Keski-Suomessa tekemisen meininkiä!

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä MYR, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat rohkeasti lähteneet toteuttamaan yritysten kehittämisen johtoryhmän ehdotuksia yritysten kehittämisrahoituksen yksinkertaistamisesta.Peruslinjauksena on, että mahdollisimman suuri osa yritysten kehittämisrahoituksesta tulee kohdistaa suoraan yrityksiin eikä välittäjäorganisaatioihin.

Keski-Suomessa on nyt  tekemisen meininkiä. Ratkaisumallina on Kasvu ja Kehity -palvelu, joka on yksinkertainen ja suoraan yrityksen kehittämishankkeiden toteuttamiseen tarkoitettu enintään 30.000 euron rahoituspaketti. Yrityksen osuuskehittämishankkeen rahoituksesta on aina 50 %. Yksinkertaisella mallilla nopeutetaan hankkeen käsittelyä, vähennetään turhaa byrokratiaa ja nopeutetaan maksatusta.

Yrityksen kumppanina on asiakasvastuullinen; yrityksen itsensä valitsema kehittäjäkumppani; joka auttaa, tukee ja neuvoo yritystä prosessin läpi ja ohjaa oikeiden kehityspolkujen päähän. Parhaimmillaan uudet toimintavat ja palvelut ovat käytössä maaliskuun 2012 aikana.

Vuoden 2012 ja tulevien lähivuosien pääteemaksi olemme asettaneet "Parempi johtaa hyvin !", jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta. Kasvu ja Kehity -palvelu on yksi hyvä esimerkki paremmasta johtajuudesta ja yritysten sekä julkisten kehittäjien yhteistyöstä.

Yhteistyöterveisin!

Uljas Valkeinen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari