Ei se kasvu ja kansainvälistyminen, vaan keinot joilla se tehdään

Kasvusta ja kansainvälistymisestä puhutaan paljon ja yritysten strategioiden lisäksi se keikkuu asialistoilla poliittisessa päätöksenteossa oleellisena osana koko talousjärjestelmämme kestävyyttä. Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan uusi puheenjohtaja Katja Asikainen kuitenkin muistuttaa, että kasvu ja kansainvälistyminen eivät ole itsetarkoituksia. Tärkeämpää on huomata ja tuoda esiin ne keinot, joilla kasvu tehdään. Kasvu seuraa usein kestävän liiketoiminnan perusteita; luovuuden vaalimista, vuorovaikutteista kulttuuria sekä yhteistyötä.

Otetaan esimerkiksi yrityksen kilpailukyvyn säilymisen kannalta tärkeät uudet innovaatiot ja palvelut. Niitä ei synny ilman luovuutta, saati koko organisaation läpileikkaavaa ja sidosryhmiin ulottuvaa yhteistyön taitoa. Eikä se tietenkään riitä – tämän lisäksi tarvitsemme tutkittua tietoa, innostavaa johtajuutta, strategiatyön kehittämistä, sekä myynnin ja markkinoinnin osaamista, jotta kasvun mahdollisuuksia voidaan myös kaupallistaa.

Uutta ja enemmän arvoa tuottavaa liiketoimintaa pystytään myös rakentamaan tehokkaammin, kun yrityksessä kannustetaan uudenlaisten näkökulmien ja ajatusten esiintuomiseen. Tiedän, kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta ei aina arjen kiireessä toteudu. Havainnoinnin, tiedonkeruun ja asiakkaiden piilevien ongelmien tunnistaminen on avain uusien mahdollisuuksien johtamiseen. Parhaimmillaan tästä voidaan oikean osaamisen avulla luoda uutta kilpailuetua. Haastankin miettimään, minkälaiset kuulemisen ja palautteenannon käytänteet teidän yrityksessä vallitsevat ja onko tämä tieto valjastettu aidosti systemaattisesti ja läpinäkyvästi osaksi yrityksen kehitystä.

Luovuus kasvun pilarina

Toisin kuin usein ajatellaan, luovuus ei ole jotain mystistä ja harvoille kuuluvaa. Yrityksen luovuuden tasoa voi arvioida yksinkertaisimmillaan ongelmanratkaisukyvyn tasoa tarkastelemalla. Yrityksessä, jossa luovuudelle on annettu tilaa ja työyhteisön vuorovaikutukseen on panostettu, tuotetaan usein uusia parempia ratkaisuja, parannetaan jatkuvasti olemassa olevia prosesseja ja palveluita sekä tätä kautta kaikkea arvon tuotantoa niin nykyisille kuin uusillekin potentiaalisille asiakkaille.

Tämä mahdollistaa myös yrityksen liiketoiminnan vahvistamisen dynaamisena prosessina, eli niin, että kehitystyötä tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Tässä odottamattomien ongelmien maailmassa on vain yksi keino pysyä mukana ja se on ongelmanratkaisu. Tulevaisuuden rakentavat ne, jotka keksivät uusia tapoja ratkaista uudenlaisia ongelmia.

Vuorovaikutus vahvistajana

Kuka sitten onnistuu tässä? Ketkä ovat rakentamassa tulevaisuutta? Yritykset, jotka panostavat vahvasti vuorovaikutuksen kehittämiseen ja integroivat tämän osaksi kaikkia liiketoimintaprosessejaan. Näiden teemojen johtaminen rakentaa myös osaltaan hyvää työntekijäkokemusta, joka lisää osallisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tuo lukuisten tutkimusten mukaan yli kaksinkertaisen tuoton markkinaan verrattuna. Näin myös asiakaskokemus rakentuu jatkuvasti kehittyen ja ajan saatossa osana muuttuvaa toimintaympäristöä.

Nämä ovat teemoja, joihin tulemme myös kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnassa keskittymään tulevan toimikautemme aikana. Minulla on ilo ja kunnia aloittaa puheenjohtajan roolissa valiokunnassa, jonka perustana on toimia yritysten tukiverkostona. Porukassa, jossa kasvun ja kansainvälistymisen osaaminen – tietoa, kokemuksia, kontakteja ja liiketoimintamahdollisuuksia jaetaan kaikkien yritysten käyttöön. Olemme yhteistuumin valiokunnassa todenneet, että työ on kuitenkin ennen kaikkea innostuksen ja uskalluksen luomista ympärillemme. Haluankin kannustaa meitä kaikkia olemaan avoimia uusille ajatuksille ja yhteistyölle, jotta pysymme ajan tasalla ympärillämme tapahtuvasta kehityksestä, sekä jatkuvasti uudistuvista teknologioista. Tämä tarkoittaa, että meidän on oltava jatkuvasti valmiita oppimaan uutta ja olemaan myös joustavia muuttuvissa tilanteissa.

Tunnistan, että edessämme on lukuisia mahdollisuuksia kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainväliseen toimintaan, sekä keinoja lisätä työpaikkoja rohkaisemalla ja aktivoimalla yrityksiä sekä johtajia tavoitteelliseen ja jatkuvasti kunnianhimoisempaan toimintaan. Kun kasvua tehdään kestävästi, tehdään se yrityksissä aina yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Valiokuntatyöskentelyssä se tarkoittaa vaikuttavaa vapaaehtoistyötä yhdessä kaikkien valiokuntien jäsenten kanssa, jota lähdemme tämän valiokunnan voimin ensitilassa ja yhdessä edistämään.

Millä keinoin teidän kasvunne tehdään ja mitä se vaatii?


Katja Asikainen

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja

Myynti- ja markkinointijohtaja, varatoimitusjohtaja
Aava & Bang Oy

  • +358 400 95 33 85