Finncham-verkoston kautta kontakteja vientiin

Maailmanlaajuinen FinnCham-verkosto yhdistää ammattijärjestöjä, kauppakamareita ja kiltoja kannustaakseen suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja edistääkseen vientiponnistuksia. Verkosto ulottuu Kiinasta Koreaan, Afrikasta Argentiinaan ja Amerikkaan. Se luo yhteyksiä ulkomailla toimivien ja ulkomaille suuntaavien suomalaisyritysten välille, avaa ovia ja vahvistaa taloussuhteita eri markkinoilla. Finnchamin sivulta löydät yhteystietoja maanosittain.

Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen vaatii jatkuvaa työtä. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä on tuettava kaikin keinoin. FinnCham-verkosto tarjoaa tähän työhön erinomaisen kanavan.

FinnCham-verkoston kautta luodaan vahvaa kuvaa Suomesta maailmanlaajuisesti ja luodaan liikekontakteja kohdemaihin. Verkosto toimii myös siltana muusta maailmasta Suomeen ja auttaa ulkomaisia yrityksiä hankkimaan kontakteja tänne.

Miten Finncham-verkosto voi auttaa?

  • Parhaiden käytäntöjen jakaminen
  • Parantaa kulttuurista ymmärrystä
  • Järjestää tapahtumia ja seminaareja
  • Helpottaa verkostoitumista ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Matchmaking / esittelyt paikallisille kumppaneille
  • Ulkomaiset markkinatiedot