Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan kesäkuulumiset - tavoitteena nähdä Keski-Suomen yritykset kasvun kärjessä

Keski-Suomen kauppakamarin Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta on omistautunut tukemaan keskisuomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tavalla, joka heijastaa alueemme yritysten potentiaalia ja kasvutahtoa. Valiokuntamme teki myös vuoden 2023 alussa törkeän lupauksen, että vuoteen 2030 mennessä keskisuomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa yli Suomen keskiarvon.

Tehtävänä yhdistää ja innostaa!

Toimintamme ytimessä on yritysten innostaminen ja tukeminen kasvuun sekä kansainvälisille markkinoille pääsemisessä. Haluamme toimia rohkeasti verkostojen luojina sekä äänitorvena, joka innostaa yrityksiä rikkomaan rajoja ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin. Koska valiokuntalaiset käyttävät toiminnan mahdollistamiseen myös omaa aikaansa palkkatyönsä ohessa, on ollut tärkeää luoda yhdessä sellaista toimintaa, jonka vaikuttavuutta voimme todentaa. Tästä syystä olemme keskittyneet jäsenten viime vuonna valitsemiin ja tehtäväämme edistäviin kolmeen pääprojektiin. Projekteja emme suinkaan toteuta yksin, vaan myös jatkuvasti vahvistuvassa yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa.

Kasvutahto-ohjelma: Yritykset yhdessä kasvupolulla

Kasvutahto-ohjelma on ollut jo monta vuotta valiokunnan keskeinen työkalu keskisuomalaisten yritysten erilaisten pullonkaulojen avaamisessa. Tänä vuonna ohjelmaa on uudistettu entistä konkreettisemmaksi sekä osallistujien liiketoiminnan kasvua mittaavaksi. Ohjelma tarjoaa vertaistukea ja innostusta pienryhmissä, jotka kokoontuvat säännöllisesti syksystä alkaen. Tavoitteena on osallistuvien yritysten liikevaihdon kasvu sekä muut yrityskohtaiset kehitystavoitteet. Ohjelma on suunnattu kaikille keskisuomalaisten yritysten johtajille ja yrittäjille, jotka kaipaavat potkua kasvuun vertaisryhmästä. Mukaan mahtuu vielä!

100 tarinaa kasvusta

Olettekin ehkä törmänneet Keski-Suomen kauppakamarin kanavissa julkaistavaan 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaan. Olemme tämän projektin avulla päässeet tuomaan esille keskisuomalaisten yritysten kasvun matkaa inspiroivilla tarinoilla ja näin innostaa myös muita seuraamaan kasvun polkua. Erityisen ilahtuneita olemme vastuullisuuden elementtien (ESG) kokonaisuuden merkityksen avaamisesta tarinoissa. Vastuullisuus on läpileikkaavaa teemaa kaikkien valiokuntien toiminnassa sekä tässä ajassa tärkeä osa kestävästi menestyvän yrityksen toimintaa. Tästä syystä haluamme tarinoita keräävässä kyselylomakkeessa kannustaa yrityksiä tuomaan vastuullisuutta esille, jokaista omista lähtökohdistaan. Jos tiedät tarinan, joka ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi, lähettää meille tarina tämän lomakkeen kautta.

Syksyn tapahtuma

Syksyn kohokohtana tulemme yhteistyössä järjestämään tapahtuman Osaamisvaliokunnan ja Elinvoimavaliokunnan kanssa. Tapahtuma tuo yhteen kansainvälistymisen kuumimmat aiheet sekä kansainvälistymisen haasteiden äärellä olevat yritykset. Kyseessä ei ole perinteinen seminaari, vaan panostamme vahvasti verkostoitumiseen ja oppimiseen toisten kokemuksista. Tästä tapahtumasta kuulet syksyllä lisää!

Tulevaisuuden näkymät

Alkuvuosi on ollut monelle yritykselle taloustilanteen suhdanteesta johtuen haastava. Tästä huolimatta, moni yritys haluaa ja myös rohkeasti panostaa kasvuun. Uudistuvilla tavoitteilla kasvun hakeminen on aina mahdollisuus laajentaa markkina-asemaa sekä hakea joustavuutta ja resilienssiä tulevaisuuden muutoksiin. On myös tärkeä muistaa, että selkeästi viestityt, merkitykselliset kasvutavoitteet innostavat tiimejä jatkuvasti kehittämään uusia ideoita ja parantamaan toimintatapoja.

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan jäsenet ovat vahvasti sitoutuneet jatkamaan työtään keskisuomalaisten yritysten tukemiseksi. Uskomme, että yritysten kasvutahtoa ruokivalla sekä yhteistyötä edistävällä ilmapiirillä voimme saavuttaa tavoitteemme ja luoda Keski-Suomesta entistä vahvemman kasvuyritysten maakunnan.

Yhdessä kasvuun ja kestävään menestykseen!

Katja Asikainen
puheenjohtaja
Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta