Hallitustyö yrityksessäsi, onko se tehokasta?

Hallitustyö on yrityksen menestyksen kannalta tärkeää. Toki poikkeuksiakin yrityksissä on, mutta toimiva hallitus voisi tehdä asiat helpommaksi, monessa tilanteessa. Hallitustyön tehostamiseen on useita keinoja. HHJ-kurssi on yksi niistä ja erityisesti hyvä toimitusjohtajalle. Tampereen kauppakamari on konseptoinut hyvän HHJ-paketin kaikille hallitustyöskentelystä kiinnostuneille. Kursseja pidetään Kauppakamarin tiloissa ympäri Suomea.​​​​​​​
​​​​​​​

5 syytä, miksi toimitusjohtajan kannattaa käydä HHJ-kurssi!


1. Oman ammattitaidon kehittäminen

HHJ-kurssilla oppii erilaisten case-erimerkkien kautta perusteet hallitustyöskentelystä. Jos kaikki yrityksen hallituksessa kävisivät HHJ kurssin, olisi hallitustyö hyvässä lähtötilanteessa ja kaikilla sama perustieto. Kurssilla käydään lävitse mm. minkälaisia hallituksia on olemassa, miten ne toimivat, hallituksen vastuut ja miten hallituksissa työskennelllään. Tästä saat myös eväitä omaan johtoryhmätyöskentelyysi.

2. Hallitusammattilaisten parempi ymmärtäminen

Joskus on hyvä pysähtyä miettimään osaatko hyödyntää hallituksen kaikkia voimavaroja tarpeeksi. HHJ-kurssilla saat lisää eväitä siihen, kuinka kommunikoida hallitukselle oikein ja ennen kaikkea tehokkaasti. Jokaisessa kokouksessa toimitusjohtajalta kysytään useita tarkentavia kysymyksiä. Vastausten lomassa on hyvä miettiä, oliko hallitukselle lähettämäsi aineisto riittävän selkeä. Jos kokouksessa kysytyt kysymykset ovat oikeasti asiaa eteenpäin vieviä, olet onnistunut ruokkimaan hallitusta oikealla informaatiolla.

3. Yrityksen hallituksen hyödyntäminen

Kaikkea ei kannata tehdä itse. Käytä hallituksen tietoa, kokemusta ja kontakteja hyväksesi. Kannattaa myös varata hallituksen jäsenien kanssa aikaa keskusteluille strategian tilanteesta, henkilökunnasta ja vaikeista kysymyksistä, esimerkiksi juridisissa kysymyksissä. Muista, että sinä tunnet tiimin/henkilöstön ja hallitus luottaa tietoosi. Kurssin jälkeen näet hallitustyön hedelmän uudessa valossa.

4. Hallitustyö parhaimmillaan

Ratsasta kontakteilla! Hallituksella on työelämävuosia helposti yli 100 vuotta. Hyödynnä tätä suurempien asiakkaiden myynnin kehittämisessä sekä uusasiakashankinnassa. Keskustele hallituksen kanssa aktiivisesti, ei vain hallituksenkokouksissa. Sparraa ja kouluta hallitusta toimialan asioihin, saat vastineeksi kullanarvoisia näkemyksiä. Voimavarahallitus kehittää yritystä nopeasti eteenpäin.

5. Hallitustyö muissa yrityksissä tulevaisuudessa

Hallitustyö on mielenkiintoista. Siinä pääsee oikeasti auttamaan yritystä, sparraamaan toimitusjohtajaa ja laittamaan oman tietonsa ja verkostonsa peliin yrityksen hyväksi. HHJ kurssin jälkeen Sinulla on PERUSTEET hallitustyöskentelyyn, vastuuseen ja mahdollisuuksiin, hallitustyön ymmärtämiseen ja mitä se tarkoittaa yrityksen kannalta.


Onko yrityksessäsi toimiva hallitus? Jos toimitusjohtaja kokee joskus yksinäisyyttä tai yrityksen uuteen strategiaan tarvittaisiin nopeaa liikkeellelähtöä, kannattaa rakentaa toimiva hallitus toimitusjohtajan (ja omistajien) avuksi. Oikeasti hallitustyöskentelystä ja alasta kiinnostunut hallitusammattilainen antaa yritykselle enemmän kuin siitä veloittaa. Omistajien kannattaa rekrytoida hallitukseen aktiivisia ammattilaisia, samoin kuin henkilöstöön halutaan parhaita työntekijöitä. Molemmat ryhmät ovat yritykselle varsinaisia voimavaroja!

--


TW: @ArtoKunnola
FB: ArtoKunnola
In: ArtoKunnola
Blogi: Arto Kunnola
​​​​​​​

Arto Kunnola
Sales & marketing professional
Business Development | Creative tools
​​​​​​​eMBA, HHJ

  • Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä ja muutosjohtaja
  • Kiinnostunut tiimin osaamisen kasvattamisesta, asiakkaista, johtamisesta
  • Intohimona yritysten auttaminen, markkinointi, tulevaisuus ja kulttuuri
  • Vahvuuksia: ennakointiosaaminen, luovat menetelmät, kansainvälinen kokemus, johtaminen
    ​​​​​​​


​​​​​​​


Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi 28.4.–25.5.2021

--

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssilla käsitellään kaikki osa-alueet, joista hallitustyö koostuu: hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta sekä työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).

Hallitustyöskentely avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta. Kokeneet asiantuntijat ja hallitusammattilaiset kertovat hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten yritysesimerkkien avulla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii.