Kaikki on viestintää ja viestintää on kaikkialla

Keski-Suomen kauppakamarin koulutustarjonnasta löytyi Asiantuntijuus esiin – vaikuta ja markkinoi tuloksellisesti -koulutus. Kouluttajana toimi MH Consultingista pitkän linjan viestinnän ammattilainen Maija Harsu, jolla on paljon erilaista kokemusta viestinnästä esimiestaholla, yrittäjänä ja Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtajana. Koulutuksen aihe oli siis niin mielenkiintoinen ja kouluttaja aiheensa osaava, että päätin osallistua myös päivään mukaan. Ja se kyllä kannatti.

Koulutuksen alussa kävimme läpi osallistujien taustoja viestinnän saralla. Jo alkukeskusteluissa huomasi, miten jokaisessa eri yrityksessä ja jokaisella eri ihmisellä on eri asiantuntemusta ja miten se kytkeytyy jokaisen omaan persoonaan. Joskus sitä saattaa ajatella, että vain viestinnän ihmiset hoitavat yrityksen viestinnän. Fakta kuitenkin on se, että viestintä kuuluu organisaatiossa kaikille. Kaikki on tavalla tai toisella viestintää ja viestintää on kaikkialla. Viestintää ovat yrityksen tilat ja internet-sivut. Viestintää on, miten otamme asiakkaamme vastaan, miten vastaamme puhelimeen, miten pukeudumme, millaisella äänen sävyllä puhumme. Kaikki viestii asiakkaille jotain yrityksestä. Viestintä ei siis ole pelkkä tiedote ja esitteet mitä lähetämme ulospäin. ”Viestinnästä visuaalisuus on se mikä jää mieleen, sisällöstä vain n. 10 %”, kertoo päivän kouluttaja Maija Harsu.

Johtaminen on viestintää

Onnistunut viestintä on erityisen tärkeää johtajuudessa, koska johtaminen ja esimiestyö ovat suurimmaksi osaksi viestintää. Johtajan tärkeä tehtävä on rakentaa viestinnän avulla yrityksen tilannetta jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Kun henkilöstö tietää missä mennään ja voi hyvin, koko organisaatio voi hyvin ja rahoittajatkin ovat tyytyväisiä. ”Yhteisö yrityksessä on tasan niin vahva kuin on sen ihmisten välinen kommunikaatio”, toteaa Harsu. Ihmisten välistä yhteisöllisyyttä, hyvää oloa tai me-henkeä ei voi kopioida. Se on yritysten yksi iso kilpailutekijä. Haasteita esimiehille tuo se, että jokaisella alaisella on erilainen elämäntausta. Samanlainen viesti ei osu kaikkiin ihmisiin. ”Viestinnässä tarvitaan toistoja vähintään noin 17, jotta viesti oikeasti sisäistetään ja se alkaa mennä toimintaan”, muistuttaa Harsu. Ja edelleenkin vastaanottajan vastuu on valtava.  Pohdittavaksi jäikin miten tieto kulkee meidän omassa organisaatiossamme?

Luottamuksen rakentamista

Asiakas ostaa ongelmalleen aina ratkaisun, ei pelkkää tuotetta. Yksi viestinnän tärkeimmistä päämääristä onkin luottamuksen rakentaminen.  Mikäli olemme saaneet viestinnällä vakuutettua asiakkaalle tai hänen verkostolleen luottamuksen, hän mahdollisesti tarttuu juuri meidän tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun. ”Viestintä ei ole vain puhetta, vaan erityisesti myös kuuntelua”, muistuttaa kouluttajamme. Kysely ja kannustus lisäävät luottamusta, joka taas perustuu tunteeseen yritystä, henkilöstöä, tuotetta ja palvelua kohtaan. Tunne, mikä asiakkaalle on syntynyt yrityksestä heidän viestien kautta, vie yhteistyö- ja ostopäätöksissä eteenpäin. Tarinat auttavat positiivisten ja muistettavien tunteiden syntymisessä asiakkaille.

Asiantuntijuus viestinnässä

Asiantuntijaviestintä ei ole yksi suuntaista vaan se on vuorovaikutteista, dialogia ja keskustelua. Sen onnistuminen sisältää asiaosaamisesta, mutta myös asennetta, aloitteellisuutta, halua jakaa tietoa ja osaamistaan. Me-henki ja motivaatio rakentavat asiantuntijuutta.  ”Fyysinen kohtaaminen on se missä tapahtuu todellinen vaikuttaminen, luottamuksen aikaansaaminen ja myynti”, painottaa kouluttajamme Harsu.

Asiantuntijuus esiin - vaikuta ja markkinoi tuloksellisesti koulutuspäivä 24.2.2016 Asiantuntijuus esiin - vaikuta ja markkinoi tuloksellisesti koulutuspäivä 24.2.2016

Tässä oli muutamia tärkeitä oppeja koulutuksesta. Kokonaisuudessaan päivä toi valtavan määrän oivalluksia siitä, miten tärkeää viestintä on ja miten sillä vaikutetaan tuloksellisesti. Saimme mukana olleiden kesken aikaan loistavia keskusteluja ja ajatusten vaihtoa. Koulutuspäivästä kotiin lähtiessä mietin, että on uskomatonta, miten koulutuspäivä voi sytyttää normaalin arjen keskellä. Olin päivän jälkeen ihan liekeissä viestinnästä. Ja olen edelleenkin.

Kirjoittaja Merja Honkanen
markkinointisuunnittelija
Keski-Suomen kauppakamari