Keski-Suomen elinvoima tehdään yhdessä

Keski-Suomen säilyminen elinvoimaisena on monen toimijan agendalla Keski-Suomen väestön vanhetessa ja vähetessä ja alueiden välisen kilpailun kiristyessä. Jotta Keski-Suomi menestyy tulevaisuudessakin, tarvitaan Keski-Suomen elinvoiman ja yritysmyönteisyyden edistämistä laajalla rintamalla. Haluankin haastaa jokaista tekemään uudenvuodenlupauksen siitä, miten itse voi edistää alueen menestystä ja yritysmyönteisyyttä omassa työssään, kirjoittaa toimitusjohtajamme Ari Hiltunen.

Yritykset ovat elinvoimaisen Keski-Suomen edellytys, ja elinvoima tehdään vain saumattomalla yhteistyöllä. Kun tekoälyltäkin kysytään, miten Keski-Suomen elinvoimaisuutta voidaan parantaa, nousee yritysmyönteinen ilmapiiri keskeisimpänä tekijänä.

Yritysten merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana kuvastaa yritysten maksamien ja tilittämien verojen määrä: vuonna 2021 keskisuomalaiset yritykset maksoivat ja tilittivät veroja hurjat 1,5 miljardia euroa. Näillä veroilla maksetaan hyvinvointia meille kaikille, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja parempia teitä, vain muutaman esimerkin mainitakseni. Ilman yrityksiä hyvinvointivaltiolta putoaisi pohja.

Sujuvalla luvituksella ja kaavoituksella on monia myönteisiä vaikutuksia alueen kehitykseen. Nopea ja ennakoitava lupaprosessi mahdollistaa yritysten hankkeiden suunnittelun ja tehokkaan toteuttamisen, mikä taas heijastaa paljon hyvää ympärilleen, kuten luo työpaikkoja ja houkuttelee uusia investointeja. Yritykset on tärkeää ottaa mukaan kaavoituksen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.

Ilman investointeja näivetymme. Investoinnit vievät Keski-Suomea kohti yhteistä päämääräämme – elinvoimaista Keski-Suomea. Jo pelkästään Keski-Suomen kauppakamarin Matkailuvaliokunnassa olevat yritykset suunnittelevat investointeja yli 53 miljoonan euron edestä seuraavan neljän vuoden aikana.

Osaaminen ja koulutus ovat niin ikään osa alueen menestystä. Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen niin yhteiskunnallisesti kuin paikallisesti konkreettisilla toimilla on ollut yksi kärkiteemoistamme useiden vuosien ajan. Tavoitteena on, että linkitys Keski-Suomen työelämään syntyy jo opintojen aikana. Keskisuomalaisia yrityksiä on tehtävä tunnetummaksi nuorille ja opiskelijoille ja yritysten on tarjottava enemmän työharjoittelupaikkoja.

Taloudessa eletään nyt haastavia aikoja – ei ole itsestään selvää, että yritykset pystyvät työllistämään tai investoimaan. Haluankin haastaa jokaista virkahenkilöä, päättäjää, työntekijää, yrittäjää tai organisaation edustajaa tekemään uudenvuodenlupauksen siitä, miten itse voi edistää alueen menestystä ja yritysmyönteisyyttä omassa työssään. Yksittäisistä teoista tulee yhdessä suuri vaikutus. Elinvoima tehdään yhdessä.

Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari

Kirjoitus on julkaistu alun perin Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla 11.12.2023.