Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikillan puheenjohtajan terveiset

Juniorikillan puheenjohtaja, Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen jäsen Tuure Kolehmainen.

Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikilta koostuu kymmenestä nuorkauppakamareiden keskuudestaan valitsemasta luottamushenkilöstä. Kiltalaiset ovat Keski-Suomen kauppakamarin valiokuntien tulevaisuuden tekijöitä. Olemme paikalla oppimassa ja vaikuttamassa, luomassa uutta ja kehittämässä aiempaa, kirjoittaa Juniorikillan puheenjohtaja Tuure Kolehmainen. Lue Juniorikillan tämän vuoden toiminnasta blogista!

Etäyhteyksienkin aikana olemme avanneet vuoden aktiivisella toiminnalla killan yhteisin etätapaamisin sekä valiokuntien kokouksiin osallistuen. Juniorikiltalaisten rooli on tuoda valiokunnan matkan varrella uutta näkökulmaa ja tutustua puolin ja toisin elinkeinoelämän vaikuttajiin. Yhteisiä teemoja viemme edelleen eteenpäin omissa verkostoissamme.

Kunniani on toimia killan puheenjohtajana ja edustajana Keski-Suomen kauppakamarin hallituksessa vuonna 2021. Olen Keski-Suomen kasvatti ja alue siten männikkömetsineen ja rantojen raitoineen minulle tärkeä. Vuodelle 2021 Juniorikilta on valinnut seuraavat kaksi teemaa:

1. Sovinnaisuus alueemme luonteenpiirteenä

Alueemme yrityksissä on kasvuhalua ja -uskoa. Kasvaakseen yrityksen on toimittava yhdessä. Edustamamme sukupolvi näkee yhteiskunnan, jossa yksilön toimintaa määrittää aiempaa enemmän oma identiteetti. Tämä vähentää vastakkainasettelua ja korostaa ymmärrystä sekä vuoropuhelua. Varatuomarina olen myös omalla työkentälläni asianajotoiminnassa todennut, että parhaaseen lopputulokseen yrityksissä ja yritysten välillä päästään juuri kommunikaatiolla.

Kauppakamarin strategiauudistusta valmisteltaessa on noussut esiin viestinnän vaikutus alueeseemme. Keski-Suomi on alue, jossa Suomi kohtaa toisensa ja yksilöt toimivat yhdessä ilman vastakkainasettelua. Identiteettimme on moderni. Sopiminen ja tarvittaessa myös asioiden sovitteleminen ovat avainasemassa. Alueemme toimijat ja ihmiset myös tuntevat toisensa, mikä mahdollistaa suoran vuoropuhelun.

2. Etäyhteyksien huoneentaulu

Etäyhteydellä järjestetyissä tapaamisissa on vielä menneen vallankumousvuoden jälkeenkin kehitettävää. Etäyhteys kyllä takaa yksilön menestyksen, mutta miten huippuvalmentaja arvioisi vaikutuksen joukkuepelin kannalta? Jotain olennaista voi jäädä puuttumaan. Olisiko ennen asioiden varsinaista käsittelyä esimerkiksi hyvä ottaa muutama sana vapaamuotoisesti? Asia on pohtimisen arvoinen. Juniorikilta tuleekin tämän vuoden aikana naulaamaan muutaman tiiviin teesin, jotka mielestämme jokaisen olisi hyvä pitää pohdinnassa etä- tai hybridiyhteyksiä käyttäessään.

Miksi nämä teemat? Vuosi on rajallinen aika. Kaikki kiltalaiset ovat aiemminkin toimineet erilaisissa luottamustoimissa ja jokainen ymmärtää, että emme lähde siirtämään vuoria. Me enemmänkin pidämme mehupistettä kiipeilijöille, jotka huippua tavoittelevat. Vuosittainen suunnittelumme lähtee siitä, että prioriteettina on aina itse valiokuntatoiminta.

Edellä esitettyjen teemojen alla elinkeinoelämän valiokuntatoiminta vahvistuu ja myös killan toiminta voi jatkua elinvoimaisena. Oppia ja vaikutusmahdollisuuksia tarjoamme toisillemme myös killan sisällä, jokainen toisen urapolkua tukien.

Juniorikillan jäsenistön muodostavat aktiiviset ja ansioituneet nuorkauppakamarilaiset. Juniorikillan jäsenyys on kaksivuotinen kunniatehtävä, ja kukin juniorikiltalainen toimii kauppakamarin valiokunnissa juniorijäsenen mandaatilla. Juniorikiltalaiset kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan ja oppejaan valiokunnista. Killan tavoitteena on mahdollistaa nuorkauppakamarin jäsenille oppiminen kokeneilta yritysjohtajilta ja samalla tuoda tulevaisuuden tekijöiden näkemykset tämän päivän elinkeinoelämän kehittämiseen.