Finnveran rahoitus koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen kertoi Finnveran rahoituksesta poikkeustilanteessa 2.4. Keski-Suomen kauppakamarin jäsenten infoaamussa.

Valtio on myöntänyt Finnveralle lisärahoitusta koronakriisin aikaiseen rahoitukseen.

Ota ajoissa yhteys omaan pankkiisi – ei Finnveraan!

-”Finnvera takaa, pankki jakaa”
-Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
-Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
-Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella, joka on poikkeustilanteessa ensisijainen ratkaisu. Suoria lainahakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä toistaiseksi.

Finnveran ratkaisu koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin

Maksuohjelmamuutokset

-Finnveran takaamiin vastuisiin
-Finnveran suoriin lainoihin

Käyttöpääomarahoitus enintään 300 m. € vaihtavat yritykset

Kolme erilaista rahoitusprosessia:

  1. Alle 150.000 eur
  2. 150.000- 1.000.000 eur
  3. Yli 1.000.000

Käyttöpääomarahoitus yli 300 m. eur vaihtavat yritykset


Maksuohjelmamuutokset

Tarvitsetko lyhennysvapaita kuukausia?

Jos sinulla on Finnveran takaamia lainoja pankistasi
Finnvera myöntää rahoittajille luvan antaa 6 kuukautta lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Mahdolliset aiemmin myönnetyt muutokset eivät rajoita tässä yhteydessä tarjottavaa muutosta. Takausprovisioon ei tule hinnankorotuksia tms, jos alkuperäinen tai Finnveran suostumuksella muutettu luottoaika ei kuitenkaan saa pidentyä eikä luotto muuttua kertalyhenteisesti. Siirrettävä lyhennys voidaan jyvittää tuleviin maksueriin tai luoton viimeisen maksuerän yhteyteen enintään 300.00 euron takauksissa. Lyhennysvapaan aikana laskutetaan normaalisti korot ja kulut.

Jos sinulla on lainaa Finnverasta
-Voit hakea 12 kuukauden lyhennysvapaata. Katsotaan, onko yrityksellä toimintaedellytyksiä vielä jatkoon koronan jälkeen.
-Maksetaan korot ja kulut
-Muutoksesta peritään vain 50 euron toimitusmaksu, jos kokonaisvastuu Finnveralle on enintään 300.000 euroa
-Jos kokonaisvastuu Finnveralle on yli 300.000 euroa, muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Mikäli olet saanut valtiontukea muista lähteistä, voidaan hintaa joutua lainsäädännön nojalla korottamaan
-Käytä asioinnissa online.finnvera.fi


Käyttöpääomarahoitus

Käynnistä rahoitusneuvottelut aina ensin oman pankkisi kanssa. Finnveralla on valmius kasvattaa yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa terveet yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Ensisijainen takausprosessi riippuu haettavan rahoituksen määrästä ja yrityksen statuksesta. Asiakkaan ei tarvitse olla Finnveraan yhteydessä ollenkaan, pankki hoitaa takauksen Finnveran kanssa alusta loppuun.


Kootusti:

Alle 150.000 à alkutakaus ja Pk-takaus (pk-yli 3 vuotta vanhoille yrityksille

Alkutakaus: 80 % takaus pankille enintään 100.000 euron velkakirjalainaan alle kolme vuotta toimineille yrityksille. Sitä voidaan hyödyntää koronaviruksen aiheuttaman lisääntyneen käyttöpääoman rahoittamisessa
Pk-takaus:
80 % takaus pankille enintään 150.000 euron velkakirjalainaan. Pk-takaus on tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille yrityksille. HUOM! ei kuitenkaan sovellu rahoittajille olevien rästien maksuun myönnettävän lainan takaukseksi tai rahoittajien vastuiden uudelleenjärjestelyihin. Pankki toimii alku- ja pk-takauksen hakijana.

150.000 à 1.000.000 à Fast Track
Finnvera-takauksen myöntämisessä Finnvera on sopinut pankkien kanssa nopeutetusta käsittelystä (n. fast track). Fast Track -menettelyssä Finnveran takausosuus on 80 % ja takausta voi hakea 150.000 – 1.000.000 euron suuruiselle velkakirjalainalle. Finnvera-takaus on vakuudeton.

Yli 1.000.000 eur à Normaali Finnvera-takaus
Poikkeustilassa Finnveralla on mahdollisuus rahoittaa poikkeustilanteessa myös suuria yrityksiä (liikavaihto yli 300 m.eur)

​​​​​​​


1. Käyttöpääomarahoitus yhdellä päätöksellä enintään 100.000 - 150.000 euroa ja Finnveran 80 %:n takauksella

–Näiden rahoitustarpeiden käsittely hoidetaan ensisijaisesti Alku- ja Pk-takaus tuotteilla, joiden käyttötarkoitusta on laajennettu kattamaan koronaviruksen suhdannevaikutukset

–Pankki hakee asiakkaan puolesta Alkutakausta ja Pk takausta velkakirjalainalleen sähköisen hakemusjärjestelmän kautta. Asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä

–Alku ja Pk-takauksella taattavien velkakirjalainojen asiakaskohtaisia enimmäismääriä on kaksinkertaistettu (Alkutakaus 2 x 100.000 eur ja Pk takaus 2 x 150.000 eur)


2. Käyttöpääomarahoitus 150.000-1.000.000 eur (Fast track)

–Nopeutettu Finnvera-takausten käsittely ns. Fast Track menettely kaikkien yritysten velkakirjalainoille käyttöpääomarahoitukseen enintään 1.000.000 eur.

