Kuinka hakea EU-rahoitusta Horisontti Euroopasta?

EU-projekti on hyödyllinen osa kansainvälistymisen strategiaa. Moni suomalainen yritys kuitenkin kamppailee julkisen rahoituksen tukiviidakossa tietämättä, millaista apua on oikeastaan tarjolla. Ota Business Finlandin jutusta vinkit talteen, jotta tiedät, kuinka yrityksenne kannattaa valmistautua Horisontti-rahoituksen hakemiseen.

EU-rahoitteinen projekti on oiva keino kehittää uusia innovaatioita ja tuotteita, joilla kasvatatte yrityksenne vientiä ja omia t&k-resursseja julkisella tuella. Projektin valmistelu työllistää toki paljon ja on usein byrokraattistakin, mutta on täysin tehtävissä.

Hyödynnä asiantuntijoidemme vinkit, kuinka Horisontti-rahoituksen hakemiseen kannattaa valmistautua:

1. PEREHDY TYÖOHJELMAAN JA RAHOITUSHAKUIHIN

Tutustu Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmiin ja avoimiin rahoitushakuihin. Työohjelmista saat selville tarkemmat rahoitushaut, niiden vaatimukset, budjetit ja aikataulut. Voit myös tutustua rahoitushaun reunaehtoihin, arviointikriteereihin ja valintaprosesseihin. Nämä ovat tärkeitä ymmärtää, jotta hakemuksen kirjoittaminen luonnistaa parhaalla mahdollisella tavalla. Oman idean ja rahoitushaun vaatimusten tulee kohdata – eli pitää tarjota juuri sitä, mitä pyydetään.

Kaikki tiedot eri työohjelmista ja avoimista rahoitushauista löytyvät komission Funding & Tenders -osallistujaportaalista.

2. LÖYDÄ OIKEAT KUMPPANIT – JA VARAA AIKAA VALMISTELUUN

Kun löydätte kiinnostavan ja ideaanne sopivan haun, on aika miettiä, mistä löytyy asiantunteva konsortio eli projektiryhmä. Voitte myös luoda oman projektin. Hyödyntäkää myös verkostoitumistilaisuudet ja etsikää aktiivisesti projektiin tarvittavaa osaamista. Mikäli omaa yritystänne pyydetään mukaan Horisontti Eurooppa -projektiin, miettikää kenen kelkkaan kannattaa lähteä.

Varatkaa projektinne suunnitteluun ja hakemuksen tekoon useita kuukausia. Isojen projektien kokoamisessa voi mennä puoli vuotta ja joskus jopa enemmän. Varmistakaa aina konsortion yhteisymmärrys hakemuksen sisällöstä ja projektin toteuttamisesta sekä kumppaneiden sitoutuminen projektiin.

3. KIRJOITA HAKEMUS HUOLELLA – JA LÄHETÄ SE AJOISSA

Hyvässä rahoitushakemuksessa on tärkeää, että kerrotte tarkasti, mitä projektissanne tehdään, mitä vaikutuksia ja tuloksia sillä on ja miten ne saavutetaan.

Varmistakaa myös, että projekti-ideanne on uusi. Panostakaa tekstin laatuun ja ymmärrettävyyteen sekä hyödyntäkää hakemuksessa kuvia ja taulukoita. Ne auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. Hyvä hakemus on aina johdonmukainen kokonaisuus ja vastaa rahoitushakemuksen vaatimuksiin.

Hakemus tehdään komission osallistujaportaalissa. Voitte käyttää portaalin sähköistä hakemusjärjestelmää työskentelyyn, sillä vain viimeisin versio hakemuksesta arvioidaan. Älkää kuitenkaan odottako viimeiseen päivään, vaan muistakaa lähettää hakemus ajoissa.

4. HAE HORISONTTI-HANKKEESEEN VALMISTELURAHOITUSTA

Horisontti Eurooppa -ohjelman hankevalmisteluihin on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta.

Valmistelurahoitus on tarkoitettu yritysten hyödynnettäväksi silloin, kun kyseessä on laaja (vähintään 3 M€ arvoinen) yhteistyöhanke, jossa suomalaisilla on merkittävä rooli.

Mikäli sinulla on käynnissä toinen rahoittamamme projekti tai olet hakemassa rahoitusta, Horisontti Eurooppa -hakemuksen valmistelun kustannuksia on mahdollista sisällyttää soveltuvin osin projektikustannuksiin.

5. HYÖDYNNÄ MAKSUTTOMAT NEUVOT

Tarjolla olevaa apua kannattaa hyödyntää. Horisontti Euroopan NCP:t auttavat sinua esimerkiksi rahoitushakutekstien tulkitsemisessa ja hakemusvaiheen budjetoinnissa. Mikäli olet hyvissä ajoin liikkeellä, teemakohtaiset NCP:t voivat myös kommentoida hakemustasi sisällön osalta ennen sen jättämistä.


Artikkeli on julkaistu alun perin Business Finlandin sivuilla.