Keskisuomalaiset digitalisaation kärkiyritykset vahvassa nosteessa

Kuvituskuva: Adobe Stock

Keski-Suomen kauppakamarin ja sen Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta- eli DUL-valiokunnan jäsenyritykset Aiwo Digital, Howspace ja Secapp ovat etenemässä vauhdilla kansainvälisille markkinoille. Kaikkien kolmen yrityksen menestykselle on yhteistä kyky haastaa globaalit teknologiatoimittajat omilla ratkaisuillaan.

Aiwo Digitalin kyvykkyydet käsitellä asiakaspalautteita tekoälyn avulla, Howspacen uudenlainen lähestymistapa organisaatioiden oppimisen edistämiseen ja Secapp:n edelläkävijäratkaisut turvallisuusviestinnässä ovat esimerkkejä vahvaan keskisuomalaiseen osaamiseen nojaavasta kasvuliiketoiminnasta. Kaikkien kolmen yrityksen tapauksessa myös digitalisaatioon liittyvä tunnuspiirteistö, kuten tuottavuuden kasvattaminen, liiketoimintalähtöisyys ja kyky uudistaa liiketoimintaa tulevat vahvasti esille.

”Mainitut keskisuomalaisyritykset käyvät erinomaisista esimerkeistä eurooppalaisessa innovaatiotoiminnassa. Tällaisia yrityksiä Suomeen ja koko Eurooppaan tarvitaan lisää”, DUL:n puheenjohtaja ja Aito Support Oy:n toimitusjohtaja Anssi Kuoppala toteaa.

Howspace on mallikkaasti kansainvälistynyt: vuonna 2020 toiminta laajeni Pohjois-Amerikkaan. Viime vuoden lopussa Pohjois-Amerikan henkilöstömäärä on kasvanut yhdestä viiteentoista. Sillä on globaali partneriverkosto: viime vuoden lopussa sillä oli 180 partneria noin 40 maassa. Viime vuonna Howspacen henkilöstömäärä kaksinkertaistui noin 40 henkilöstä 80 henkilöön ja liikevaihto lähes kaksinkertaistui ollen nyt 6,4 miljoonaa euroa. Sen lisäksi yritys sai 12 miljoonan euron kansainvälisen sijoituksen.

”Kun aikaisemmin kyse oli digitaalisesta fasilitoinnista, on painopiste nyt tullut hybridityöhön ja future of work -maailmaan. Kun ennen Howspacea käytettiin pääosin uuden luomiseen ja muutostyössä, on se tullut osaksi arkea. Vahvistuvana suuntana on myös asiantuntijapalveluiden digitalisaatio: ryhmät, jotka ennen toimivat kasvokkain, ovat Howspacen kautta päässeet tuotteistamaan omaa työtään ja pystyneet monistamaan palveluitaan ilman, että koodataan riviäkään”, Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo kuvailee.

Aiwo Digital on lyönyt läpi niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Se on valittu Business Finlandin NIY -rahoitusohjelmaan, joka tulee vahvistamaan Aiwon kansainvälistä kasvua ja vauhdittamaan uusien kansainvälisten markkinoiden käynnistymistä.

Kriteereinä rahoitusohjelmaan mukaan pääsemiselle oli esimerkiksi se, että rahoitusohjelman yrityksillä tuli olla skaalautuva liiketoimintamalli, edellytykset nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla, selkeä ja tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja kyky toteuttaa se. Myös kilpailuetua, eli saavutettavissa olevaa merkittävää markkina-asemaa arvioitiin rahoitusohjelman yrityksiä valittaessa.

”Rahoituksen avulla tulemme nopeuttamaan kasvuamme, luomme työpaikkoja, kehitämme palveluitamme ja saamme vietyä suomalaista innovaatiota maailmalle. Me todella uskomme siihen, että meillä on maailmanluokan palvelu, josta voivat hyötyä kaikki suuret organisaatiot”, Atso Vesterinen kertoo.

