FM Timber – Wood for Masters

FM Timber Oy on Pihtiputaalla sijaitseva vuonna 1997 perustettu sahayritys. Yritys on perustamisestaan lähtien suuntaututunut vahvasti vientiin ja tärkeitä markkina-alueita ovat muun muassa Aasia, Pohjois-Afrikka, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. FM Timber Oy:n myyntijohtaja Mikko Luikku kertoo yrityksen matkasta kansainvälisille markkinoille.

”Suomalainen sahateollisuus on aina ollut kansainvälistä eli tämä on hyvin perinteinen suomalainen vientituote. FM Timberin kokoiselle yritykselle on tärkeää olla kansainvälinen, koska jos toimisimme pelkästään Suomessa, niin markkinat kävisivät melko äkkiä ahtaiksi. Pienemmille sahatoimijoille Suomen markkinat saattavat kuitenkin olla riittävät. Tällä alalla kansainvälisyyteen ajaa myös suhdannevaihtelut, jotka voivat Suomessa olla välillä todella jyrkät. Maailmalla suhdannevaihtelut liikkuvat eri maissa eri lailla. Siksi on kannattavaa toimia kansainvälisesti, jotta voidaan aina tehdä kauppaa sinne, minne on tietyllä hetkellä kannattavinta myydä. Saha- ja puutavarassa suurin käyttökohde on rakentaminen. Rakentaminen taas on suorassa korrelaatiossa bruttokansantuotteen kasvuun ja bruttokansantuotteen kasvu vaihtelee eri tavoin eri maiden välillä. Myös tästä syystä on kannattavaa toimia eri puolilla maailmaa, jotta kauppa ei pysähdy, vaikka yhdessä kohdemaassa tulisikin yllättäen seisaus puun tarpeelle. Saha-alaan vaikuttavat myös esimerkiksi maailmanlaajuiset konfliktit ja luonnonkatastrofit. Eli jos on joku tällainen suurempi ongelma kohdemaassa, niin siellä ei paljoa rakenneta eli puuta ei tarvita. Myös tästä syystä on tärkeää, että kauppakumppaneita on useissa eri maissa.”

”FM Timberin etu markkinoilla on se, että keskitymme käyttämään laadukkaita raaka-aineita. Eli ostamme sellaisia raaka-aineita sahoillemme, jotka soveltuvat sahalaitoksen teknisiin kykyihin parhaiten. Sitä kautta me pystytään lajittelemaan tukit mahdollisimman tarkasti täsmätuotteisiin. Ja tietenkin me teemme mahdollisimman tarkasti sellaisia tuotteita, mitä asiakas haluaa.”

”Me emme ole hakeneet kansainvälistymistä varten varsinaista rahoitusta, mutta viennissä on käytössä luottovakuutus eli käytämme tiettyjä instrumentteja, joilla vakuutamme saatavan. Business Finlandin kautta voi hakea erilaisia avustuksia tietynlaisiin kansainvälistymishankkeisiin ja ELY-keskuksen kautta voi hakea avustuksia ja rahoitusta investointihankkeisiin. Business Finland on muutenkin todella hyvä apu kansainvälistymisessä ja he järjestävät muun muassa messuosastoja maailmalle, jossa on yhteisosastoja suomalaisille yrityksille. Tämmöisillä messuilla on melko helppoa löytää uusia asiakkaita ja sieltä mekin ollaan saatu aika paljon uusia kontakteja. Hyviä yhteistyökumppaneita ovat myös eri alojen järjestöt. Meillä on saha-alan järjestö, jolla on sahojen yhteystiedot omilla nettisivuillaan ja sitä kautta meille tulee aika paljon yhteydenottoja.”

”Kansainvälisessä toiminnassa meidän suurin haasteemme on logistiikka. Kun verrataan esimerkiksi Keski-Eurooppaan tai Ruotsiin, on tavarantoimitus Suomesta hankalaa, sillä meillä ei ole suoria rautatieyhteyksiä ulkomaille vaan aina täytyy mennä laivalla meren yli. Se lisää rajusti kustannuksia, kun Suomesta lähtiessä täytyy tehdä niin sanottuja välilastauksia. Eli ensin täytyy tavara viedä laivalla Eurooppaan jonnekin isompaan satamaan, josta tavara uudelleenlastataan valtamerilaivaan. Tästä tulee selkeästi lisäkustannuksia. Suomi on vähän niin kuin saaressa ja se myös hidastaa tavaran kulkua. Myös jäätilanne merellä sekä mahdolliset lakot aiheuttavat logistisia hankaluuksia. Jos on kuljetusalan lakkoja, jäätilanne on huono tai jäänmurtajia ei saada tarpeeksi töihin, tavaraa ei välttämättä saada kuljetettua asiakkaalle ajoissa. Tämä taas särkee asiakkaan luottamusta meihin. Kielimuuri on myös välillä tuottanut hankaluuksia. Tähän löytyy kuitenkin helppo ratkaisu, kun hankkii yhteistyökumppanin kohdemaasta, joka puhuu paikallista kieltä ja englantia.”

”FM Timberin tavoite on kasvaa ja tehdä tuloksellista liiketoimintaa ja tälläkin hetkellä tutkimme maailmaa ja seuraamme, missä voisi olla meidän tavarallemme kysyntää. Eli jatkuvasti etsitään potentiaalisia kohdemaita, jotta tulevaisuudessa päästään laajentamaan toimintaamme entisestään. Yrittäjiä, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä neuvoisin lähtemään liikkeelle ottamalla yhteyttä Business Finlandiin. Itse olen aina kokenut, että messut ovat hyvä tapa saada kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. Asiakas täytyy saada vakuuttuneeksi sinun tuotteestasi ja koen, että messuilla henkilökohtaisesti tapaamalla asiakkaita se onnistuu parhaiten. ”

”Maailmanlaajuinen myynti ja markkinointi ovat avain, jolla estämme toimintamme pysähtymisen.”

Mikko Luikku, FM Timber Oy


Jutun tekijät:

Kirsi Skantz, Otso Mappes, Santeri Hoffren, Miia Airaksinen, Joni Kyllönen
KV-verkostot toimiviksi -hankkeen JAMK:n projektiryhmä


Juttusarja innostavista kansainvälistymistarinoista on osa Kansainväliset verkostot toimiviksi -hanketta. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto. Rahoitus on TEM:n AKKE-rahoitus (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha)