Keski-Suomen saavutettavuus kuntoon – saavutettavuus on yksi elinvoiman keskeisimpiä tekijöitä

Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnan puheenjohtaja Timo Louhivaara.

Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnan vuosi on ollut vilkas niin liikenne- kuin aluesuunnitteluasioiden saralla. Se on sisältänyt muun muassa ajan tasalla pysymistä hankkeista, keskustavisiosta ja kaava-asioista sekä vaikuttamista liikennehankkeiden edistymiseen tapaamisten, lausuntojen ja kannanottojen muodossa. Lue lisää puheenjohtaja Timo Louhivaaran blogista!

Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnan vuosi on ollut vilkas niin liikenteellisiin kuin aluesuunnitteluasioihin vaikuttamisen saralla. Kun aikaisempina vuosina Keski-Suomen liikennehankkeiden edistäminen on ollut prioriteettilistalla korkealla, on tänä vuonna valiokunta ollut aktiivisempi myös aluesuunnitteluasioiden suuntaan. Uutta potkua työskentelyyn antoi valiokuntauudistus, jonka myötä valiokunnan nimeä terävöitettiin Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnaksi.

Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta on keskeinen toimija Keski-Suomen liikenteen ja aluerakenteen kehittämisessä. Valiokunnan päämääränä on nostaa Keski-Suomen liikenne ja palvelurakenne maan parhaimmistoon. Tämä toteutuu valiokunnan sitoutumisessa edistää muun muassa Keski-Suomen tieyhteyksien, Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden, kilpailukykyisen lentoliikenteen sekä kaupan ja palveluiden kehittämistä. Valiokunnan painopistealueet voidaan tiivistää seuraavaan kolmeen teemaan:

Koko maakunnan huomioiminen:
Valiokunta keskittyy varmistamaan, että kaikki Keski-Suomen alueet otetaan huomioon, erityisesti korostaen maakunnan kuntien ja kaupunkien välistä liikennettä ja palvelurakennetta.

Liikenneväylien laaja tarkastelu:
Valiokunta kiinnittää huomiota liikenneinfrastruktuurin laajaan näkökulmaan, nostamalla esiin paitsi Nelostien myös muiden liikenneväylien merkityksen ja tarpeen kehittää niitä maakunnan hyväksi.

Elinvoimanäkökulma ja kaupunkien kehitys:
Valiokunta vahvistaa elinvoimanäkökulmaa, erityisesti korostaen kaupunkien ja kuntien kehitystä ja niiden roolia maakunnan elinvoiman edistämisessä.


Keski-Suomen liikennetavoitteille rahoitusta

Liikenneyhteyksillä on yhä suurempi merkitys liikenteen sujuvuudelle, saavutettavuudelle ja yrityksiin. Riittävät investoinnit liikenneinfraan mahdollistavat yritysten kilpailukyvyn säilymisen globaalissa kilpailussa. Elokuussa tapasimme Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen, jonka kanssa keskustelimme muun muassa Keski-Suomen kärkiliikennehankkeiden, vetyasioiden ja teiden kunnossapidon tärkeydestä Keski-Suomen elinkeinoelämälle.

Kauppakamareiden ja Liikenne- ja viestintäministeriön kyselyssä keskisuomalaisista yrityksistä yli kolmannes odotti investointeja liikenneväyliin tällä hallituskaudella. On hienoa, että yrityksiä kuultiin ja hallitus päätti panostaa liikenneverkkoon vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Keski-Suomen liikennehankkeille myönnettiin 347 miljoonan euron potista 51 miljoonaa euroa. Valtatie 4 Oravasaari saa 7 miljoonaa euroa, Valtatie 4 Leivonmäen pohjoispuoli 14 miljoonaa euroa ja Valtatie 9 Lievestuoreen kohdalla 30 miljoonaa euroa. Myös Jyväskylän-lentoja tuetaan maaliskuun 2026 loppuun saakka.

Valiokunta on ottanut kantaa lausunnoilla Väyläverkon investointiohjelmiin. Keski-Suomen liikennehankkeet on huomioitu investointiohjelmassa melko hyvin. On tarve kuitenkin kiirehtiä VT4 Vaajakosken kohdan ja Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden kehittämistä. On hienoa, että investointiohjelmassa tarpeemme on kuultu ja perusteluissa hankkeiden priorisointi perustuu dataan, kuten liikennemääriin, merkitykseen, kriittisiin korjaustarpeisiin ja TEN-T-vaatimuksiin.