Rahoitusohjelmaan mukaan pääsemistä perusteltiin sillä, että Aiwo on osoittanut tuotteidensa markkinakysyntää ja kilpailuetua kotimaan markkinoilla sekä saavuttanut vaiheen, jossa lähteä skaalamaan toimintaansa kansainvälisesti. Yrityksen avainhenkilöt ovat sitoutuneita yrityksen kehittämiseen ja sen resurssit ovat riittäviä.

"On kunnia-asia viedä suomalaista uuden sukupolven teknologiaa kansainvälisille markkinoille! Aiwolla työskentelee moniosaava poikkitieteellinen tiimi, joka jakaa palon tekoälyyn sekä laadukkaan asiakasymmärryksen tuottamiseen. Haluamme aidosti auttaa asiakkaitamme, jotta he voisivat ymmärtää asiakkaitaan entistä paremmin sekä tehdä heidän liiketoimintaansa kehittäviä päätöksiä ja sitä kautta saavuttaa liiketoimintahyötyjä", Vesterinen kertoo.

Aiwo Digital on palkittu vuonna 2020 Kasvu Openissa.

Secapp on palkittu, ammattikäyttöön kehitetty kriittisen viestinnän ja hälyttämisen SaaS-palvelu. Järjestelmällä voidaan lähettää massaviestejä, hälyttää yksilöitä ja ryhmiä sekä kerätä ja jakaa tietoja.

Vuonna 2021 Secapp auttoi monenlaisissa viestintä- ja kriisitilanteissa muun muassa Suomessa, Virossa kuin Lähi-idässäkin oli kyse sitten Kalajoen metsäpaloja vastaan taisteleminen tai sairaaloiden yksiköiden päivittäinen toiminta. Secapp jalkautui arjen turvallisuuden takaamiseen myös entistä vahvemmin yksityisellä sektorilla muun muassa kansainvälisissä kauppakeskuksissa, satamissa, tuotantolaitoksissa ja turvallisuusalan toimijoiden käytössä. Secappin voi hyvällä syyllä sanoa olleen pelastamassa ihmishenkiä maailmanlaajuisesti, mistä osoituksena ovat yli 7 miljoonaa Secapp-hälytystä viime vuonna.

Secapin yhteistyökumppanit edustavat maailmanlaajuisesti Secappia tänä päivänä yhteensä 12 eri maassa ja jalkauttavat sitä yhä laajempaan käyttöön asiakkaiden avuksi.

”Jotta merkityksellinen työ ihmishenkien turvaamiseksi ja pelastamiseksi jatkuisi ja voisimme auttaa entistä laajempaa asiakaskuntaa, Secapp rekrytoi 15 uutta työntekijää kasvattaen kokonaismäärän 43 henkilöön. Palvelun käyttö on laajentunut uusiin maihin, missä se on luotettavana työkaluna apuna monen eri alan ammattilaisen työssä”, Secapin toimitusjohtaja Kari Aho kertoo.

Yritys sai viime vuonna Nordealta 750 000 euron kasvurahoituksen.

”Rahoituksen turvin pystymme rekrytoimaan Suomessa lisää työntekijöitä ja laajentamaan kumppaniverkostoamme. Se auttaa rakentamaan tietä vahvemmin kansainvälisyyteen ja turvaamaan tulevaisuutta pyrkiessämme tekemään maailmasta turvallisemman”, Aho lisää.

Secapp on valittu vuoden 2020 valtakunnalliseksi kasvuyritykseksi (Kasvu Open), voittanut Kauppakamarin Maineteko Maailmalla -palkinnon, saanut erityismaininnan EU:n komissiolta maailmaa muuttavasta ratkaisusta, palkittu TOP3:n joukkoon Suomen kansallista turvallisuutta edistäneestä toiminnasta, voittanut Kauppakamarin kyberturvallisuuspalkinnon sekä valittu osaksi Airbusin viranomaisviestintäkumppaneita.