Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikillan terveiset - vuorossa Liikenne- ja aluerakennevaliokunta

Olen tullut tänä vuonna Juniorikillan toimintaan mukaan ja olen juniorikillan edustajana Keski-Suomen Kauppakamarin Liikenne- ja aluerakennevaliokunnassa tämän ja ensi vuoden. Paikalliset ja maakunnan asiat kiinnostavat, joten siksi paikka Liikenteen ja aluerakenteen valiokunnassa on mielenkiintoinen. Esimerkiksi alueellisesti merkittävät investoinnit ja projektit ovat nousseet valiokunnassa esille. Näistä tuoreimpana muistissa on maakuntakaavan esittelyä tuulivoimaloiden näkökulmasta.

Tuulivoimasta Keski-Suomen sähköistäjäksi?

Tuulivoima ja tuulivoimalat ovat vallanneet myös Keski-Suomen viime vuosina oikein rytinällä. Voimalahankkeita tehdään monella nurkalla maakunnassa ja lehdissä kirjoitellaan paljon puolesta sekä vastaan. Tuulivoimaloilla on sekä kannattajansa, että vastustajansa. Monien pienien kuntien taloudet on viritetty niin tiukoille, että kaikki keinot kuntatalouksien elvyttämiseksi otetaan ilomielin vastaan. Tuulivoimaloissa nähdään varsinkin potentiaali taloudellisesti, myös ekologisesti. Tuulivoimalat kun tuottavat energiansa pääasiassa puhtaasti (poislukien rakentamisesta ja purkamisesta koostuvat päästöt).

Tuulivoimalat taistelevat myös omasta elinsijastaan Keski-Suomessa. Vaikka hankkeet tuovatkin euroja kunnille erilaisten verojen muodossa, on otettava huomioon myös luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä tuulivoimaloiden lähistöllä asuvat ihmiset. Eri maakunnissa on törmätty eri nisäkkäisiin tai muihin eliölajeihin, joille tuulivoimaloiden rakentaminen saattaa olla uhaksi. Voimalahankkeille onkin tärkeää, että tehdään tutkimuksia ja kartoituksia eri eliölajien liikkeistä ja toimista. Näin varmistutaan siitä, että voimaloista ei aiheudu haittaa ympäristölle.

Lisäksi tämä tarkastelu on tehtävä myös ihmisasutusten varalta. Voimaloiden hankeselvitykset pyrkivät saamaan aikaiseksi parhaan kokonaisratkaisun mahdollisimman pienellä haitalla ympäröivälle ympäristölle. Asiat eivät ole mustavalkoisia ja kompromissejakin joudutaan tekemään, että parhain kustannustehokkuus saavutetaan.

Keski-Suomen länsipuolta hipova koko Suomen (400kV)kantaverkon läheisyys onkin houkuttelevin alue tuulivoimaloiden rakentamiselle. Tämä johtuu tietenkin tuotetun tuulivoiman siirtomatkasta kantaverkkoon. Pelkästään lyhyillä siirtomatkoilla voidaan tuulivoimasta tehdä ekologisempaa, sekä kustannustehokkaampaa. Myös läntisessä Keski-Suomessa asukastiheys on pienempää kuin monella muulla seutukunnalla.

Jos siis Suomi vielä joku päivä halutaan hiilineutraaliksi, alun askelmerkit löytyvät uusiutuvista energiamuodoista. Suomessa pelkästään kotitalouksien päästöistä n.80% koostuu lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta (lähde ilmastopaneeli), joten näiltä sektoreilta ratkaisut vähentämiseen on löydyttävä. Keski-Suomessa on selvästi herätty tähän 2020-luvulle tultaessa ja suunta näyttää vihreämmältä.

Juho Minkkinen
Juniorikilta
Liikenne- ja aluerakennevaliokunta

Juniorikillan jäsenistön muodostavat aktiiviset ja ansioituneet nuorkauppakamarilaiset. Juniorikillan jäsenyys on kaksivuotinen kunniatehtävä, ja kukin juniorikiltalainen toimii kauppakamarin valiokunnissa juniorijäsenen mandaatilla. Killan tavoitteena on mahdollistaa nuorkauppakamarin jäsenille oppiminen kokeneilta yritysjohtajilta ja samalla tuoda tulevaisuuden tekijöiden näkemykset tämän päivän elinkeinoelämän kehittämiseen.