Keski-Suomen tiehankkeiden edistämistä ja kaupan sääntelyn purkamista

Keski-Suomen kauppakamarin Kauppa- ja logistiikkavaliokunta ajaa Nelostie-hankkeita valiokuntatoiminnassaan. Valiokunnan kärkenä on pitkään ollut Kirri-Tikkakoski-välinen moottoritie ja Vaajakosken kohdalla moottoritien jatkaminen Kanavuoreen. Hankkeiden toteutumista edesautetaan järjestämällä kansanedustajatilaisuuksia, liikenneviraston vierailuilla ja tiedottamisella. Asia on tärkeää pitää tapetilla.

”Liikenneinfraa kehitetään asiakastarpeet edellä sekä elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeista. Elinkeinoelämän kilpailukyky on tärkeää”, sanoo Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infravastuualueen johtaja Jukka Lehtinen.

Suurille tiehankkeille ei tällä hetkellä ole myönnetty rahoitusta, mutta teiden korjaukseen on budjetoitu lisää rahoitusta vuosille 2016-18. Tavoite on esittää mahdollisimman tarkat korjauskohteet kyseiselle kolmelle vuodelle. Yrityksille on lähetetty kysely korjaustarpeista eri väylien osalta.

Keski-Suomen Maakuntahallitus hyväksyi tiistaina Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimuksen vuosille 2016–2019. Tärkein kehittämiskohde on Nelostien parantaminen moottoritieksi Jyväskylän Kirristä Tikkakoskelle. Muut tärkeät tieosuudet ovat Ysitien kehittäminen Jyväskylästä Jämsään ja rataosuuden Jyväskylä–Orivesi suunnittelu. Hallitus katsoo, että myös lentoliikenteen säilyminen on tärkeää, vaikka julkisen sektorin mahdollisuudet tukea sitä ovatkin rajalliset.

Valiokunnan nimen mukaisesti valiokunnassa vaikutetaan myös kaupan alan asioihin. Erityisesti kaupan alan sääntelyn purkaminen on valiokunnan agendalla.

”Sääntelyn purkaminen on oleellinen asia. Kauppiaat osaavat itse päättää, mikä on taloudellisesti kannattavaa toimintaa ja millaisen riskin ovat valmiita ottamaan. Normien purkujen eteenpäinvieminen konkreettisin esimerkein on nyt ajankohtaista”, kommentoi Arokarhu Oy:n kauppias Jarmo Karhunen.

Päänvaivaa aiheuttavia säännöksiä ovat muun muassa sakon muuntorangaistuksen poistuminen ja kauppojen kokorajoituksiin liittyvä sääntely.

”Kaupan kustannuksia ei ole otettu millään tavalla huomioon - 28 miljoonaa kuluu kaupoilta rahaa, kun alle 500 €:n näpistykset ovat “sallittuja”. Ainoa keino on kerryttää tapanäpistäjien rikosilmoituksia rangaistusvaatimuksella, niin näin voi saada joitain hetkeksi pois pelistä”, jatkaa Karhunen.

Valiokunnan tarkoituksena on myös tiivistää yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa ja vaikuttaa valiokuntien agendalla oleviin yhteisiin asioihin.

Aiesopimus Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2016-2019

Tutustu valiokuntaan