Valtatie 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla on yksi Keski-Suomen kärkihankkeista ja kiireellisistä kehittämiskohteista. Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantaminen on erityisen tärkeää niin elinkeinoelämän kuljetusten kuin henkilöliikenteen toimivuuden kannalta. Huomioitava on myös, että teollisuus tarvitsee hyvät logistiset yhteydet myös alemmalla tieverkolla. Myös ysitie on laitettava kuntoon. Tulevaisuudessakin tavaraliikenne tapahtuu kumipyörillä, eikä suurta osaa kuljetuksia ole mahdollistakaan siirtää raiteille.


Aluesuunnittelun merkitys Keski-Suomen elinvoiman edistäjänä

Tänä vuonna valiokunta on tutustunut eri aluesuunnittelun teemoihin. Alkuvuodesta päivitimme tietojamme MAL-asioista ajankohtaiskatsauksella, ja loppuvuodesta tutustuimme maakuntakaavaan ja Jyväskylän Lintukankaan asemakaavamuutosehdotukseen.

Syksyllä pidimme workshopin Jyväskylän keskustan kehittämisestä ja tutustuimme Jyväskylän täyden kympin keskustavisioon. Keskustelusta nousi tärkeimpänä viestinä se, että kehittämistä tulee tehdä yhdessä yritysten kanssa. Myös kaupungin on investoitava kasvaakseen ja saadakseen hankkeisiin yksityistä rahoitusta. Hankkeet eivät saa kaatua valituksiin. Monet keskeiset hankkeet ovat viivästyneet valitusten takia. Kehityksen pysähtyminen ja hidastuminen heikentää asemaamme suurten kaupunkien kilpailussa vetovoimassa.

Aiheeseen liittyen vierailimme marraskuussa Tampereen kauppakamarin vastaavan valiokunnan vieraana Tampereella. Päivän agendana oli tutustua, miten Tampere on onnistunut vetovoimassa. Kuulimme ajankohtaiskatsaukset Tampereen kaupungin viiden tähden keskustavisiosta, ratikan laajentamisesta, kaavoituksesta, liikennehankkeista ja lentoliikenteestä.

Tampereella hankkeet ovat edenneet ja edistyvät. Avaintekijöinä ovat muun muassa vaiheittainen päätöksenteko ja poliitikkojen pitäminen ajan tasalla eri käänteissä. Hankkeet pyritään valmistelemaan niin hyvin, ettei valituksille ole perusteita ja mahdollisuuksia menestyä. Eri skenaariot ja toimintamallit mietitään valmiiksi valitusten varalta. Yhteistyö kaupungin ja elinkeinoelämän välillä on tiivistä ja asioita edistetään yhdessä. Myös ennakoitavuuteen panostetaan, sillä se on elinkeinoelämän sitoutumisen kannalta tärkeää. Ja lopuksi tärkeimpänä: on tehty rohkeita päätöksiä. Tamperetta on rakennettu kaikille – asukkaille, opiskelijoille, matkailijoille, yrityksille jne. ”Kun ajattelu muuttuu, asioita alkaa tapahtua” sitaatti jäi myös mieleen. Monia oppeja voidaan hyödyntää myös Jyväskylässä. Vierailusta huokui Tampereen kauppakamarin Aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunnan vahva asema alueella: valiokunta on erittäin arvostettu eri sidosryhmissä mitä tulee aluesuunnitteluun, ja valiokuntaa kuullaan aiheeseen liittyvissä asioissa.

Keski-Suomen saavutettavuuden ja aluesuunnittelun teemojen parissa jatkamme työtä myös vuonna 2024, yhteisenä päämääränä elinvoimainen Keski-Suomi. Hienoja asioita voidaan saavuttaa Keski-Suomen eri toimijoiden yhteistyönä. Haluan kiittää kaikkia valiokuntalaisia ja yhteistyötahoja aktiivisesta vuodesta ja jatketaan ensi vuonna! Saavutettavuus ja kaupunkikehitys ovat maratonlaji, ei pikamatka.

Timo Louhivaara
Puheenjohtaja, Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunta