Kasvun paikka

[gallery]

Valtakunnassa on viime aikoina tehty useampi yritystukiin liittyvä selvitys. Tässä kuussa julkaistiin Matti Pietarisen versio. Pietarinen esittää 11 suosituksen listan, joista suurimpaan osaan on helppo yhtyä. Ne ovat yhteneväisiä myös Keski-Suomen alueella paikallisesti tehtyihin havaintoihin. Yritysten kehittämiseen liittyvä kokonaisjärjestelmä on liian monimutkainen, pirstaleinen, päällekkäinen ja tehoton. Voisi todeta, että ongelmia on tunnistettu, toimenpiteistäkin alkaa olla melko yhtenäinen näkemys ja nyt puuttuu enää se viimeinen palikka eli räväkkä toimeenpano. Sitä odotellessa.

Eri selvitysten perusteella voi tehdä sellaisen päätelmän, että yritystukien kokonaismäärän vähentämiseen on selkeitä paineita. Valtio haluaa säästää myös tällä alueella. Pietarisen raportissa ainakin osittaisen synninpäästön saivat Tekesin T&K&I-rahoitus, Energiatuki, Finnveran tuki, Finpron tuki sekä Yritysten kehittämistuki. Nämä tuet edustavat 46 prosenttia koko tukivolyymistä. Loput 54 prosenttia ovat sitten tehottomia ja jopa tarvittavia rakennemuutoksia hidastavia.

Vähenevien tukieurojen maailmassa kilpailu rahoituksesta kovenee. Riman nostosta on kertonut jo Tekes, jonka viimeisessä strategiassa kerrotaan suoraan, että Tekes rahoittaa edelläkävijöiden hankkeita – harvempia, mutta isommilla panoksilla. Sama trendi tulee todennäköisesti näkymään myös muilla rahoittajilla.
Ensi kuulemalta tämä panostussuunnan muutos saattaa vaikuttaa pahalta. Rahaa on tarjolla vain harvoille ja valituille…

Muutoksessa on kuitenkin mahdollisuus. Järjestelmän uudistamisen taustalla on lupaus siitä, että kasvuyritykset ja varsinkin nopean kasvun yritykset saavat aikaisempaa merkittävämpiä tukia. Julkisten toimijoiden joukkoja tullaan myös järjestämään siten, että kasvuyritysten asiointi julkisen puolen kanssa on aikaisempaa joustavampaa. Jatkossa ei siis olekaan niin, että kaikille tarjotaan tasapäiset palvelut. Kasvuyrityksille tarjotaan selkeästi paremmat palvelut.

Kasvu Open 2012 on Kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan ideoima sparraustapahtuma sekä pienimuotoinen kilpailu. Erityisesti toivon, että Kasvu Open osaltaan nostaa kasvuun tähtäävien yritysten arvostusta sekä yleistä tietoisuutta siitä, että kansantaloutemme kannalta kasvavat yritykset ovat elintärkeitä. Mitä useampi yritys innostuu hallittuun liiketoiminnan kasvattamiseen, sitä paremmin meillä Keski-Suomessa menee.

Jyrki Saarivaara
Yksikön päällikkö, Innovaatiot ja yritysrahoitus
Keski-Suomen ELY-keskus