Ulkopuolinen hallituksen jäsen pk-yrityksen kansainvälisen kasvun tukena

Yksi yrityksen tärkeimmistä verkostoista on yrityksen oma hallitus. Kansainvälisen kaupan liemissä keitetty ulkopuolinen hallituksen jäsen voi kääriä hihat ja tuoda paljon lisäarvoa yrityksen kv-toimintaan. Pohjanmaan Hallituspartnereiden jäsen Juha Lahtinen kertoo blogissa, mitä apua ulkopuolinen hallituksen jäsen voi antaa kansainvälistymiseen.

Viimeinen puolivuotta on muokannut maailmaamme poikkeuksellisesti globaalista kohti lokaalia. Kansainväliset messu- ja asiakasmatkat ovat melkein vain muistoja ja olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme rajoitusten mukaisesti, mutta myös uusia toimintatapoja on syntynyt. Yhteiset palaverit - niin kotimaiset kuin kansainväliset - toimivat etäyhteyksien avulla kuitenkin mainiosti varsinkin vanhoissa kontakteissa ja asiakassuhteissa.

Kesäaikana olemme toivottavasti kaikki kuitenkin ladanneet akkujamme koronasta huolimatta varmasti vaativaa loppuvuotta varten; kuka golfaten ja kuka kalastaen tai mökkiä remontoiden. Nyt on ollut aikaa lokaaleille toiminnoille, kun emme ole päässeet Suomen suvea karkuun maailmalle.

Kalalla käyminen on oiva aasinsilta verkkoihin ja verkostoitumiseen: ne eivät ole mitään uusia asioita yritysmaailmassa, mutta muuttuneessa tilanteessa ne ovat entistä arvokkaampia. Nyt viimeistään on aika punoa niitä kasaan ja säätää siimakoot paremmin kalastaviksi.

Yksi yrityksen tärkeimmistä verkostoista on yrityksen oma hallitus. Kansainvälisen kaupan liemissä keitetty ulkopuolinen hallituksen jäsen voi kääriä hihat ja tuoda paljon lisäarvoa yrityksen kv-toimintaan. Hallituksen lainmukainen roolihan on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, mutta hyvin toimiva ja hyvin valittu hallitus voi antaa yritykselle paljon enemmän. Hallitus voi auttaa kansainvälistä kasvua hakevaa yritystä ja yrittäjää myös operatiivisissa asioissa konkreettisesti silloin, kun yhtiön tilanne ja kasvun haasteet sitä edellyttävät. Yksi tällainen esimerkki omalta uraltani oli kerta, kun kehotin yritystä muuttamaan myyntimalliaan kv-messuilla perinteisestä ständimyynnistä kiertelevään ja potentiaalisia tapaamisia haalivaan malliin. Sain olla mukana todistamassa, kun messutulos oli yrityksen historian paras. Joskus menestyksen avaimet voivat olla hyvin pienissä tekijöissä.

Ulkopuolinen jäsen tuo parhaimmillaan yritykseen oman osaamisensa lisäksi myös koko elämänaikaisen verkostonsa, mikä voi joissain tapauksissa tuottaa oikean kasvuloikan. Kansainvälistymisen merkitys voikin monesti olla todella suuri toiminnan kasvun, kehittymisen ja jatkuvuuden mahdollistajana. Kansainvälistyä voi jo pienikin yritys, kunhan tiedetään mitä tehdään ja yrityksen oma tuote tai palvelu on kunnossa.

Oikeaa polkua on helpompi kulkea sitä jo kertaalleen kulkeneen ohjastamana

Haasteita yrityksen kasvussa esiintyy aina paljon suhteessa olemassa oleviin resursseihin, mutta vuori valloitetaan askel askeleelta kiipeämällä oikeaa polkua. Yksi tällainen ensiaskel voi hyvinkin olla ulkopuolisen henkilön tai henkilöiden – sekä näiden kokemuksen ja resurssien - valinta hallitukseen.

Yrityksen kehittämisessä ei voi korostaa liikaa verkostoitumisen ja kumppanuusmallien merkitystä. Harva onnistuu yksin, vaan onnistumiseen tarvitaan myös muita. Allekirjoittanut on koko uransa ajan verkostoitunut aktiivisesti ja tehnyt yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Verkostosta saa usein helposti apua esimerkiksi kv-kauppaan liittyen, ja uskallan kysyä tukea aina tarvittaessa. Myös pk-yritysten olisi oltava tulevaisuudessa entistä parempia verkottujia ja erityisesti nykytilanteessa nopeasti omaksua uusia verkostoitumismahdollisuuksia ja -tapoja.

Mikään eikä kukaan hallitustyössä voi kuitenkaan ohittaa asiakkaan tärkeyttä kv-kaupassa: asiakas on loppupeleissä se tärkein asia yrityksen menestymisessä. Hyvä lähtökohta keskustelulle on kysyä: ”Mitä voisimme tehdä paremmin, että voisit ostaa/myydä enemmän tuotteitamme?”. Kuuntelu ja ratkaisujen löytäminen ratkaisee loppupeleissä eniten, olipa asiakas sitten kotimaassa tai Indonesiassa.

Kirjoittaja Juha Lahtinen on Pohjanmaan Hallituspartnereiden jäsen ja tekee hallitustyötä useissa pk-yrityksissä.