Kirri-Tikkakoski-moottoritien rakentaminen käynnistettävä pikaisesti

​Kirri-Tikkakoski-hanke on odottanut rahoituspäätöstä jo kohtuuttoman kauan. On hämmästyttävää, miten niinkin merkittävä tieosuus, jonka puutteiden aiheuttamat ruuhkat ja onnettomuudet on osoitettu monta kertaa, on jäänyt ilman rahoitusta.

Yritysten kannalta on oleellista, että infrastruktuuri tarjoaa logistiikalle varman, turvallisen, nopean, häiriöttömän ja kustannustehokkaan kuljetuksen tehtaista satamiin. Toimintakykyisellä liikenneinfrastruktuurilla edistetään alueiden ja koko Suomen kilpailukykyä sekä yritysten tulevaisuuden investointipäätöksiä. Toimiva liikenneinfra on keskeisessä asemassa myös sujuvassa työmatkaliikenteessä ja matkailussa. Kirri-Tikkakosken väli ei tätä tue. Suurten liikennemäärien, jatkuvan ruuhkautumisen ja heikon liikenneturvallisuuden vuoksi se on välttämätöntä toteuttaa moottoritietasoisena.

Paikallisella liikenneväylien kunnossapidolla on keskeinen vaikutus liikennejärjestelmän kokonaisuuteen. Nelostie on tässä merkittävässä osassa, sillä onhan se yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa ja pääyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Se on keskeinen osa yhteysväliä Jyväskylä–Oulu, joka sisältyy vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon suunnittelukohteisiin. Tieosuuden liikennemäärä on 12 900–18 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja siitä raskaan liikenteen määrä on 1 400–1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi tien logistinen merkitys kasvaa entisestään, kun biotuotetehdas käynnistyy lähiaikoina.

Joudumme valitettavasti kuulemaan uutisointia tiepätkällä sattuneista onnettomuuksista. Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan nelostien parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski vähentäisi henkilövahinko-onnettomuuksia 3,3 onnettomuudella/vuosi (-53 %) ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 1,6 onnettomuudella/10 vuotta.

Vaikka hallituksen kärkihankkeena toteutettava liikenneväylien korjausvelan lyhentäminen tuo vuosina 2016–2018 Keski-Suomeen noin 20 miljoonaa euroa, ei se kuitenkaan riitä. Päätös Kirri-Tikkakoski-moottoritien rakentamisesta pitää saada mahdollisimman nopeasti. Moottoritien tiesuunnitelma on vahvistettu ja rakentaminen on mahdollista aloittaa välittömästi.

Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluerakennevaliokunta edistää kädet savessa Kirri-Tikkakoski-moottoritien rakentamisen aloittamista. Keski-Suomen kauppakamari yhtyy maakuntavaltuuston kannanottoon, joka on luettavissa täältä.

Asia on pidettävä jatkuvasti tapetilla, jotta asiaan saadaan muutos. Seuraavaksi on Kirri-Tikkakosken vuoro.

Kirjoittaja: Viivi Sakkara, viestintäpäällikkö, Liikenne ja aluerakenne -valiokunnan kauppakamarin edustaja