Keskisuomalaiset yritykset ovat sitkeitä maailmanheilahteluissa

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Maailmantilanteen heilahtelut, ensin korona ja sen jälkeen alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat osoittaneet keskisuomalaisten yritysten sitkeyden. Yritykset ovat pitäneet pintansa, vaikka haastavia aikoja on eletty ja eletään vastaisuudessakin.

Ekonomistit ympäri maailman ennustavat taantumaa. Emme vielä tiedä, miten heikentyvä suhdanne tulee vaikuttamaan keskisuomalaisiin yrityksiin. Kysymys on, miten korkojen nousu, energiakriisi ja nyt päätään nostava korona vaikuttavat pitkällä aikavälillä. Tulevaisuuden ennustaminen on sumuista.

Synkentynyt tilanne ei vielä alkuvuodesta näkynyt Keski-Suomen yritysten liikevaihdossa. Kasvua kertyi edellisvuodesta yli kymmenen prosenttia, vaikka kasvuvauhti ei ollutkaan koko Suomen 17 prosentin kasvutahdissa Keski-Suomen Aikajanan mukaan.

Venäjän hyökkäyssodalla tai sen vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen ei ole toistaiseksi ollut massiivisia henkilöstövaikutuksia. Näin kertoo 94 prosenttia kauppakamarikyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä. Neljäsosa keskisuomalaisista vastanneista arvioi kuitenkin lähitulevaisuuden rekrytointitarpeiden vähentyvän.

Avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti. Heikkenevästä taloustilanteesta huolimatta yrityksiä vaivaa osaajapula. Tai ei enää osaajapula, vaan työntekijäpula, jota on kyselymme mukaan lähes kahdella kolmasosalla keskisuomalaisista yrityksistä. Huutavin pula on nimenomaan ammattityövoimasta.

Huolestuttavaa on, että peräti 72 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Yritykset eivät enää etsi vain valmiita tekijöitä, vaan ne ovat valmiita kouluttamaan ja perehdyttämään, kunhan motivoituneita henkilöitä löytyisi.

Onneksi tiedostamme tämän, ja voimme tehdä asialle jotain. Kauppakamari on monessa mukana ongelmien äärellä ratkomassa. Tärkeimpänä keinona osaavan työvoiman turvaamiseksi keskisuomalaiset yritykset pitävät työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamista. Työn vastaanottamisen on oltava aina kannattavaa. Yritykset toivovat myös koulutuksen sisältöjen kehittämistä paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä.

Keskeinen ratkaisu on myös työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen. Keskisuomalaisista yrityksistä 14 prosenttia on työllistänyt ukrainalaisia, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä tai erittäin myönteisiä.

Toivottavasti kokemukset toimivat rohkaisevana myös muille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Väestökehityksen asiantuntija Timo Arokin totesi podcastissamme, että Keski-Suomen väestökehitys nojaa tulevaisuudessa maahanmuuton varaan. Autetaan tänne saapuneita, työhön haluavia työllistymään ja samalla helpotetaan työvoimapulaa.

Keskeistä onnistumisessa on se, miten tänne saapuneet ulkomaiset työntekijät saadaan nopeasti sitoutettua ja integroitua osaksi yhteiskuntaa. Otetaan tänne töihin saapuneet ulkomaiset työntekijät ilolla vastaan ja pidetään Keski-Suomi Kasvun maakuntana tulevaisuudessakin.

Keski-Suomen tulevaisuudesta ja muista mielenkiintoisista ajankohtaisista aiheista keskustellaan Keski-Suomen kauppakamarin Kamari-podcastissa. Podcast-sarjalla tuodaan esille keskisuomalaisia tarinoita ja onnistumisia. Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa.

Ari Hiltunen

toimitusjohtaja

Keski-Suomen kauppakamari