Digitaalisuus tukee kansainvälistymistä

Kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä isoja panostuksia myyntiin ja markkinointiin. Yksikään yritys ei saa kauppaa ulkomailta ilman vahvaa myyntityötä ja asiakkaiden kohtaamisia heidän kotimaassaan. Kansainvälisessä kaupassa luottamuksen synnyttäminen on todella tärkeää ja siinä digitaalisuus voi auttaa paljon. Hyvin rakennettu digitaalinen näkyvyys luo uskottavuutta ja tukee kansainvälistymistä. Lisäksi digikanavat tarjoavat kustannustehokkaan tavan lisätä yrityksen näkyvyyttä valituilla kohdemarkkinoilla.

Digitaalinen näkyvyys tulee kansainvälistyvillä yrityksillä olla kunnossa. Lähes poikkeuksetta myyntihenkilön puhelun tai tapaamisen jälkeen asiakas käy katsomassa verkosta yrityksen tarjoaman ja uskottavuuden. Tärkeää verkkopalvelun rakentamisessa onkin miettiä asiakasprofiilit sekä heidän kiinnostuksen kohteet – kaiken digitaalisen näkyvyyden tulee palvella ostavaa asiakasta ja heidän tarpeitaan. Lähtökohtana on hyvä asiakaskokemus, sillä asiakkaan pitää nopeasti ja helposti löytää hänelle tärkeät tiedot.

Verkkopalveluiden tulee lisäksi tukea myyntiprosessien eri vaiheita. Asiakas käy sivuilla todennäköisesti useamman kerran ja jokaisella kerralla hänelle pitää olla uutta tarjottavaa. Erilaisten kohtaamispisteiden suunnittelu onkin osa digitaalisen palvelukokemuksen luomista. Kohtaamispisteet suunnitellaan myyntiprosessiin kiinteästi kuuluviksi osiksi. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas hakee pintatietoa, mutta toisella kerralla hän haluaa jo tietää yrityksestä ja sen tuotteista paljon enemmän. Kolmannella kerralla hän voi kohdata asiantuntijoiden kirjoittamat artikkeli ja niin edelleen. Asiakas voi syventää suhdettaan yritykseen jokaisella kerralla.

Asiakkaiden käyttäytymistä verkkopalveluissa voidaan nykyisin seurata hyvinkin tarkkaan. Hyvin rakennetulla analytiikalla saadaan selville mitkä osat verkkopalvelussa toimivat ja mitkä johtavat asiakkaan vahvempaan sitoutumiseen. Niin ikään analytiikka armottomasti paljastaa verkkopalvelun heikkoudet. Analytiikan avulla voidaankin verkkopalvelua kehittää eteenpäin ja varmistaa hyvän asiakaskokemuksen luominen.

Aina kun tehdään myyntiä, tarvitaan hyvässä kunnossa olevat digitaaliset palvelukanavat ja erityisesti hyvät verkkosivut. Niiden rakentamiseen kannattaa investoida, sillä niiden merkitys on noussut merkittävään rooliin kun lähdetään tekemään kansainvälistä kauppaa.Sami Kettunen, toimitusjohtaja Mediataivas Oy Kirjoittaja: Sami Kettunen, toimitusjohtaja Mediataivas Oy