Quick fixes - EU-tavarakaupan muutokset 2020

Tammikuun alusta 2020 tuli EU:ssa voimaan alv-järjestelmän lyhyen aikavälin parannukset, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa EU:ssa käytävän tavarakaupan periaatteita ja yhdenmukaistaa eri EU-maissa sovellettuja tulkintoja. Tämä uudistus on osa laajempaa kehityshanketta ja EU-komission vuosikymmeniä kestänyttä tavoitetta kohti lopullista alv-järjestelmää. Voimaan tulleet parannukset koskevat mm. ketjuliiketoimien arvonlisäverotusta, yhteisömyynnin verottomuuden näyttövaatimuksia ja call off-varastomenettelyjä. Suomessa muutokset on vahvistettu lailla 1113/2019 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2020. Seuraavaksi avaan lyhyesti keskeisiä muutoksia ja niiden vaikutuksia.

Vero- ja ALV-asiantuntija Atte Saari, KPMG Oy Ab

Yhteisömyynnin verottomuuden kriteereissä tapahtuneet muutokset

Uudistuksen yhteydessä yhteisömyynnin verottomuudelle asetetaan kaksi uutta aineellista edellytystä:

 1. Ostajalle on muussa jäsenvaltiossa (kuin tavarakuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa) annettu arvonlisäverotunniste, jonka hän on ilmoittanut tämän tunnisteen myyjälle.
 2. Myyjä on asianmukaisesti täyttänyt velvollisuutensa raportoida kyseinen myynti yhteenvetoilmoituksella.


1. tarkoittaa käytännössä sitä, että myyjän on pystyttävä varmistumaan siitä, että asiakkaan alv-tunniste todella on voimassa myyntihetkellä. Muuten myyjä kantaa riskin siitä, että myynnin verottomuutta (Suomessa tai tavarakuljetuksen lähtömaassa) ei hyväksytä. Uudistuksen 2. kohta korostaa sitä, että myyjän on kiinnitettävä erityistä huomiota alv-raportointinsa oikeellisuuteen.

Call off -varastoista uusi säännös

Kun myyjä siirtää tavaroita toiseen EU-maahan varastoitavaksi, johtaa tämä lähtökohtaisesti rekisteröintivelvoitteeseen varastointimaassa. Ns. call off -yksinkertaistusmenettelyn tarkoituksena on, että tavaran ulkomaisen myyjän tarvitse rekisteröityä tavaroiden varastointimaahan, kun tavaroiden tuleva ostaja on tiedossa, tavaroita siirrettäessä, vaikka tavaroiden myynti tapahtuukin vasta myöhemmin. Tämä yksinkertaistusmenettely on ollut voimassa mm. Suomessa, mutta ei kaikissa EU-maissa. Vuoden 2020 alusta tämä menettely soveltuu kaikissa EU-maissa ja niihin sovellettavia menettelytapoja yhtenäistetään.

Yhtenäiset säännöt ketjuliiketoimiin EU-tasolla

Ketjuliiketoimilla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavara myydään useampaan kertaan, mutta tavara toimitetaan laskutusketjun ohi toiseen jäsenvaltioon. EU:n sisäisissä tavaroiden ketjuliiketoimissa [arvonlisäverottomaksi] yhteisömyynniksi katsotaan vain se myynti, joka liittyy tavaran kuljetukseen. Se, mihin myyntiin tavaroiden kuljetus liittyy, vaikuttaa kaikkien ketjuun kuuluvien myyntien myyntimaan määräytymiseen. Ne myynnit, joihin kuljetus ei liity, verotetaan siinä EU-maassa, jossa tavarat ovat luovutushetkellä. Käytännössä mainitun periaatteen soveltaminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa tai yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa. Osana uudistusta, myös Suomen arvonlisäverolakiin on lisätty pykälä (AVL 63 c §), joka selventäisi verottoman yhteisömyynnin soveltumista ketjuliiketoimissa, jossa on vähintään kaksi myyjää.