–Fast Track menettelyn tavoite on maksimoida hankekäsittelyn sujuvuus, jonka vuoksi asiakkaiden ja pankkien on toimittava yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti

–Jotta vältytään prosessin pullonkauloilta, pankista neuvottelemaan lainaan liittyvä takaushakemus tehdään Finnveralle ohjeen mukaisesti ”kerralla kuntoon” kaikkine liitetietoineen.


Yritystä koskevat edellytykset:

-Yritys on Suomen Asiakastiedon Rating Alfa luokituksessa vähintään A luokan yritys ennen koronakriisin alkamista
-Yritys ei toimi Finnveran toiminnan kannalta kielletyillä toimialoilla (harjoita varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta eikä rakentamisen perustajaurakointia)
-Toiminta on ollut kannattavaa ennen suhdannekriisiä, ja yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky.

Lainaa koskevat edellytykset

-Velkakirjaluotto, määrältään 150 000 1 000 000 euroa
-Laina-aika enintään viisi vuotta, lyhennysvapaa enintään kaksi vuotta, lyhenevä maksuohjelma
-Laina myönnetään suhdannekriisistä johtuvaan käyttöpääomatarpeeseen
-Lainaa ei myönnetä yrityksen olemassa olevien vastuiden konvertointiin
-Pankki myöntää samalla lyhennyslykkäyksen (min. 6 kuukautta) pankin muille vastuille

Myöntämisehdot

-Finnveran 80%:n omavelkainen takaus
-Takaus on vakuudeton: uutta vakuutta ei vaadita, mutta Finnveran hallussa olevaa yleisvakuutta ei rajata pois
-Takausprovisio 2,5 % p.a., toimitusmaksu 400 euroa


Fast track -menettelyssä toimi näin:

-Yritys ottaa yhteyttä pankkiinsa ja neuvottelee lainasta pankin kanssa. HUOM! Jotta hankekäsittely ei ruuhkaudu, Finnvera ei toistaiseksi käsittele sellaisia Finnvera-takaushakemuksia, jotka eivät perustu pankin kanssa neuvoteltuun lainaan.

-Pankki varmistaa, että edellä mainitut fast track kriteerit täyttyvät.

-Sovittuaan pankkinsa kanssa tarvittavasta lainasta, yritys hakee pankin ohjeiden mukaisesti takausta Finnveran sähköisessä asioinnissa online.finnvera.fi

Ohje

-Takaushakemus tehdään Finnveran sähköisessä hakemusjärjestelmässä sen jälkeen kun olet saanut pankistasi luottopäätöksen
-Hakemusjärjestelmä ohjaa täyttämään Finnvera-takaushakemusta
-Lisää hakemuksen alkuun merkintä ”Fast Track”
-Lisää hakemuksen lisätietoihin oman pankkisi yhteyshenkilön tiedot (Pankki, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelin)
-Liitä hakemukselle viimeisin tilinpäätös, mikäli mahdollista
-Hakemuksen saavuttua Finnvera pyytää pankista luottopäätösmuistion
-Finnvera tekee takauspäätöksen


3. Yli 1.000.000 eur käyttöpääomatarpeet

-Yritysten, joiden liikevaihto on enintään 300 m. €, pandemiasta johtuvat käyttöpääomatarpeet hoidetaan enintään 80%:n Finnvera takauksilla Finnveran ja pankkien asiantuntijoiden yhteistyössä pyrkien joustavaan hankekäsittelyyn ns. normaalissa luottopäätösmenettelyssä

Suuryritysten rahoittaminen

Pääkohdat:

-Käyttötarkoitus maksuvalmiuden tilapäinen turvaaminen
-Pankit järjestävät ja strukturoivat rahoituksen
-Finnveran instrumenttina takaus, jonka enimmäismäärä on 80 % luotosta
-Finnveran osuus rahoituksesta enintään 30m eur yhdestä asiakaskokonaisuudesta
-Finnvera ei päärahoittajaksi
-Kohdeyrityksellä ei liikevaihto- tai henkilöstörajoituksia
-Toimintalain toimialarajoitukset
:Rakentamisen perustajaurakointi

Edellytykset:

-Liiketoiminta tervettä ennen pandemiaa. Kannattavan toiminnan edellytykset sekä velanhoitokyky pitkällä aikavälillä.
-Päärahoittajat vakauttavat rahoituksen luoton voimassaolon ajaksi
-Lyhennyslykkäykset, limiittien jatkot, ei ennenaikaisia takaisinmaksuja
-Rahoitusta ei voi kohdistaa rahoittajien voimassa olevien vastuiden vähentämiseen
-Finnvera tavoittelee yhtäläistä tai muutoin hyväksyttävää asemaa päärahoittajien kanssa
-Omistajilta edellytetään voitonjaosta pidättäytymistä

Hyödynnä julkisten toimijoiden tuki- ja rahoitus koronakriisissä
​​​​​​​


Kysymyksiä ja vastauksia

Onko Tyel-takauslainoihin tullut muutoksia? Kannattaako Tyel-rahoitus?

Vastaus: Tyel-takauslainoihin ei muutoksia. Työeläkeyhtiö vaatii 100% takauksen. Finnvera ei voi antaa 100% vakuutta, vaan 80 %, eli tarvitaan 20 % lisävakuutta esim. pankilta. Pitää varautua pitkiin käsittelyaikoihin. Edelleen suositus: ota yhteys ensin omaan pankkiisi, ja sovi järjestelyistä pankin kanssa. Vaatii enemmän aikaa pankin kanssa. Ei suositella Tyel-rahoitusta tässä tilanteessa sen hitauden vuoksi. Varoituksena sana, kun tyel mielletään edulliseksi lainaksi, mutta kun huomioidaan kahden rahoituslaitoksen kulut, voi muodostua kalliiksi lainaksi.