Keski-Suomi on saavutettava kaikilla liikennemuodoilla

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Keski-Suomi on saavutettava kaikilla liikennemuodoilla, tai muuten Keski-Suomi näivettyy eikä ole houkutteleva toimintaympäristö kilpailukykyiselle yritystoiminnalle tai asuinpaikkana. Keski-Suomi ei saa jäädä takapajulaksi, kirjoittaa toimitusjohtajamme Ari Hiltunen Keskisuomalaisen Vierailija-kirjoituksessa. Lentoliikenteen puolustaminen ei ole pois raide- tai maantieliikenteeltä ja päin vastoin.

Jyväskylän-lentojen jatkuvuus on turvattu kevääseen 2024 asti, kun hallitus päätti, että se jatkaa maakuntalentojen ostoliikennettä. Ostoliikennettä on tarvittu sen jälkeen, kun Finnair koronan myötä keväällä 2020 ilmoitti Jyväskylän-lentojen lakkauttamisesta.

Uuden myönteisen päätöksen myötä keskustelu on käynyt kuumana siitä, miksi lentoliikennettä tuetaan. Tosiasiassa lentoliikenne on tähän asti ollut ainut julkinen liikennemuoto, jota ei ole tuettu verovaroin.

Kun lentoliikenne jatkuu, olemme maailmankartalla. Lentoliikenteellä on tärkeä merkitys niin kansainvälistymisen, aluetalouden, matkailun kuin elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta. Tarve on nimenomaan jatkomatkustuksen näkökulmasta, sillä vientiyritykset, jotka tuovat rahaa ja työpaikkoja maakuntaan, tarvitsevat sujuvat yhteydet Suomen rajojen ulkopuolelle. Lentojen jatkuvuus tulevaisuudessa voidaan varmistaa vain sillä, että lentoja käytetään.

Lentäminen ympäristöystävällisillä biopolttoaineilla on jo tätä päivää ja sähkölentokoneet ovat tulevaisuutta. Esimerkiksi Finnair aikoo puolittaa päästönsä jo vuoteen 2025 mennessä ja olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Lentoliikenteen puolustaminen ei ole pois raide- tai maantieliikenteeltä. Saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla on tärkeää Keski-Suomen menestykselle. Siitä kertovat esimerkiksi tuoreimman EK:n kuntarankingin tulokset, kun seutukuntien vetovoimaa mitattiin yritysten näkökulmasta. Saavutettavuus oli yksi keskeisimmistä tekijöistä.

Oli ilo huomata, että Keski-Suomen liikenneyhteyksien puutteet on ymmärretty ja nostettu luonnokseen Väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031. Luonnoksessa 1A-hankekorissa eli prioriteettilistalla lähivuosien kehityskohteena on esitetty Vt 4 Leivonmäen pohjoispuoli Joutsassa, Vt 4 Vestonmäen kohta Toivakassa sekä Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä Jyväskylässä.

1B-hankekorissa eli luonnoksen loppuvaiheessa toteutettavaksi on edelleen esitetty Vt 4 parantamista Vaajakosken kohdalla Jyväskylässä, mikä on hieno uutinen. Kun hankkeen suunnittelu valmistuu, ei ole estettä hankkeen nostamiselle prioriteettilistalla korkeammalle.

Julkisuudessa puhutaan paljon tieverkon rapistumisesta. Ysitien kunto on varsin heikko ja siksi myös sen kehittämistä on pidettävä pinnalla. Ysitien turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen on otettava huomioon perusparannusrahoituksessa. Perusparannuksiin tulee varata riittävästi resursseja, sillä teollisuus tarvitsee hyvät logistiset yhteydet myös alemmalla tieverkolla.

Raideliikenteen sujuvuus on tärkeää Keski-Suomen saavutettavuudelle. Ratahankkeista Keski-Suomeenkin positiivisesti vaikuttavat Tampereen henkilöratapihan parantaminen ja Helsinki-Tampere-välin peruskorjaus on nostettu Väyläverkon investointiohjelmaan. Jyväskylä-Tampere-välin parantamishankkeen eteneminen on vielä suunnitteluvaiheessa, joten sitä ei investointiohjelmassa vielä näy.

Raidekuvio on kovasti nyt tapetilla, ja on jopa väläytelty isojen hankkeiden laittamista jäihin. Raideinvestoinnit ovat investointeja pitkälle tulevaisuuteen, joten niiden keskeyttäminen vaatii vakavan pohdinnan, jos siihen päädyttäisiin. Selvitystyö on tärkeässä roolissa.

Jos kehitys lakkaa, Keski-Suomi näivettyy eikä ole houkutteleva toimintaympäristö kilpailukykyiselle yritystoiminnalle tai asuinpaikkana. Keski-Suomen on oltava saavutettava kaikilla liikennemuodoilla. Keski-Suomi ei saa jäädä takapajulaksi.


Ari Hiltunen

Toimitusjohtaja

Keski-Suomen kauppakamari

Kirjoitus on julkaistu alun perin Keskisuomalaisen Vierailija-palstalla 20.2.2023.