Eurovaalit ovat tärkeät myös Keski-​Suomelle

Eurovaalikevät etenee ja ehdokkaiden kampanjoinnit käyvät vilkkaina. Jokaisen keskisuomalaisen kannattaa olla kiinnostunut eurovaaleista, sillä EU-päätöksenteko vaikuttaa meihinkin. Parlamentin ratkaisut aina taloudesta ympäristönsuojeluun ja työlainsäädäntöön vaikuttavat suoraan Keski-Suomen kehitykseen esimerkiksi maataloustukien, aluekehitysrahoituksen ja infrahankkeiden muodossa, kirjoittaa toimitusjohtajamme Ari Hiltunen Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla.

Yksi keskeinen asia onkin EU-rahoitus ja sen jakaminen. Keski-Suomen on pidettävä siinä puolensa. Olemme perinteisesti olleet epäreilussa asemassa verrattuna Itä- ja Pohjois-Suomeen, kun rahoitusta jaetaan. Kriteeristöt ovat sellaiset, että esimerkiksi Kuopio pärjää kilpailussa paremmin. Huolena on, että Itä- ja Pohjois-Suomea vahvistetaan entisestään Keski-Suomen kustannuksella myös kansallisella tasolla.

Keski-Suomi on rajamaakunta, ja sillä on vaikutuksensa investointeihin ja yritysten sijoittumiseen. Varsinkin, jos paremmat investointituet on saatavilla naapurimaakunnista. Kansantaloudellisesti ei ole järkevää taistella investoinneista Suomen sisällä. Nyt maakunnat houkuttelevat yrityksiä muista maakunnista, kun ennemmin pitäisi rohkaista alueella jo toimivia yrityksiä investoimaan.

Talous- ja turvallisuusasiat ovat Keski-Suomenkin kannalta merkityksellisiä. Puolustusteollisuutta tulee vahvistaa Euroopan sisällä, ja siihen meillä on puolustusteollisuusmaakuntana annettavaa. EU-rahoitusta tulisi hyödyntää liikenneinfraan entistä vahvemmin. Liikenneväyliä tulee saada kuntoon jo huoltovarmuudenkin kannalta. Myös Nato-jäsenyyden tuomat vaatimukset tulee huomioida.

Yritysten kilpailukykyä on parannettava, mihin myös Euroopan tasolla tehtävät päätökset vaikuttavat. Tarvitaan sujuvaa ja nopeaa lupakäsittelyä, ammattitaitoista työvoimaa, puhdasta ja turvallista energiaa sekä rahoitusmahdollisuuksia ja toimintaympäristön ennakoitavuutta. EU-lainsäädännön tahtia on hidastettava ja on keskityttävä jo säädettyjen lakien toimeenpanoon. Yritysten raportointivelvoitteita on vähennettävä ja yrityksiin kohdistuvan lainsäädännön vaikutusarviointeja parannettava.

EU:n on pitäydyttävä ilmastotavoitteissansa. Ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikan työkalujen tulee tukea EU:n kilpailukyvyn ja talouskasvun vahvistamista. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos yritykset kehittävät, tuottavat ja hyödyntävät vihreitä tuotteita ja ratkaisuja sekä tekevät investointeja Eurooppaan. Keski-Suomessa on puhtaan energian osaamista, jota tulee hyödyntää, kun ratkaistaan globaaleja haasteita.

Suomen EU-ennakkovaikuttamista on vahvistettava. On pidettävä huolta, että Suomen kanta ja etu otetaan huomioon alusta asti suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jäsenvaltioilla tulee olla mahdollisuus valita entistä vapaammin keinot, joiden avulla saavuttaa EU:n yhteiset tavoitteet. Valtiontukisääntöjen joustoista on luovuttava ja säännöt tiukennettava.

Tässä vain muutamia tavoitteita, jotka ovat tärkeät myös meille Keski-Suomelle. Tarvitsemme kokeneita vaikuttajia ja painavia jakkaroita sekä lisää suomalaisia virkahenkilöitä Brysseliin. Vain äänestämällä voimme vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa edustajamme ajavat Euroopan tasolla. EU-vaalit pidetään 9.6.2024. Muista käyttää äänioikeuttasi.


Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari


Kirjoitus on julkaistu alun perin Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla 6.5.2024.