Hallituksen puheenjohtaja luotsaa yhtiön tulevaisuuteen

Hallituksen puheenjohtaja on rautainen liiketoiminnan osaaja, mutta ennen kaikkea ihmisten johtaja. Puheenjohtajalla on ainutlaatuinen mahdollisuus omalla osaamisellaan vaikuttaa yrityksen menestykseen. HHJ-puheenjohtajakurssin asiantuntijan, hallitustyön ammattilaisen Antti Virtasen mukaan vuorovaikutustaidot ovat yksi hallituksen puheenjohtajan keskeisimmistä vahvuuksista. – Hyvä puheenjohtaja johtaa yrityksen kehitystä päämäärätietoisesti, ohjaa keskustelua asiallisesti, kuuntelee, antaa tilaa eri näkemyksille, hallitsee omat tunteensa, mutta uskaltaa tehdä myös päätöksiä, Virtanen pohtii.

Kaikki yhtiöt ja hallitukset ovat erilaisia, mutta yhteisenä moottorina hallitustyöskentelylle on halu kehittää yritys menestykseen. Hallituksen tehtävänä on luoda yhtiöstä tulevaisuuden yhtiö. – Hallituksessa kaikkien aivot ja ideat ovat käytössä yrityksen tulevaisuuden rakentamiselle: mikä on meidän strategia, mistä kilpailukykymme syntyy, millä markkinoilla ja osaamisella saavutamme asetetut tavoitteet, Virtanen listaa.

Puheenjohtaja on määrätietoinen kehittäjä

Antti Virtanen ja yritysneuvos Kyösti Saarimäki korostavat hallituksen puheenjohtajan työssä omakohtaista kokemusta yrityksen johtamisesta, yrityksen elinkaaren eri vaiheista ja menestyksestä. Vahva liiketoimintaosaaminen ei synny kirjekurssilla. – Kukaan ei halua palkata ammattitaidotonta muuraria tekemään takkaa, mutta yrityksen toiminnasta vastuussa olevassa hallituksessa on valitettavan usein jäseniä, joilla ei ole mitään kokemusta liiketoiminnasta tai hallitustyöskentelystä, Virtanen ravistelee.

Hallituksen puheenjohtajan on edettävä systemaattisesti ja määrätietoisesti kohti yritykselle asetettuja tavoitteita. Hallitus myötävaikuttaa keskeisesti, että yritys pysyy oikealla polulla. Jos harha-askelia otetaan, asioihin tartutaan reippaasti.– Asetettuja tavoitteita on pystyttävä muuttamaan, kun markkinoiden tai päätöksenteon edellytykset muuttuvat, Saarimäki muistuttaa.

Mikä hallitustyöskentelyssä konkareita viehättää? Ongelmat ja niiden ratkaiseminen, yhteistyö ihmisten kanssa ja yrityksen kasvusuunnan löytäminen ovat Saarimäen ja Virtasen listalla kärjessä. – On todella motivoivaa saada vaikeuksissa oleva yritys johdettua uuteen menestykseen. Myös menestyvän yhtiön pitäminen kasvuvireessä tuo omat haasteensa puheenjohtajan työhön. Maailma menee vääjäämättä ohi, jos yritys jämähtää hyvän olon tunteeseen, Virtanen toteaa.

Sparrausta oravanpyörän keskelle

Puheenjohtajan rooleissa on eroa työskenneltäessä pienen omistajavetoisen yrityksen tai pörssiyhtiön hallituksessa. Yhteinen nimittäjä on kuitenkin pesäero hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävissä. Hallituksessa keskitytään suuriin kehittämisen linjoihin toimitusjohtajan huolehtiessa arjen yksityiskohtaisesta pyörityksestä.

Virtanen ja Saarimäki kannustavat pieniäkin yrityksiä kutsumaan kokeneita ammattilaisia hallitusten jäseniksi. Yrityksen toimivan johdon kannattaa rohkeasti käyttää omaa hallitusta sparraustukena. Toimitusjohtajan on hyvä herätä oravanpyörän keskeltä edes muutaman kerran vuodessa pohtimaan, mikä yhtiön tilanne on ja miltä tulevaisuus näyttää. – On hallituksen puheenjohtajan tehtävä pysäyttää toimitusjohtaja miettimään miksi ja mitä ollaan tekemässä, Virtanen toteaa.

Työlle on annettava aikaa

Antti Virtanen arvioi, että 75 prosenttia hallituksen puheenjohtajan töistä tapahtuu kokousten ulkopuolella. Toimitusjohtajan sparraaminen, markkinoihin tutustuminen, vuosikellon suunnittelu, hallituksen esityslistan kokoaminen, raporttien seuraaminen, tiedon kerääminen ja lukeminen täyttävät puheenjohtajan tehtävälistan. – Parhaimmillaan yhtiön asiat stressaavat yhtä paljon kuin yritys olisi oma, Virtanen pohtii.

Kunkin hallituksen kulttuuri rakentuu pala kerrallaan, joten muodostettaessa uutta hallitusta on tärkeää, että jokaisella on vahva ymmärrys siitä, millaista hyvä hallitustyöskentely on. – Tavoitteellinen kehittäminen vaatii hallituksen jäseniltä aikaa ja viitseliäisyyttä sekä oman osaamisen jakamista. Pelkästään kokouksiin ilmestyminen ei vie työtä eteenpäin, Saarimäki muistuttaa.

Konkarit pitävät kolmen jäsenen kokoa miniminä hallitukselle, jotta keskustelua syntyy. Jäsenten määrää määrättömästi lisäämällä sen asiantuntijuus ei kuitenkaan kasva. Viiden–seitsemän hengen hallituksessa pöydän ympärille mahtuu tarpeeksi, muttei liikaa mielipiteitä. Keskusteluyhteys toimii. – Hallituksella ei ole mitään merkitystä, jos sen jäsenet ovat kaikesta samaa mieltä. Puheenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on saada omalla työskentelyllään hallitus keskustelemaan ja nostaa erilaisia näkökulmia esille, Saarimäki pohtii ja tarkentaa: – Yrityksen omistuksesta riippumattomia hallituksen jäseniä on vuosien kokemukseni mukaan hyvä olla vähintään kaksi, jotta asioiden tarkastelu pysyy objektiivisena.