Kanadan mahdollisuudet keskisuomalaisille yrityksille

Suomalaiset yritykset tekevät kauppaa Kanadaan vuosittain yli miljardin euron edestä. Kanada on Suomelle hyvä kauppakumppani, sillä ne jakavat samat arvot. Kanada voi toimia hyvänä ponnahduslautana Pohjois-Amerikan markkinoille. On kuitenkin huomioitava useita seikkoja, jos päätät lähteä Kanadan markkinoille. Kanadan mahdollisuuksista keskisuomalaisille yrityksille kuulimme, kun Kanadan Suomen suurlähettiläs vieraili Keski-Suomen kauppakamarilla 29.8.2023.

Kanada on maailman toiseksi suurin valtio, jossa on 40 miljoonaa asukasta. Sitä halkoo kuusi aikavyöhykettä. Kanada on liittovaltio: provinsseilla on erittäin laajat oikeudet, ja ne ovat oikeastaan pieniä valtioita. Kanada on kuten Suomi eli kaksikielinen: sen viralliset kielet ovat englanti ja ranska.

”Jos halutaan mennä Kanadan markkinoille, kannattaa valita yksi provinssi ja edetä sitä kautta”, kertoo suurlähettiläs Roy Erikkson.

Nato-jäsenyys on lisännyt Kanadan kiinnostusta Suomea kohtaan enemmän kuin aiemmin. Kanada tuki Suomen nato-prosessia ja oli ensimmäinen maa, joka ratifioi Suomen nato-jäsenyyden.

Miksi Kanada?

Suomi tarvitsee uusia kauppakumppaneita korvaamaan idänkauppaa, joten yritykset voivat pohtia, voisiko Kanadasta löytyä uusia markkinamahdollisuuksia. Euroopan strategiana on vähentää Kiina-riippuvuutta. Kanada näkee Suomen sopivana kauppakumppanina, ja Kanada voi olla hyvä ponnahduslauta Pohjois-Amerikan markkinoille.

Vaikka tällä hetkellä Kanadassa mennään pientä taantumaa, sen talous ja väestö tulevat kasvamaan. Kanadan talous on suhteellisen stabiili. Kanadalla on suuret luonnonvarat, kuten öljyä, kaasua, kaivostuotteita, kriittisiä mineraaleja ja puuvarantoa.

Kanadalla on valtavat metsävarat. Suomella on annettavaa metsänhoidossa ja uuden lisäarvon luomisessa metsäteollisuudessa. Myös laivarakentaminen ja kaivosteollisuus tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Mahdollisuuksia on myös Cleantech- ja kiertotalousalalla, kun Kanada on sitoutunut vihreään siirtymään.

Miten Kanadan markkinoille?

Suomea ja Kanadaa yhdistävät monet asiat, esimerkiksi demokratia, jääkiekko ja ilmasto, mikä auttaa kaupankäynnissä. On kuitenkin huomattava eroavaisuudet, jotta onnistuneen bisneksen voi rakentaa Kanadassa.

Uusien markkinoiden avaus on aina investointi, ja sen taustalla on aina oltava omistajien halu kasvaa ja sitoutua kasvuun.

Huomioitavia seikkoja Kanadan markkinoille:

  • Menestys on aina paikallinen - pitää pyrkiä vahvaan markkina-asemaan ja hyvään strategiaan
  • Provinssit ovat hyvin erilaisia - aloita yhdestä provinssista
  • Tuote pitää olla kunnossa ja skaalattavissa. Kilpailuetu ja hinta pitää olla kunnossa. Asiakas on Kanadassa, kuten muuallakin, ”kranttu”
  • Löydä oikeat ihmiset ja verkostot – joskus onnenkauppa, mutta jos käytät aikaa ja rahaa ja luot kriteerit, on paremmat mahdollisuudet onnistua
  • Tee markkinatutkimus - silloin menestymisen mahdollisuudet ovat tekemistä vaille valmiit
  • Lopuksi: on oltava pitkäjänteinen!


Business Finland, ELY-keskukset ja konsultit auttavat etabloitumaan Kanadan markkinoille.