Hajuton, mauton ja väritön Keski-Suomi-brändi tarvitsee vahvempaa tarttumapintaa

Viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suvi Vuojolainen. Kuva: Tero Takalo-Eskola

Keski-Suomen kauppakamarin Viestintävaliokunnan ensimmäinen kokous oli täynnä innostusta ja ideoita, kun yli parikymmentä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista Keski-Suomesta kokoontui yhteen. Kokouksessa nousi esiin useita tärkeitä aiheita, joista ehkä tärkein oli maakuntamme tunnettuus, siihen liitettävät mielikuvat ja sen kehittäminen, kirjoittaa puheenjohtaja Suvi Vuojolainen blogissa.

Totesimme, että kädenlämpöinen Keski-Suomi-maine ei riitä, vaan tarvitsemme parempaa tarttumapintaa, pientä rosoa sinänsä hyvään, mutta kovin keskinkertaiseen maineeseemme. Tähän aiheeseen tulemme tarttumaan, ja jo ensimmäisessä kokouksessa ideoitiin hyviä avauksia asian edistämiseksi.

Vaikka käsittelemämme aiheet olivat sinänsä vakavia, tunnelma oli rento ja hyväntuulinen - juuri sellainen, joka luo parhaat pohjat muutokselle ja yhteistyölle. Pohdimme Keski-Suomen brändin lisäksi muitakin aiheita, joita tulemme valiokuntatyössä käsittelemään. Niistä alla lyhyesti.


Yhteistyö Jyväskylän ja maakuntien välillä

Yksi aiheista, joka nousi selkeästi valiokunnan jäsenten toimesta esille, oli yhteistyön vahvistaminen Jyväskylän ja maakuntien välillä. Tämä yhteistyö on avainasemassa alueen kasvun ja kehityksen kannalta. Jyväskylä on alueen veturi, mutta sen menestys on sidoksissa maakuntien menestykseen ja päinvastoin. Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten voimme yhdessä luoda houkuttelevan ja kilpailukykyisen ympäristön sekä yrityksille että asukkaille.


Seudun veto- ja pitovoiman kehittäminen

Toinen keskeinen teema oli seudun vetovoiman ja pitovoiman kehittäminen. Kuinka voimme tehdä Keski-Suomesta entistä houkuttelevamman paikan asua ja tehdä bisnestä? Keskusteluissa nousi esiin myös uusi näkökulma aluekehittämiseen ja sen myötä lanseerattiin jo uusi termikin: ”piipahdusvoima”. Palataan siihen myöhemmin. Myös yhteiset strategiat ja markkinoinnin voima nousivat esille keskusteluissa. Keski-Suomi tarjoaa upeita mahdollisuuksia niin yrityksille kuin asukkaille, ja meidän osaamistamme on tuoda ne esille myös valtakunnallisesti.


Maakuntabrändin edistäminen

Maakuntabrändi on avainasemassa alueemme markkinoinnissa. Kokouksessa pohdittiin, miten voimme edistää vahvan ja yhtenäisen brändin luomista, joka houkuttelee niin osaajia kuin yrityksiäkin Keski-Suomeen. Brändin rakentaminen vaatii yhteistä näkemystä ja tiivistä yhteistyötä, ja se on pitkäjänteinen projekti, joka vaatii panostusta kaikilta alueen toimijoilta.


Osaajien houkuttelu seudulle ja keinojen etsiminen työvoimapulaan

Osaajapula on haaste, joka vaivaa monia alueita, ja Keski-Suomi ei ole tästä poikkeus. Kokouksessa pohdittiin erilaisia keinoja, joilla voimme houkutella osaajia alueelle ja samalla auttaa yrityksiä täyttämään avoimia työpaikkojaan. Koulutus, oppilaitosyhteistyö, opiskelijoiden mentorointi ja verkostoituminen nousivat keskeisiksi keinoiksi. Muutama luova ideakin jo kehitettiin, mutta niistä lupasin olla vielä hiljaa, kunnes ideoinnissa päästään pidemmälle.


Verkostoituminen ja toisilta oppiminen

Yksi Viestintävaliokunnan tehtävistä on mahdollistaa jäsentensä verkostoituminen ja toisilta oppiminen. Valiokunnan jäsenillä on erittäin monipuolinen ja monista eri taustoista sekä osaamisesta koostuva tietotaito käytössä. Tätä osaamista tulemme jakamaan toisillemme, muille valiokunnille ja alueen yrityksille.

Kokouksessa ei jääty pelkän ideointivaiheen tasolle. Viestintävaliokunta on jo pohtinut tulevia käytännön toimenpiteitä, kuten koulutusohjelmia, seminaareja ja yhteistyöprojekteja, joilla nämä ideat saadaan käytäntöön. Kauppakamarin jäsenyrityksille tarjottava osaaminen on valtava voimavara, kun se jaetaan ja hyödynnetään oikein.

Viestintävaliokunta on täynnä intoa ja ideoita, ja se on valmis tarttumaan alueen haasteisiin. Uskomme, että yhteistyöllä, viestintä- ja markkinointiosaajien ammattitaidolla ja osaamisen jakamisella voimme saavuttaa upeita tuloksia. Pysykää kuulolla, lupaamme pitää teidät ajan tasalla valiokunnan toiminnasta!


Kirjoittaja: Suvi Vuojolainen, Viestintävaliokunnan puheenjohtaja