Sen mukaan ketjuliiketoimessa ainoastaan väliportaan myyjälle tapahtunut myynti katsotaan kuljetettavien tavaroiden myynniksi. Jos väliportaan myyjä on kuitenkin ilmoittanut omalle tavarantoimittajalleen kuljetuksen alkamisjäsenvaltiossa annetun arvonlisäverotunnisteensa, on kyse kotimaan kaupasta ja tällöin ainoastaan tämän väliportaan myyjän tekemä myynti voidaan katsoa kuljetettavien tavaroiden myynniksi.

Myös ketjuliiketoimintaan liittyvät uudet säännökset saattavat edellyttää muutoksia kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin.


Artikkeli on julkaistu alunperin Kauppakamarin lehdessä numerossa 1/2020.


Kirjoittaja:

Atte Saari

Vero- ja ALV asiantuntija
KPMG Oy Ab

Atte Saari toimii KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijana ja työskentelee laajalla rintamalla arvonlisäverotukseen liittyvissä tehtävissä ja vastaa KPMG:n välillisen verotuksen palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä keskisen Suomen alueella.

Atte on ollut KPMG:n palveluksessa vuodesta 2011 lähtien ja sitä ennen Verohallinnolla. Hänelle on kertynyt hyvin monipuolinen kokemus julkishallinnon sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten arvonlisäverotukseen liittyvien kysymysten neuvonantajana ja hän on avustanut asiakkaitaan asiamiehenä useissa veroriidoissa, muun muassa KHO:ssa. Lisäksi Atte on auttanut useita asiakkaitaan löytämään alv-kustannustehokkaita toimintamalleja esimerkiksi liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyen.

Käytännön kokemuksen lisäksi Atte on tuttu näky asiantuntijaluennoitsijana eri tilaisuuksissa.Järjestämme aiheesta koulutuksen, jossa kouluttajana toimii Atte Saari.

Aika: Tiistai 15.9.2020 klo 8.45 - 16.00
Paikka: Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä / etäyhteydellä valintasi mukaan

Kenelle:
Koulutus sopii myyntiprosesseista ja sopimuksista vastaaville henkilöille sekä taloushallinnon henkilöstölle.


Ohjelma:
Klo 8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 9.00 Koulutus alkaa

EU-tavarakauppa

 • Yhteisömyynti toiseen EU-maahan
 • Yhteisömyynnin näyttövaatimukset 2020 voimaan tulevan uudistuksen myötä
 • Tavaran yhteisöhankinta
 • Yksinkertaistamismenettelyt, kuten call-off stock 2020

Tavarakauppa EU:n ulkopuolelle ja ulkopuolelta

 • Vienti, tuonti ja tavaran maahantuonnin 1.1.2018 voimaan tullut alv-uudistus

Tavarakaupan arvonlisäverotuksen erityistilanteita

 • Tavara vaihtaa useamman kerran omistajaa. Miten huomioida arvonlisäverotus?
 • Mikä on kolmikantakauppaa ja mitä siitä pitäisi tietää?
 • Kuka voi käsitellä myyntinsä verottomasti ketjukaupassa? Kuka kantaa riskin arvonlisäverosta?


Tavaraa vai palvelua? Projektitoimitusten arvonlisäverotus

 • Mitä pitäisi osata tietää ja mitä selvittää?


Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

 • Palvelukaupan myyntimaasäännökset, miten niitä tulkitaan
 • Palveluiden osto toisista EU-maista vs. EU:n ulkopuolelta
 • Palvelukauppaan liittyviä erityiskysymyksiä


Kansainvälinen kauppa ja taloushallinto

 • Käännetyn verovelvollisuuden soveltuminen Suomessa ja ulkomailla
 • Ulkomaalaispalautusjärjestelmä? Mikä se on ja miten se toimii?

Tulevia uudistuksia kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen EU-tasolla

Klo 16.00 koulutuspäivä päättyyHinta: Jäsenetuhinta 360 € + alv 24 % , normaalihinta 460 € + alv 24 % .
Maksuun sisältyy ohjelman mukainen luento, materiaali ja tarjoilu.