Keihäänkärki-innovaatioita ja digitaalinen innovaatiokeskittymä Jyväskylään

Juttua päivitetty 10.3. EDIH:n osalta: Jyväskylä pääsi jatkoon valtakunnallisella tasolla, ja seuraavaksi odotetaan komission päätöstä EDIH:stä huhtikuun loppuun mennessä.

Kuvituskuva: Pexels

Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan joulukuun kokouksen kantavana teemana oli digitaalisten palveluiden kehittäminen ja innovaatiokeskittymät. Kokouksessa kuultiin myös uusien valiokunnan jäsenyritysten keihäänkärki-innovaatioista.

Monesti digitaalisten toimintojen käyttöönotto mielletään pk-yrityksissä hankaliksi ja kalliiksi, vaikka näin ei aina ole. Valiokunnassa pohdittiin, miten valiokunta voi muuttaa ennakkoluuloja ja tuottaa uusia hyötyjä pk-yrityksille digitalisaation saralla.

”Digitalisaatio yhdistettynä uusiin palveluihin ja kehittyviin toimintamalleihin muodostuu jatkossa keskeiseksi menestyksen edellytykseksi”, valiokunnan puheenjohtaja Anssi Kuoppala kertoo.

Business Jyväskylän Mika Kataikko kertoi olevansa mukana Turun ja Porvoon kanssa Valtionvarainministeriön YritysDigi-hankkeessa, jossa selvitetään, millaista palvelua julkiset organisaatiot tuottavat yrityksille sekä rakennetaan mallia, miten niitä voidaan kehittää.

”Jos joku kaupunki esimerkiksi tekee hyvän digitaalisen palvelun, voitaisiin se ottaa käyttöön muuallakin. Tavoitteena on parantaa yritysten saamaa palvelukokemusta ja digitalisoida julkisen sektorin toimintoja”, Kataikko kuvailee.

Kokouksessa nostettiin esille myös Horizon Europe -ohjelma, joka on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen Euroopassa. Ohjelma käynnistyy keväällä 2021. Seuraavien seitsemän vuoden ajan se rahoittaa tutkimus- ja innovaatioprojekteja kaikkiaan 95 miljardilla eurolla.

”Keskisuomalaisilla toimijoilla olisi hyvä sauma olla mukana Horizon Europe -ohjelmissa ja Jyväskylä toivon mukaan löytää oman paikkansa kartalta aktiivisena toimijana eri verkostoissa”, Kuoppala toteaa.

Kataikko kertoi, että Horizon Europe – digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa vuonna 2021 alkaa Digitaaliset innovaatiokeskittymät -toiminta. Jyväskylän kaupunki on päättänyt lähteä hakemaan terveyden edistämisen, hyvinvoinnin ja liikunnan digitaalista innovaatiokeskittymää EDIHiä (European Digital Innovation Hub), jonka tarkoituksena on erilaisten palvelujen avulla tukea uusien digitaalisten palvelujen syntymistä. EDIHiin ollaan rakentamassa roolia myös kauppakamarille. Mukana on tällä hetkellä noin 20 palveluntuottajaa. Jyväskylä pääsi jatkoon valtakunnallisella tasolla, ja seuraavaksi odotetaan komission päätöstä EDIH:stä huhtikuun loppuun mennessä.

”Kyseessä on EU-tasoinen toiminta, joka tarjoaa alueen digiyrityksille hyviä mahdollisuuksia, kuten julkista ja yksityistä rahoitusta, verkostotoimintaa ja palveluelementtejä, joissa yritykset voivat olla tarjoamassa palveluita”, Kataikko kertoo kannustaen yrityksiä mukaan.

Valiokunnan yrityksissä toteutetaan maailmanluokan keihäänkärki-innovaatioita

Valiokunnassa uutena aloittivat Bitcompin Tapani Stjernvall ja Aiwo Digitalin Atso Vesterinen. Kumpikin yrityksistä on maailmalle tähtääviä kasvuyrityksiä.

