Inspiroitumista hiljentyvän ajattelun uudistusvoimasta

Keski-Suomen kauppakamari kokosi jäsenistöään inspiroitumaan ja luomaan uutta ajattelua tilaisuuteen Rantasipi Laajavuoreen, jossa Humapin Anneli Tuura kertoi, kuinka mindfullness tukee elinvoimaisuutta. Esa Saarinen herätteli yleisöä hiljentymään ja uudistumaan ajattelulla.

Tuura kertoi, mitä on itsestä huolehtiminen tämän päivän elämässä, kun työelämä on muuttunut voimakkaasti. Mindfullness tarjoaa tähän ajatteluun sopivia työkaluja. Yleisö pääsi tekemään hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitteita. Tuuran rauhallinen ja hidas tapa esiintyä ja puhua otti huomioon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja allekirjoitti oman sanomansa konkreettisesti.

”Työelämässä siirtymät tapahtumasta toiseen, esimerkiksi sähköpostien lukemisesta palavereihin ja puheluihin sekä rauhoittuminen näiden välissä, ovat tärkeitä. Myös asioiden keskenjättäminen on taitolaji. Tiimien ja organisaatioiden työn tuloksellisuudessa on otettava huomioon se, että ystävällisyys luo avointa, arvostavaa ja innostavaa organisaatiokulttuuria. Kaikki johtavat itseään ja toisiaan. Työyhteisössä on hyvä, että puhutaan kaikkien johtamisesta ja johtamistaidoista avoimesti. Kun työssä on hauskuutta, toiveikkuutta, innokkuutta, tyytyväisyyttä, ylpeyttä, iloa ja kunnioitusta, toimivat aivot paremmin ja ihminen voi kokonaisuudessaankin paremmin”, kertoi Tuura.

Mindfullnesin hyödyistä on tutkimuksellista tietoa. Sen on todettu auttavan stressinhallinnassa, keskittymisessä ja vastaanottavaisessa kuuntelussa sekä vahvistavan optimismia. Tutkimusten mukaan se auttaa myös omien ajattelumallien ja automaatioiden tunnistamiseen, intuitiivisen tiedon käyttämiseen ja oman suorituksen johtamiseen. ”Me tiedämme paljon enemmän kuin tiedämme tietävämme, kun kuuntelemme vain itseämme. Ihminen on homo sapiens sapiens, eli ihminen, joka tietää tietävänsä.”

Ihmisen läsnäoloa ohjaavat omat aistimukset ja havainnot kehosta ja auttavat huomaamaan, millä intensiteetillä ja energialla keho toimii. Myös tietenkin ajatukset ja tunteet ohjaavat omaa läsnäoloa: Suuntautuuko kohti vai poispäin tilanteesta ja asioista. Siihen pystymme itse vaikuttamaan, kun tiedostaa oman ajattelutapansa.

Filosofi Esa Saarinen painotti, että ihmisessä on aina sellaista hyvää, joka ei välttämättä ole tullut esiin. ”Ihmisissä on enemmän hyvää, kuin mitä päällepäin näkyy. Ihmisessä on kyky synnyttää toisessa hyväksytyksi tulemisen kokemus muutamassa sekunnissa”, kertoi Saarinen.

Saarisen mukaan suorittaminen kahlitsee ajatuksia. ”Ihminen ei pysty pysäyttämään ajatteluaan, mutta helposti ajatukset kaavoittuvat ja pyörivät tiettyjen suorituksien ympärillä. Jos kokoajan mietimme vain suoritusta, emmekä lepää, ihminen kuormittuu liikaa, ja sillä on ikävät seuraukset”, kertoi Saarinen.

Saarisen mukaan suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset yritykset eivät pääse eteenpäin ilman uudistumista. Ajatukset on irrotettava suoritteista ja hiljentyvän ajattelun uudistusvoimalle on annettava tilaa. ”Anna ajatuksille tilaa, ja nimenomaan sellaisille, joita et voi arjessa johtaa, sillä silloin voit päästä ylemmälle tasolle. Mieli lähtee helposti pyörimään negatiivisten ajatusten ympärillä, ellei positiivista ajatusta erityisesti varjele. Jokainen voi vaikuttaa ajattelunsa sävyyn, onko se myönteistä vai kielteistä”, kiteytti Saarinen.