Keski-Suomessa nyt jaossa olevat rahoituspotit

EAKR-yritystuissa on Keski-Suomessa on tällä hetkellä käynnissä vuoden 2024 toinen hakujakso, joka päättyy 31.5.2024. Jaksossa ovat auki JTF eli Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi - ja EAKR - 1.3 PK-yritysten kilpailukyky -rahoitushaut. Julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille tarkoitettua yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voi hakea 28.6. saakka. Maaseutualueella on haettavissa Leader-tukea. Lue tarkemmat tiedot rahoitushauista jutusta.

EAKR-yritystuissa on Keski-Suomessa on tällä hetkellä käynnissä vuoden 2024 toinen hakujakso, joka päättyy 31.5.2024. Jaksossa on auki seuraavat haut:


JTF eli Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, 1 milj. €

Oikeudenmukaista siirtymää tuetaan pk-yritystoimintaa uudistamalla, tukemalla uusien yritysten perustamista sekä tukemalla elinkeinolähtöistä innovaatiotoimintaa elinkeinomahdollisuuksien ja uusien työpaikkojen sekä työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi. Toimenpiteitä kohdistetaan siirtymän helpottamiseksi laaja-alaisesti elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, investointien edistämiseen ja pk-yrittäjyyden ja työllisyyden kehittämiseen. Elinvoimaa kehitetään yritysten, investointien, työvoiman ja asukkaiden pitämiseksi ja saamiseksi alueelle.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla. Komission sekä kansallisten säädösten vahvistamat enimmäistukitasot tukialueella III ovat mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %, tukialueella II mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %, tukialueella I mikro- ja pienyrityksille 40 %, keskisuurille yrityksille 30 % ja suurille yrityksille 20 %. ELY-keskus voi käyttää harkintansa mukaan myös edellä mainittuja enimmäistukitasoja alhaisempia tukiprosentteja. Investointien alueelliset enimmäistukiprosentit on vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021 ja 659/2022).

Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilta


EAKR - 1.3 PK-yritysten kilpailukyky, 800 000 €

Keski-Suomen EAKR-haussa on auki seuraava toimintalinja ja erityistavoite:

TOIMINTALINJA 1: Innovatiivinen Suomi

Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla. Komission sekä kansallisten säädösten vahvistamat enimmäistukitasot tukialueella III ovat mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %, tukialueella II mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %, tukialueella I mikro- ja pienyrityksille 40 %, keskisuurille yrityksille 30 % ja suurille yrityksille 20 %. ELY-keskus voi käyttää harkintansa mukaan myös edellä mainittuja enimmäistukitasoja alhaisempia tukiprosentteja. Investointien alueelliset enimmäistukiprosentit on vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021 ja 659/2022).

Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilta


Rakennerahastot - Toimintaympäristön kehittämisavustushaku (TYT) on auki

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta (JTF/TYT) voi hakea Keski-Suomessa 28.6. saakka. Keski-Suomessa TYT-rahoitusta on haettavissa arviolta 800 000 €. Avustus on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille.
Tukitaso on kehittämiseen 80 %. Haussa ei rahoiteta investointeja. Hankkeiden kesto pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta (JTF-toteutusaika).

Avustuksen myöntämisen edellytykset:


• hanke edistää merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittymistä taikka verkostoitumista yritysten välillä tai yirtysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä
• avustuksella on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen
• hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke
TYT-hankkeet ovat hyvä tapa aktivoida alueen yritysten omaa kehittämistä.
TYT-hankkeita vuosien varrelta eri alueilta:
• Keskustan kehittäminen ja säilyttäminen markkinapaikkana
• Kansainvälistymisen polku pk-yrityksille
• Kansallinen TKI-kokonaisuus yliopistoille ja korkeakouluille
• Radiokaiuttoman huoneen testilaboratorion rakentaminen
• Voimalaitosalueen ja sataman uusi käyttösuunnitelma

Tuensaaja perustaa hankkeelle ohjausryhmän, mikäli sitä edellytetään hankkeen rahoituspäätöksessä.

Käytössä on Flat rate 40 % -malli. Jos hankeen ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden kustannukset ovat ≥30 %, on käytössä Flat rate 7 % -malli.

Lue lisää Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilta


Teksti: Keski-Suomen ELY-keskus