Kirjanpitolain muutos haastaa yritysvastuuraportoijat

​Yritysvastuustaan raportoivien yritysten kokonaismäärä Suomessa on laskenut viime vuodesta, mutta raporttinsa varmentaa yhä useampi, kertoo PwC:n tuore yritysvastuubarometri. Kuumin peruna vastuullisuusraportoinnissa on tällä hetkellä kirjanpitolain muutoksen tuomat vaatimukset muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnista.

PwC:n yritysvastuubarometrin mukaan suurin osa raportointivelvoitteen piirissä olevista yrityksistä raportoi jo tällä hetkellä numeerista tietoa yritysvastuun eri osa-alueista. Riskeistä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sen sijaan raportoi vasta alle puolet. Tämän vuoden useimmin kysytty yritysvastuun asia on ollut muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys. EU-direktiiviin perustuva kirjanpitolain muutos tuli voimaan vuoden 2016 lopussa. Se velvoittaa suuret, yli 500 henkilöä työllistävät ja yleisen edun kannalta merkittävät yritykset antamaan selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista joko yhtiön toimintakertomuksessa tai siitä erillisenä tiiviinä selvityksenä.

Vastuullisuusraportoinnin nostaminen toimintakertomuksen yhteyteen tarkoittaa sitä, että toimitusjohtaja ja hallitus allekirjoittavat sen. Uutta on myös se, että tilintarkastaja tulee tarkistamaan, että myös muista kuin taloudellisista tiedoista on raportoitu lain edellyttämällä tavalla joko toimintakertomuksessa tai antamalla vastaavat tiedot erillisessä selvityksessä. Kirjanpitolain muutoksen tuoma raportointivelvoite koskee Suomessa noin sataa yritystä. Monien hallitusjäsenten tiedonnälkä vastuullisuusasioita kohtaan on kasvanut muutoksen myötä. Hallituksen huolellisuusvelvollisuus on myös johtanut kysymään, onko tietojen luotettavuus varmistettu esimerkiksi varmennuksen avulla. Nyt yritysvastuuraporttinsa varmentavien yhtiöiden määrä on 39; muutama enemmän kuin viime vuonna.

Yritysvastuun merkitys yrityksen arvonmuodostuksessa aletaan tunnistaa

Arvonluonnin kuvaaminen pääomanlajeittain (taloudellinen, valmistettu, inhimillinen, intellektuaalinen, sosiaalinen ja luonto) lisää sidosryhmien ymmärrystä siitä, mihin yrityksen arvonluonti perustuu nyt ja tulevaisuudessa. Sijoittajien yritysvastuuta kohtaan osoittama kiinnostus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina sitä mukaa, kun yritysvastuun merkitys yrityksen arvonmuodostuksessa on alettu tunnistaa. Arvonluontia kuvasi vuoden 2016 raportoinnissaan 45 yritystä, kun määrä edellisvuonna oli 28.

Ilmastoriskit heikosti huomioitu

Suomalaiset yhtiöt ovat toistaiseksi huonosti valmistautuneita ilmastoriskien taloudelliseen raportointiin. Vaikka kasvihuonekaasupäästöistä raportoidaan hyvin, eivät ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien arviointi sekä pitkän aikavälin tavoitteet vielä ole raportoinnissa yleistyneet. Sidosryhmien odotukset tätä kohtaan ovat selvästi lisääntyneet.

Toimitusketjun vastuullisuus ja ihmisoikeudet ovat vakiinnuttamassa paikkaansa yritysvastuun johtamisessa ja siitä raportoimisessa. Yrityksistä 77 % kuvaa toimittajilleen asettamiaan vastuullisuusvaatimuksia. Myös vaatimusten seurannasta ja tuloksista raportoiminen on lisääntynyt viime vuosina.

PwC:n yritysvastuubarometria varten arvioitiin yhteensä 554 suomalaista yritystä ja organisaatiota: Talouselämä 500 -listan yritykset ja 44 muuta yritystä tai julkista organisaatiota. Tarkemmin arvioitiin 150 yritysvastuun tietoja julkaisevaa yritystä. Arviointi koskee vuoden 2016 julkisesti raportoituja tietoja yritysten verkkosivuilla, yritysvastuuraporteissa ja vuosikertomuksissa.

PwC:n yritysvastuubarometri 2017

Lisätietoja: Sirpa Juutinen PwC

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.
PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.