltiosta toiseen, eli toimijoita, jotka harjoittavat tavaroiden etämyyntiä. Samalla tuli voimaan ennen kaikkea verkkokauppiaiden ALV-raportointia helpottavat erityisjärjestelmät OSS ja IOSS (One Stop Shop ja Import One-Stop-Shop).

Taustaa

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän avulla on pyritty vähentämään rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa siten, että alv-velvoitteet voidaan hoitaa keskitetysti yhdessä EU-jäsenvaltiossa. Tämän ansiosta, mikäli yritys harjoittaa kansainvälistä kuluttajakauppaa, niin sen ei enää tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen. Arvonlisäveron erityisjärjestelmää (Mini One Stop Shop), jota on jo aiemmin voitu käyttää myytäessä tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja EU:ssa oleville kuluttajille, laajennettiin heinäkuussa kattamaan myös kuluttajille EU:ssa myytävät tavarat, jotka kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen. Samalla myös maahantuotavien tavaroiden etämyynnin raportoimiseksi perustettiin tuontijärjestelmä. Tämän ansiosta erityisjärjestelmä koostuu nykyisin unionin järjestelmästä (OSS), tuontijärjestelmästä (IOSS) sekä muusta kuin unionin järjestelmästä.
​​​​​​​

Muista 10 000 euron raja-arvo

1.7.2021 alkaen kuluttajille kuljetettuina myytävien tavaroiden (eli etämyynnin) arvonlisävero on tullut pääsääntöisesti tilittää siihen EU:n jäsenvaltioon, johon tavarakuljetus on päättynyt, eli jossa tavarat tilannut kuluttaja sijaitsee. Mikäli myyjän kalenterivuosittainen tavaroiden etämyynti ja edellä mainittujen palveluiden myynti kuluttajille toisiin jäsenvaltioihin ylittää 10 000 euroa, verotetaan kaikki myynnit jatkossa niissä jäsenvaltioissa, joihin tavaroita kuljetetaan kuluttajille tai joissa kuluttaja vastaanottaa em. palvelun. Tavaratoimituksen osalta määränpäävaltio käytännössä määrittää tavaramyynnin verotusmaan (josta käytetään nimitystä ”kulutusjäsenvaltio”). Kuluttaja-asiakkaan ilmoittaman tavaran määränpäävaltion perusteella myyjän tulee veloittaa ostajalta tämän valtion mukainen arvonlisävero ja kyseinen arvonlisävero tulee tämän perusteella raportoida ja tilittää oikeaan jäsenvaltioon.

OSS-erityisjärjestelmä arvonlisäveron raportoinnin ja maksamisen apuna

Myyjä voi halutessaan hoitaa veron raportoinnin ja maksamisen joko rekisteröitymällä paikallisesti alv-velvolliseksi jokaiseen jäsenvaltioon, johon etämyyntejä tehdään tai vaihtoehtoisesti hoitaa myynnin veron raportoinnin ja maksamisen OSS- erityisjärjestelmän kautta. Erityisjärjestelmään rekisteröityneet myyjät ovat velvollisia ilmoittamaan kaikki etämyyntinsä erityisjärjestelmän kautta.

Suomalainen myyjä voi rekisteröityä erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomen Verohallinnon OmaVeron kautta ja hoitaa etämyyntien arvonlisäverojen alv-raportoinnin ja maksamisen yhden luukun periaatteen nojalla Suomen Verohallinnon kautta. Erityisjärjestelmän veroilmoituksella ilmoitetaan myynnit ja myynneistä maksettava arvonlisävero kulutusjäsenvaltioittain ja kulutusjäsenvaltion verokantojen mukaan eriteltynä.

Erityisjärjestelmän veroilmoituksella ilmoitetaan vain myynnit, ei ostoja. Yritys voi kuitenkin vähentää erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia myyntejä varten tekemiensä hankintojen arvonlisäverot Suomen arvonlisäveroilmoituksellaan, jos hankinnat ovat tapahtuneet Suomessa. Vastaavat muissa EU- maissa tehdyt hankinnat ovat tiettyjen edellytysten täyttyessä haettavissa takaisin ulkomaisten arvonlisäverojen palautusmenettelyn kautta. Ulkomaisten arvonlisäverojen palautusmenettelyä ei kuitenkaan voi käyttää ostojen arvonlisäverojen vähentämiseen, mikäli yhtiö on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi kyseiseen maahan.

Eritysjärjestelmän (OSS) ilmoituskausi on kalenterivuosineljännes ja vero tilitetään ilmoituksen eräpäivänä, eli kalenterivuosineljännestä seuraavan kuun loppuun mennessä kaikista ilmoituksella raportoiduista myynneistä. EU:n alueella tapahtuvista kuluttajamyynneistä jää käytännössä ilmoittamatta erityisjärjestelmässä vain ne paikalliset myynnit, joihin ei liity tavaran toimitusta EU-jäsenvaltiosta toiseen. Nämä paikalliset myynnit on raportoitava vielä jatkossakin paikallisella alv-ilmoituksella.

Tuontijärjestelmä, IOSS apuna tavaran etämyynnissä

1.7.2021 vähäarvoisten tavaroiden maahantuontien alv-vapaudesta luovuttiin, joten alle 22 euron arvoisten tavaroiden maahantuonneista on suoritettava nykyisin arvonlisäveroa. Maahantuonnin arvonlisäverosta vastaa loppukädessä tavarat ostava ja maahantuova kuluttaja. Kuluttajille myytäessä maahantuonnin arvonlisäveron voi kuluttajan puolesta kuitenkin suorittaa niin tavaran myyjä kuin mahdollinen verkkokauppakin.

Suomalainen myyjä, joka harjoittaa maahantuotavien tavaroiden etämyyntiä kuluttajille voi käyttää arvonlisäveron ilmoittamisessa ja maksamisessa apunaan IOSS-tuontijärjestelmää. Tuontijärjestelmän käytön edellytyksenä on lisäksi, että lähetyksen arvo on enintään 150 euroa eikä se sisällä valmisteveron alaista tavaraa. Tuonnin erityisjärjestelmää ja myyjän IM-alkuista alv-tunnistetta käytettäessä maahantuonti on veroton, jolloin myyjä maksaa kohdemaan arvonlisäveron etämyynnistä IOSS- tuontijärjestelmässä.

Miten KMPG voi auttaa?

KPMG:n veroasiantuntijat auttavat kaikissa alv-asioissa asiakkaidemme yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelemme suuria ja pieniä yrityksiä sekä julkishallintoa. Olemme perehtyneet myös yhdistysten ja säätiöiden välillisen verotuksen kysymyksiin. Kyse voi olla kansainvälisestä tai kotimaisesta kaupasta - verollisella tai verottomalla toimialalla.

​​​​​​​

Kirjoittaja Anne-Marie Kyröjoki-Metsänen on työskennellyt KPMG:llä arvonlisäveroasiantuntijana vuodesta 2019 lähtien. Hän työskentelee Tampereelta käsin suomalaisten, että ulkomaisten yhtiöiden, yleishyödyllisten yhdistysten, säätiöiden ja julkishallinnon yksiköiden arvonlisäveroasioiden parissa monipuolisesti.


Maksuton neuvonta kauppakamarin jäsenille

​Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa muun muassa laki-, vero-, GDPR-, työsuhde- ja talousasioissa.