Bitcomp toimii luonnonvara- ja metsäalalla ja tekee erilaisia metsäalan järjestelmiä. Suurimpia asiakkaita ovat esimerkiksi Stora enso, Tornator, Suomen metsäkeskus ja Ruokavirasto. Yhtiö toteuttaa Metsäkeskukselle keihäänkärki-innovaatioita; satelliittikuvista tekoälyn avulla tunnistetaan metsähakkuut, joita metsäkeskus vertaa ilmoituksiin – näin saadaan selville, onko hakkuut tehty ilmoitusten mukaisesti. Ruokavirastolle yhtiö tuottaa peltovalvontoihin tekoälyyn pohjautuvaa automatiikkaa.

Bitcomp on kasvamassa voimakkaasti Keski-Eurooppaan, jossa metsätuhot ovat olleet ongelma.

”Tekoälyä hyödyntämällä voidaan havaita vaikkapa puiden vesistressireaktiosta alkavia hyönteistuhoja, jolloin niitä voidaan ennakoida ja rajata pienemmälle alueelle. Hanketta tehdään yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön kanssa”, Stjernvall kertoo.

Bitcompin perustehtävänä on metsäsuunnittelujärjestelmien kehittäminen. Yritys työllistää Suomessa 57 henkilöä, joista Jyväskylässä vähän yli 20.

Vuonna 2018 perustetun Aiwo Digitalin tekoälyn avulla asiakasviestinnästä, kuten asiakaspuheluista, sähköposteista, chat -keskusteluista ja avoimesta asiakaspalautteesta pystytään keräämään tietoa asiakastyytyväisyydestä aivan uudella tavalla.

Aiwon tekoäly on oivallus, asiakaskokemus- ja analyysipalvelu, joka tuottaa tekoälypohjaisesti sisältöanalytiikkaa asiakasviestinnästä ja asiakaskohtaamisista - kaikki asiakasdata voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseen, kuten tuotteiden ja palveluiden parantamiseen eri asiakkuuden vaiheissa. Aiwon palvelun avulla asiakkaan oma ääni saadaan esille.

”Perinteiset tavat hyödyntää dataa ovat olleet aika rajallisia. Perinteisesti kyselyillä on mitattu vain niitä asioita, joista yritykset ovat itse kiinnostuneita”, Vesterinen kuvailee.

Aiwon tekoäly ottaa kaiken datan huomioon asiakastyytyväisyyttä mitattaessa. Sen avulla asiakkaiden signaaleja ymmärretään eri tavalla. Ero kilpailijoihin on suuri: muilla toimijoilla teknologia pohjautuu avainsanoihin, kun Aiwon palvelussa tarvitaan ainoastaan data, jota palvelu alkaa visualisoimaan. Toista vastaavaa ei ole tullut vastaan maailmassa.

”Data muutetaan faktoiksi, eikä mitään tehdä mutulla. Data voi olla esimerkiksi asiakaspalveluun saapuvia puheluita, ja analyysi voidaan tehdä millä kielellä tahansa. Tekoälypalvelumme avulla ymmärretään, mistä asiakkaat puhuvat ja millä sävyllä ilman, että tarvitsee lukea yhtäkään erillistä raporttia”, Vesterinen sanoo.

Monipuoliset alustukset kirvoittivat keskustelua valiokunnassa. Esille nousseita aiheita työstetään valiokunnan tulevissa kokouksissa.

”Keskustelu poikkitieteellisyyden ja monialaisuuden tärkeydestä menestyvien tiimien rakentamisessa kannattaa muistaa – ei siis yksin teknologiaa vaan eri tieteenalojen osaamisen hyödyntämistä laajemmin kuin aiemmin. Keski-Suomesta löytyy tätä diversiteettiä erinomaisesti sekä korkeakoulujen että eri alojen toimijoiden suunnilta”, Kuoppala kiteyttää.