Asiantuntijuus hyötykäyttöön viestinnän voimalla

Viestintä on kilpailuetu. Sitä kukaan ei voi kopioida. Asiantuntijuus on yrityksessä ihmisissä olevaa osaamista. Kun se saadaan vuorovaikutuksen kautta yhteiseen tekemiseen, käytössä on valtava vahvuus, sanoo Maija Harsu. Hän on helmikuun 24. päivä pidettävän Asiantuntijuus esiin – vaikuta ja markkinoi tuloksellisesti -koulutuksen vetäjä.

– Avainasioita viestinnässä ovat visio ja asiakaslupaus. Kuinka ne saadaan merkityksellisiksi yhdessä tekemisen malliin. Visio antaa suunnan toiminnalle, asiakaslupaus konkreettisesti omalle tekemiselle, Harsu sanoo.

Sisäinen viestintäkulttuuri heijastuu ulospäin

Yrityksissä ja organisaatioissa jokaisella ihmisellä on asiantuntemusta. Se on erilaista ja kytkeytyy omaan persoonaan.

– Omaa osaamista tulee tuoda rohkeasti esiin ja siihen tulee kannustaa. Asiantuntemus tarvitaan yhteiseen pöytään sellaisina annoksina kuin kullakin on antaa. Omaa ja toisen osaamista tulee arvostaa.

Asiantuntijaviestinnän onnistumisessa yrityksen sisäinen kulttuuri ja vuorovaikutus on iso asia. Kun se on kunnossa, myös viestiminen ulospäin on helpompaa.

– Keskityn koulutuksessa sisäiseen viestintään. Se näkyy automaattisesti ulospäin. Hyvin työssään viihtyvä ihminen, loistaa työnantajansa viestiä ulospäin yhdessä suunnitelmallisemman ulkoisen sisältöviestinnän kanssa, Harsu sanoo.

Kaikki asiat toteutuvat vuorovaikutuksella

Johtaminen on viestintää ja viestintä vastuun ottamista. Nykyään organisaatioissa tavoitellaan tilannetta, jossa vastuu yrityksen sisäisestä viestinnästä on yhteinen. Johtamisen kulttuuri rakentaa maaperää tämän tavoitteen onnistumiselle.

– Vastuu on laajempi kuin vain oma tekeminen. On tarpeen jakaa asioita ja keskustella, oppia jatkuvasti yhdessä. Asiakaslupauksen toteutuminen käytännössä on hyvä esimerkki hajautetusta viestinnästä. Kun asiakaslupaus jalkautetaan kaikille ja sitä aletaan toteuttaa omassa työssä, yhteinen tekeminen helpottuu ja mielikuva yrityksestä välittyy myös ulospäin. Samalla toimitaan vision ja strategian mukaisesti, Harsu kuvaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa silmien ja suun aukaisemista sekä yritysten sisäisten siilojen purkamista. Harsun mukaan tämä on suomalaisessa yrityskulttuurissa merkittävä kehittämisen paikka.

– Vuorovaikutus on meille kaikille a ja o. Kaikki asiat lähtevät siitä ja toteutuvat sen avulla. Lisäksi se tuo työviihtyvyyttä. Kun asioista puhutaan, ne moninkertaistuvat. Yksi plus yksi onkin kolme.

Kun tiedon kulku on yrityksissä mallinnettu, tärkeät viestit ja muutokset menevät nopeasti eteenpäin ja kenellä tahansa on mahdollisuus ottaa koppi asioista. Jos asioista ei kerrota, niistä ei tiedetä.

– Organisaatioilta vaaditaan nykyään paljon. Tieto liikkuu nopeammin kuin koskaan, aina asiakkaille asti. Organisaation edustajien on oltava asioista tietoisia hyvissä ajoin ja kyettävä reagoimaan oikein.

Harsu kiittelee teknologian kehitystä. Nopea tiedon kulku, osallistuminen ja oman panoksen tuominen yhteiseen pöytään on mahdollista monin erilaisin keinoin. Digitaaliset kanavat ja välineet ovat myös keino viestiä asiantuntemuksesta omille sidosryhmille, vaikkapa asiakkaille, heille sopivilla tavoilla.

Kotiläksy koulutukseen osallistuville

Helmikuinen koulutus tarjoaa keskusteluja ja oivalluksia vuorovaikutuksen avulla ja auttaa lokeroimaan omia ajatuksia vuorovaikutuksen kehittämiseksi.

– Jokaisen koulutukseen tulevan tausta ja tarve on erilainen. Kannustan kuuntelemaan ja keskustelemaan aktiivisesti, Harsu sanoo.

Hän antaa koulutusryhmälleen kotiläksyn: Poimi koulutuksesta kaksi tai kolme asiaa, jotka herättävät ajatuksia tai voisivat soveltua omaan organisaatioon. Nuo asiat tulee ottaa heti seuraavana päivänä puheeksi omalla porukalla ja miettiä miten niitä viedään eteenpäin. Vuorovaikutuksen kehittäminen on asia, jota ei voi kopioida. Se on rakennettava sopivaksi omaan organisaatioon.

Ilmoittaudu koulutukseen 16.2. mennessä. Lisätietoja:

http://www.kskauppakamari.fi/koulutus/asiantuntijuus-esiin-vaikuta-ja-markkinoi-tuloksellisesti/

Harsu on pitkän linjan viestinnän ammattilainen. Hänellä on kokemusta teollisuuden ja rahoitusmaailman viestintätehtävistä esimiestasolla. Viimeisimmän vuosikymmenen hän on toiminut yrittäjänä: viestinnän asiantuntijana, kouluttajana ja valmentajana, erityisalueinaan johtamis-, asiantuntija, talous- ja muutosviestintä. Yrittäjyyden aikana hän on työskennellyt yrityksissä ja yhdistyksissä, kuten ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtajana.