ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut koronavirustilanteessa

Keski-Suomen ELY-keskuksen yksikönpäällikkö Jaakko Ryymin kertoi ELY-keskuksen tarjoamasta rahoituksesta 8.4. Keski-Suomen kauppakamarin jäsenten infoaamussa.

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa.

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Tarkoituksena on kannustaa kehittämistoimenpiteisiin, joita voi tehdä myös koronavirusepidemian aikana.

ELY-keskuksen kehittämisavustus voidaan myöntää 1-5 henkilöä työllistävälle yritykselle yritysmuodosta riippumatta Tilanneanalyysiin tai Kehittämistoimenpiteisiin. Investointirahaa voi hakea normaalisti. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille. Yritys ei saa hakea tukea sekä Business Finlandilta että ELY-keskukselta. Lue tarkemmat edellytykset, määrät ja ohjeet alta.

Rahoitus

Mistä voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa?

Yksinyrittäjä – oma pankki/ rahoittaja, kunnat (linkit)
Pienyritys (1-5 työntekijää) Oma pankki / rahoittaja, ELY-keskukset (ensisijaisesti), Business Finland, Finnvera
Pk-yritys (6-250 työntekijää) oma pankki/rahoittaja, Business Finland, Finnvera
Midcap-yritys (liikevaihto alle 300 m. €) oma pankki / rahoittaja, Finnvera
Suuryritys oma pankki/rahoittaja, Finnvera


Keskeiset muutokset ELY-keskuksen kehittämisavustuksessa (poikkeusrahoitus)
-Asetus on voimassa 2.4.-31.12.2020
-Tukitaso 80% (norm. 50%)
-Välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50% laskennallisista palkoista (norm 15%)
-Ennakko 70% hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta

Investointirahaa on myös haettavissa normaaleilla ehdoilla, vanhoilla säännöillä.


Kenelle?

Poikkeustilarahoitusta voivat hakea:

-Yritykset, jotka työllistävät yrittäjän lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa työntekijää, yritysmuodosta riippumatta, ei kuitenkaan yksinyrittäjille, joille oma tuki on valmisteilla
-Yritykset, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä, mutta joilla arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa
-Yritykset, jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
-Yksityiset elinkeinoharjoittajat (toiminimi), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)

HUOM!
-Rahoitusta ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
-Yli 5 henkilöä työllistävät voivat hakea avustusta Business Finlandilta
-Yksinyrittäjille valmistellaan omaa tukimuotoa, jonka haku tapahtuu kuntien kautta

Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.


Mihin tarkoitukseen rahoitus voidaan myöntää?

Tilanneanalyysi
Yritys voi selvittää ja suunnitella
-yrityksen toimintaa
-uusia liiketoimintoja
-tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen

Kehittämistoimenpiteet
-hanke taustalla
-liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen
-alihankintaverkoston kehittämiseen
-tuotannon uudenlaiseen organisointiin
-tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen
-osaamisen vahvistamiseen

HUOM! Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi saada avustusta vain kerran.
Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen jättämisestä.


Avustuksen määrä


Tilanneanalyysi
-80% avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista
-Enintään 10 000 euroa
-Voidaan maksaa ennakkona 70%
Hyväksytysti laskennallisia kustannuksia
-Palkkakustannukset (2000 €/henkilö)
-Välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50% laskennallisista palkoista

Kehittämistoimenpiteet
-80% avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista
-Enintään 100 000 euroa
-Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
-Palkkakustannukset
-Välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50% palkkakustannuksista
-Palvelujen käyttö ml. koulutuskustannukset
-Tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet

Avustuksen hakeminen
Avustusta voi hakea 31.3. alkaen ELY-keskukselta sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa. Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita. Tutustu ELY-keskuksen sivuilla hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen.
Ohjevideo
Hakuohjeet yrityksen kehittämisavustukseen koronavirustilanteessa
Hae rahoitusta
Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Tunnistautuminen henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella.
HUOM!
Valitse oikea tukimuoto: yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutneisssa markkina- ja tuotantohäiriössä.

Tarvittaessa ota yhteys:
ELY-keskuksen valtakunnallinen puhelinpalvelu 0295 024 800 ark 9-15
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus


Yritysten kehittämispalvelut

Koronavirusepidemia aiheuttanut muutoksia: erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yritykset saavat nyt apua matalalla kynnyksellä. Analyysi- ja konsultointipalvelujen tukitasoa on nostettu, ja yrityksen maksuosuus on nyt 30 e + alv / konsultointipäivä. Konsultointi hoidetaan etäyhteyksien välityksellä.

Analyysi-palvelu

Palvelussa saat avuksesi liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on kehittämissuunnitelma. Palvelu kestää 1-2 päivää.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa palvelu soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen.

Loppuvuoden 2020 aikana yritys voi käyttää enintään kaksi Analyysi-päivää. Yritykselle voidaan siis myöntää Analyysi-palvelua uudelleen, vaikka se olisikin käyttänyt palvelua jo aiemmin.
Analyysi-palvelun hinta asiakkaalle on 30 euroa + alv/päivä.

Konsultointipalvelu

​​​​​​​Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan osa-aluetta esim. taloutta, tuotantoa, markkinointia, henkilöstöä tai tuoteke-hitystä. Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää ker-ralla. Palvelua voidaan myöntää useaan kertaan ja eri tarpeisiin. Kolmen vuoden aikana yrityksesi voi saada enintään 15 konsultointipäivää.

Palvelun aikana yrityksellesi laaditaan Analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunni-telma. Palvelu voi kohdistua esim.

  • Talouden suunnitteluun ja kassanhallintaan
  • Liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen
  • Uuden liiketoiminnan kehittämiseen
  • Tuotannon ja prosessien kehittämiseen
  • Sähköisten palvelujen kehittämiseen
  • Markkinointistrategian uudistamiseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon
  • Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen


Palvelu soveltuu myös kaikkeen, mihin normaalitilanteessakin.

Kenelle voidaan myöntää?
-Yrityksen tulee olla pk-yritys
-Yritysmuodolla ei ole merkitystä, myös yksityisille elinkeinoharjoittajille myönnetään palvelua
-Toimialalla ei ole merkitystä, vaan kaikki toimialat ovat tukikelpoisia
-Yritys on toimiva yritys. Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän ja yhden työntekijän

Palvelua ei voida myöntää, jos
-Yritys on suuri yritys
-Yritys on ahvenanmaalainen yritys
-Yritys on käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivä. Analyysi-palvelu voidaan tällöinkin myöntää
-Yritys on ollut vaikeuksia ennen koronakriisiä
-Yrityksellä on maksamatonta verovelkaa
-Viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa

Lue lisää kehpa asiakasohje 29.3.2020.pdf
​​​​​​​

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten Business Finlanfin kehittämisraja ja ELY:n investintituet nivotaan yhteen? Kun/jos on saanut BF kehittämisrahaa (yli 5henkilöä) ja kehitysprojektista tulee investointitarpeita esiin.

Vastaus: Investointirahaa haetaan normaalisti.

Jos yksityinen elinkeinoharjoittaja työllistää yhden kokoaikaisen työntekijän, voiko hakea tilanneanalyysiä?

​​​​​​​Vastaus: Kyllä voi.