Back to basics! Aika palata perusasioihin

Suvanto-Harsaaeta sanotaan Pohjoismaiden tunnetuimmaksi hallitusammattilaiseksi. Hän on mukana useiden yritysten hallituksissa puheenjohtajana tai jäsenenä. – Hallitustyöskentelyssä on koko ajan tähdättävä siihen, että hallituksesta saadaan irti parasta. Se on siis enemmän kuin yhtiön hallinnointia ja operatiivisen johdon haastamista. Fokus on tulevaisuudessa. Lue blogista, miten hallitustyöllä voidaan tehostaa yrityksen toimintaa.

– Kun yritysten viime vuosi kului pinnalla pysyessä, viimeistään nyt on käärittävä hihat ja ryhdyttävä suunnittelemaan tulevaisuutta, sanoo Suomen vaikutusvaltaisin hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae. Hän on kääntänyt katseensa tiukasti eteenpäin ja suosittelee samaa muillekin.

Seuraavassa talousvaikuttajan TOP 3 -lista hallitustyön ajankohtaisimmista tehtävistä.

– Selkeä ykkönen on tietenkin fokuksen suuntaaminen bisneksen kehittämiseen ja tulevaisuuden kasvuun. Kasvua voi tarkastella kahdesta suunnasta: mistä kasvu on tullut tähän asti ja mikä on vastuullisuuden merkitys kasvun ajurina tästä eteenpäin? Jos yritys ei ole vielä pohtinut omaa vastuullisuuttaan, nyt on korkea aika. Toisena on organisaation ja tiimien tarkastelu: onko yrityksessä oikeat henkilöt oikeissa paikoissa?

– Kriisissä ei mietitä kokoonpanoja, koska kaikkien on äyskäröitävä. Arvioinnin aika tulee jälkikäteen: Keitä kuuluu hallitukseen, keitä on operatiivisessa johdossa? Ovatko kokoonpanot sopivat tulevaisuuden tavoitteisiin nähden? Sopivuuksien arvioinnin perspektiivinä pidän 3–5 vuotta.

– Organisaation miehityksen säännöllinen arviointi pitäisi olla itsestään selvää, organisaatiohan on johdettu sanasta orgaaninen, aina liikkeessä. Itse ajattelen organisaatiota puuna oksineen ja alati liikkuvine lehtineen. Kolmanneksi on päätettävä, missä suhteessa ja miten yrityksessä tehdään lähi- ja etätyötä.

– Työskentelytavan valintaa ei voi jättää itse kunkin päätettäväksi; sellainen ei vain toimi tiimityössä.

– On selvitettävä, miten esimerkiksi hybridityö toteutetaan käytännössä ja kuinka säilytetään uusien työtapojen vauhti ja tuottavuus, jotta ei vajottaisi takaisin dinosaurusaikaan.

Hallitukseen, mutta ei millä hinnalla hyvänsä

Sanna Suvanto-Harsaae oli pienten lasten äiti, kun hänelle tarjottiin paikkaa kattaustuotteita valmistavan Dunin hallituksesta. Empiessään hän muisti entisen esimiehensä sanat: hallituspaikasta ei kannata ikinä kieltäytyä, sillä työssä oppii hurjan paljon.

– Sanon samalla tavoin sillä lisäyksellä, että ei hinnalla millä hyvänsä. On arvioitava hallitustyöskentelyä suhteessa omaan elämäntilanteeseen ja omiin arvoihin. Jos kaikki osuu kohdalleen, hallitustyöstä saa hienoa ja monipuolista oppia, kuten minulle on käynyt.

Suvanto-Harsaaeta sanotaan Pohjoismaiden tunnetuimmaksi hallitusammattilaiseksi. Hän on mukana useiden yritysten hallituksissa puheenjohtajana tai jäsenenä. Lista on vaikuttava: BoConcept, Posti Group, TCM Goup, Orthex, Anora Group, Harvia, Nordic Pet Care, Elopak, Broman...

– Hallitustyöskentelyssä on koko ajan tähdättävä siihen, että hallituksesta saadaan irti parasta. Se on siis enemmän kuin yhtiön hallinnointia ja operatiivisen johdon haastamista. Fokus on tulevaisuudessa.

– Pysyäkseni iskussa pidän silmäni ja korvani auki. Sisäinen draiverini on uteliaisuus, jota ruokin lukemalla päivittäin talousalan tutkimuksia ja julkaisuja, hankkimalla tietoja trendeistä, luennoimalla sekä boostaamalla itseäni uusille aloille.


Tulevat HHJ-kurssit Jyväskylässä

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi 27.4.-25.5.2022

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssilla käsitellään kaikki osa-alueet, joista hallitustyö koostuu: hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta sekä työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).

Hallitustyöskentely avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta. Kokeneet asiantuntijat ja hallitusammattilaiset kertovat hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten yritysesimerkkien avulla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii.


HHJ-puheenjohtajakurssi 12.-13.5.2022

Pk-yrityksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen. Hallituksen puheenjohtajan tulee omata kyky kehittää omaa sekä hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.