Keski-Suomen teollisuus maailmankartalle

Pian on aika päättää neljän vuoden rupeama Keski-Suomen kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtajan paikalla. Kiitos ja kumarrus yhteisistä kiinnostavista vuosista alueen teollisuuden kysymysten parissa.

Puheenjohtajakauteni aikana valiokunta on ottanut tehtäväkseen kolmen K:n ohjelman alueen teollisuuden toimintamahdollisuuksien edistämiseksi. Kansainvälisyys, kilpailukyky ja koulutus ovat mielestämme olennaiset Keski-Suomen teollisuuden menestystä siivittävät teemat. Uskon, että nämä teemat ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa.

Kansainvälisyys on kasvun edellytys niin teollisuusyrityksille kuin koko Suomelle. Olen sitä mieltä, että pienten ja keskisuurten yritysten on pystyttävä kansainvälistymään isojen yritysten mukana. Jos yrityksellä on tahto menestyä, sen on oltava lähellä asiakkaitaan. Vain harvalle löytyy riittävästi markkinaa kotimaasta. Meidän on kurotettava kauemmas.

Ilman kilpailukykyä meillä ei ole kannattavaa yritystoimintaa. Yritysten mittakaavassa oman toiminnan kulmakivet on hiottava huippuunsa. Muuttuvassa ympäristössä kilpailukyvyn ylläpitäminen ei anna mahdollisuutta tyytyä olemassa olevaan.

Koulutuksen ja osaamisen jatkuvuuden varmistamisessa teollisuuden alalla tarvitaan parasta mahdollista ainesta opiskelemaan alaa laadukkaassa opetuksessa. Valiokunnassa haluamme vaikuttaa siihen mielikuvaan, joka nuorisolla tuntuu edelleen olevan teollisuuden työtehtävistä. Ajatus savupiipputeollisuudesta ja rutiininomaisista työtehtävistä on vanhanaikainen.

Vahvojen teollisuusyritysten Keski-Suomi

Kaikki kolme K:ta ovat tärkeitä teemoja paitsi Keski-Suomen myös valtakunnan tasolla. Yritysten toimintaympäristöllä on monia vaikutuksia kilpailukykyyn, kansainvälistymiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä jatkuvuuteen. Siksi yritysten menestykseen tarvitaan yritysten oman työn rinnalle alueellisten ja valtakunnallisten yhteistä etua ajavien toimijoiden tekoja.

Keski-Suomessa on paljon vahvoja teollisuusyrityksiä. Alueen yrityksistä valtaosa on selviytynyt hyvin vaikeidenkin aikojen läpi. Suuret kansainväliset toimijat tukevat myös pienempien yritysten kansainvälistymistä. Ne ovat tuoneet alueelle korkean osaamisen ja laadun vaatimuksia, jotka nostavat kilpailukykymme tasoa.

Toisaalta kannustan alihankkijoita eroon liiallisesta riippuvuudesta yhteen isoon toimijaan. Laajan verkoston ja markkinan omaavalla yrityksellä on enemmän keinoja mukautua haastaviin tilanteisiin.

Emme voi vaikuttaa maailmanmarkkinoihin tai talouden kehitykseen, mutta omaan toimintaamme voimme vaikuttaa. Viisailla valinnoilla ja tarmokkaalla työllä on päästy ja päästään pitkälle.

Aktiivinen valiokuntatyö vaikuttaa

Valiokuntatyö on näköalapaikka Keski-Suomen talouteen ja yritysten toimintaan. Tulin valiokuntatyöhön mukaan vuonna 2008, ja haluan jatkossakin olla mukana tässä tärkeässä työssä. Olen näiden vuosien aikana oppinut paljon, ja jakanut kokemuksia eri kokoisten yritysten vetäjien kanssa.

Teollisuusvaliokunnan puheenjohtajalla tulee mielestäni olla minua parempi tuntuma pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten arkeen ja haasteisiin. Aktiivisella ja avoimella valiokuntatyöllä yritysten avainhenkilöt voivat todella vaikuttaa niihin asioihin, jotka auttavat yrityksiä menestymään. Kannustan etsimään esimerkiksi keinoja keskinäiseen sparraukseen oikeiden teemojen löytämiseksi.

Keski-Suomen teollisuudella on mahdollisuudet vaikka mihin. On päättäväisesti lähdettävä kokeilemaan siipiä kotimaan ulkopuolella. Tukea ja osaamista on tarjolla, kun niille on tarvetta. Ensisijaisesti kyse on rohkeudesta.

Jari Vähäpesola
Valmetin Paperit -liiketoimintalinjan johtaja