Digitalisaation ja liiketoiminnan aktiivinen edistäminen mahdollisti monia tärkeitä projekteja vuonna 2018

Keski-Suomen kauppakamarin Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta on vuoden 2018 aikana jatkanut esimerkillistä toimintaansa digitalisaation ja liiketoiminnan edistäjänä ja edelläkävijänä. Osoituksena aktiivisesta toiminnastaan valiokunta sai kauppakamarin syyskokouksessa kunniamaininnan toiminnastaan.

Painotusalueidensa mukaan valiokunta asetti heti vuoden 2018 alussa konkreettiset tavoitteet koko vuodelle. Valiokunta muun muassa hyödynsi digitaalisia työkaluja viemällä niihin tavoitteensa ja luomalla osuvat mittaristot, osallistui alueen kärkihankkeisiin, vahvisti digiekosysteemiä ja tiedotti valiokunnan valitsemista aihealueista julkisuuteen eri kanavissa. Toimintaa ja tavoitteita seurattiin, edistettiin ja raportoitiin niin kokouksissa kuin niiden välillä. Vuoden aikana valiokunnan oman toiminnan selkiyttämiseen ja työkaluihin liittyen valmistuikin useita kokonaisuuksia.

Valiokunnan kokoustyöskentelyyn integroitiin myös mahdollisuus osallistua kokouksiin etänä Skypen välityksellä, jotta kynnys osallistua aktiivisesti toimintaan madaltuisi entisestään. Kokousten välillä valiokunta osallistui valiokunnan sisäisen ja kaikkien valiokuntien välisen yhteistyön edistämiseen tarkoitettujen viestintätyökalujen arviointiin ja koekäyttöön. Työkalun valinnan jälkeen valiokunta otti myös Agendium-työkalun aktiivisesti omaan käyttöönsä.

Valiokunnan kokousten teemat käsittelivät neljää eri kokonaisuutta vuoden aikana. Ensiksi valiokunta tuki uutta liike- ja yritystoimintaa ja kävi läpi sen edellytyksiä juuri perustetulla Jyväskylän Yritystehtaalla. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valmisteltiin lisäksi valiokunnan jäsenyrityksiä keväällä voimaantulevan GDPR:n tuomiin asiakohtiin sekä sparrattiin ja tuotiin konkreettiset kehitysehdotukset Digijohtajaksi-hankkeeseen. Digijohtajaksi-hankkeesta vastaavat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen Yrittäjät, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen kauppakamari. Lisäksi valiokunta päätti viestiä julkisesti edellisen vuoden toiminnastaan puheenjohtajan tekemän toimintakertomuksen ja vuonna 2017 saavutetun Vuoden aktiivisin valiokunta -palkinnon pohjalta.

GDPR:n astuttua voimaan keväällä luonnollisena teemana valiokunnan toisen kokouksen osalta olikin se, kuinka yrityksiä voidaan auttaa luomaan, säilyttämään ja lopuksi tuhoamaan tietoa. Tilaisuutta isännöi Canon. Kokouksessa nostettiin esiin myös erityisenä huolenaiheena ICT-puolen resurssi- ja osaajapula, johon valiokunta otti myös virallisesti kantaa tiedotteella alkusyksystä. Lisäksi kokouksessa linjattiin tarve kartoittaa yritysten osaamisprofiileja ja sitä, millaista osaamista tarkemmin tarvitaan.

Vuoden kolmas varsinainen kokous järjestettiin Big Dataan ja Business Intelligenceen erikoistuneella Pengon Oy:llä. Kokouksessa yhdistettiin alueen kärkihankkeena olevan uuden Hippoksen ja valiokunnan yhden ykkösteeman, eli digiekosysteemin, edistäminen. Jo edellisessä kokouksessa esiin noussut tarve saada tarkempi kuva yritysten osaamisprofiileista vahvistui entisestään Hippos2020:n tilannetta ja suunnitelmia läpikäytäessä.

Uudesta Hippoksesta on tulossa Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, huippu-urheilun, terveyden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus. Digitaalisuus tulee olemaan tärkeässä roolissa Hippos2020-ekosysteemissä niin liikkujien ja harrastajien tietojen koonnin, tutkimusdatan hyödyntämisen kuin elektronisen urheilun mahdollistajana. Pengonin käyttämien Business Intelligence -työkalujen avulla päätettiin koostaa paitsi oman valiokunnan jäsenten osaamiset visuaaliseen muotoon, myös laajentaa kartoitus koskemaan muita valiokuntia sekä mahdollisesti myöhemmin koko Keski-Suomen kauppakamaria. Tällä työllä mahdollistetaan oikeiden toimijoiden löytäminen nopeammin kuhunkin tarpeeseen, esimerkiksi juuri Hippokselle. Asiasta tehtiin myös tiedote digitaalisista toiminta-alustoista käyttäen Hippos2020-hanketta yhtenä sovellusesimerkkinä.

Vuoden viimeisessä kokouksessa hypättiin tekoälyn maailmaan IBM:n isännöimänä. Kokouksessa valmisteltiin ensi vuoden työpajaa, jossa aiotaan kehitellä tekoälyä hyödyntäviä sovellusideoita muun muassa Hippoksen, Kankaan/älykaupungin ja uuden sairaalan käyttökohteissa.

Kokousten ja jo listattujen toiminteiden lisäksi valiokunta on konseptoinut ja järjestänyt yhteistyötapahtuman kauppakamarin Finanssivaliokunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Järjestetty tapahtuma sai nimekseen DigiOpen, ja siitä pyritään luomaan vuosittain toistuva tapahtuma. Digiopenilla halutaan edistää alueen yritysten digitaalisten työkalujen ja digiasiantuntijaosaamisen hyödyntämistä. Lisäksi valiokunta on kokouksissa listattujen tavoitteiden mukaisesti kartoittanut ja visualisoinut valiokunnan osaamisprofiilit tukemaan alueen ekosysteemiä ja yhteistyötä.

Valiokunnan osalta kuluvalle vuodelle tavoitteena on vielä palkita vuoden 2018 Digitalisaatioteko/-yritys, josta tiedotetaan tarkemmin viimeistään tammikuussa. Lisäksi kuluvana vuonna on valiokunnassa aloitettu valmistelu seuraavien kokonaisuuksien osalta, jotka tulevat jatkumaan vuoden 2019 puolella. Jatkuvia projekteja ovat muun muassa houkuttelevan esittelyvideon toteuttaminen valiokunnan toiminnasta, kansainvälisen yhteistyön edistäminen ulkomaisen kauppakamarin kanssa järjestämällä yritysten ja loppukäyttäjien esittelytilaisuus, opiskelijoita/osaajia sekä yrityksiä törmäyttävän Speed dating -tapahtuman organisointi ja Hackathon-tapahtuman järjestäminen yhdessä yliopiston ainejärjestöjen kanssa. Tapahtuman avulla tuodaan yritysten konkreettiset haasteet opiskelijatiimien ratkottaviksi, ja sitä kautta pyritään selkeyttämään yritysten osaamistarpeita ja tuomaan suoraan opiskelijoille työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksia tapahtuman jälkeen.

Valiokunnan puheenjohtajistoon on tullut myös uusi nimitys, kun Midaren toimitusjohtaja Anssi Kuoppala valittiin yksimielisesti valiokunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi. Samassa yhteydessä kiitän niin henkilökohtaisesti kuin valiokunnan puolesta väistyvää varapuheenjohtajaa Nina “Roihutar” Rautiaista valtavasta työstä valiokunnan ja alueen kehittämisen eteen. Toivottavasti pysyt mukana toiminnassa jatkossakin!

Mielenkiinnolla odotan myös, millaiset tavoitteet kunnianhimoinen, asiantunteva ja aikaansaava valiokuntamme asettaa tammikuussa vuodelle 2019 jo edellä mainittujen kohtien lisäksi. Toki tammikuuta odotellessa valmistelemme asiaa digitaalisia työkaluja hyödyntäen ennen kuin karkaamme joulun ja uudenvuoden viettoon.

Kari Aho
puheenjohtaja, Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta
Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen jäsen
​​​​​​​