Johtaminen parantaa kilpailukykyä

Puoli vuotta sitten elokuussa käynnistelimme ideaa, jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta. Tuolloin totesimme, että johtajuus itsessään ei ole päätarkoitus vaan tavoitteena on parempi tulos, tehokkuus ja kilpailukyky. Parempi johtajuus lähtee ihmiskäsityksen oivaltamisesta, jossa henkilöstö on tärkein voimavara. Mahdollisuus sisäiseen yrittäjyyteen luo itseohjautuvia työntekijöitä, jotka ovat teorian mukaan 50 kertaa tehokkaampia, 40 kertaa innovatiivisempia ja 30 kertaa tyytyväisempiä. Johtaminen muuttuukin käskyttämisestä tykkäämiseksi – siis tykkää työkavereistasi.

Johtaminen on vuoden tärkeimpiä kehittämisen teemoja Keski-Suomen kauppakamarissa ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:ssä. Kyseessä ei ole johtamisen kehittämisen pikamatka vaan pikemminkin maratonjuoksu väliaikalähdöllä. Parempaan johtamiseen voi lähteä omalla aikataululla ja vauhdilla – pääasia on, että lähtee liikkeelle.

Millainen sitten on paremman johtamisen maakunta? Se tarkoittaa Keski-Suomea, jossa on menestyviä yrityksiä, jotka vetävät puoleensa osaavia ihmisiä ja tuovat yhteiselle maaperällemme hyvinvointia. Yrityksissä ihmiset rakentavat taloudellisen ja henkisen menestyksen. Henkilöstön hyvinvointi, sitouttaminen ja työyhteisön toimivuus ovat siis avainasemassa. Enää ei riitä, että koulutamme esimiehiä parempaan johtamiseen. On varmistettava, että saadut opit siirtyvät myös käytäntöön ja koko henkilöstö sitoutuu itsensä johtamiseen ja paremman työyhteisön rakentamiseen.

Tänään ja tulevaisuudessa vain yksi on varmaa – jatkuva muutos. Muutokset toimintaympäristössä, organisaation rakenteissa tai toimintatavoissa haastavat koko henkilöstön. Muutokset koetaan usein uhkana ja vanhasta luopuminen on vaikeaa. Muutoksen ymmärtäminen ja muutostunteiden käsittely nopeuttaa uuteen toimintatapaan siirtymistä. Muutokseen valmistautunut työyhteisö on ketterämpi, yhteistyökykyisempi ja tuloksekkaampi.

Parempi johtaminen on muuttunut ideasta lihaksi ja Parempi Johtaa Hyvin -kokonaisuus polkaistaan käyntiin Paviljongissa 13.3.2012. Se kokoaa keskisuomalaiset yhteen kohtaamaan ja oppimaan johtamisesta yhdessä ja toisiltaan. Lähdemme liikkeelle käytännön teoilla ja keksimme matkalla uusia keinoja oppimiseen. Vuoden 2012 aikana kohtaamme yhteisillä johtamisen foorumeilla, opimme muiden kokemuksista opinkierroksilla, rakennamme neuvonantajapankin, keräämme 1000 erilaista tarinaa johtajuudesta ja haluamme kaikki kiinnostuneet mukaan.

Haasteita riittää, joten on parempi kohdata ne täällä Keski-Suomessa, yhdessä. Jos kiinnostuit, niin vielä ehdit ilmoittautua mukaan 13.3. seminaariin Paviljongissa. Lisää tietoa löydät kauppakamarin nettisivuilta www.centralfinlandchamber.fi .